Megaverbouwing Den Haag Zuidwest begint op een postzegel

Veel woningen in Den Haag Zuidwest verkeren in slechte staat
Veel woningen in Den Haag Zuidwest verkeren in slechte staat © ANP
DEN HAAG - De grootschalige verbouwing van Den Haag Zuidwest start op een postzegel-locatie in de wijk de Zichten. Twee wooncomplexen maken in september volgend jaar plaats voor ruim driehonderd nieuwe woningen. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde donderdagavond de plannen voor de complexen Steenzicht en Ruimzicht. Het is het eerste bestemmingsplan dat de enorme ontwikkeling in Zuidwest mogelijk maakt. De hele oppositie stemde tegen, omdat de partijen zich zorgen maken over de risico's van het project.
De komende twintig jaar ondergaat Den Haag Zuidwest een metamorfose. Duizenden woningen zullen worden gesloopt voor nieuwe huizen en daarnaast komen er maar liefst tienduizend extra huizen bij. Reden is dat veel woningen in slechte staat verkeren en de leefbaarheid in de wijk onder druk staat.
Het nieuwbouwplan voor Steenzicht en Ruimzicht is het begin van deze omvangrijke vernieuwing. Hier komen woonblokken van in totaal 310 nieuwe huizen, zestig procent hiervan is sociaal. Tientallen huizen moeten gesloopt worden voor de nieuwbouw, maar een deel van de huidige huizen kan behouden blijven en krijgt een opknapbeurt. Ook is er ruimte voor bedrijven, verenigingen en buurthuizen.

Betaalbare woningen

Collegepartij PvdA is tevreden. 'Starters en gezinnen staan te springen om betaalbare en goede woningen', zei PvdA-raadslid Samir Ahraui donderdagavond in een debat in de gemeenteraad. 'En in dit plan gaat het om maar liefst zestig procent sociaal. Dat maakt mijn fractie blij.' Ook coalitiegenoten VVD, CDA, D66 en GroenLinks zijn te spreken over de plannen. 'Bewoners verdienen een fijne en gezonde woning', zei GroenLinks-raadslid Isabel Bos. En volgens Hinke de Groot van het CDA heeft Den Haag 'deze woningen hard nodig'.
De oppositie is minder tevreden. De Haagse Stadspartij wilde het besluit over het bestemmingsplan uitstellen totdat de raad met wethouder Martijn Balster (PvdA) heeft gesproken over een onderzoek naar de informatievoorziening rondom de bouwplannen in Zuidwest. Een commissie van raadsleden oordeelde deze week dat Balster de gemeente beter had moeten informeren over deze plannen en dat hij de risico’s van het project voortaan beter in kaart moest brengen. Ook zou er bij het project sprake zijn van staatssteun.

Onverantwoorde risico's

'We moeten eerst praten over dit onderzoek voordat we besluiten nemen', vond Fatima Faid van de Haagse Stadspartij. 'Er is nu teveel onduidelijk.' Dat vonden ook de ChristenUnie/SGP, de Partij voor de Dieren en de SP. 'We moeten geen onverantwoorde risico’s nemen', zei SP-fractievoorzitter Lesley Arp. En Leonie Gerritsen van de Partij voor de Dieren wilde 'een pas op de plaats'. Gerritsen: 'Nu instemmen is niet zorgvuldig.'
Maar wethouder Balster wilde daar niets van weten. Volgens hem loopt Den Haag een flinke rijkssubsidie van 27 miljoen euro mis als het bestemmingsplan niet snel wordt vastgesteld. 'Het grootste financiële risico dat we lopen is dat we dit geld mislopen en het geld hebben we nodig om betaalbaar te kunnen bouwen', zei hij. 'De spade moet dus in september volgend jaar de grond in.' Alle collegepartijen steunden hem daarin.

Betaald parkeren

Hart voor Den Haag was bovendien kritisch op het invoeren van betaald parkeren in de wijk. 'Hier wonen veel mensen met lage inkomens', zei Arjen Dubbelaar. 'Dit college zadelt ze op met nog meer kosten.' Volgens Dubbelaar had het college moeten kiezen voor minder woningen of meer parkeerplekken. 'Dat brengt de parkeerbalans in evenwicht', stelde hij.
Balster noemde het invoeren van betaald parkeren 'verantwoord'. 'Wij kiezen voor zoveel mogelijk ondergronds parkeren', zei hij. 'En mensen die daar niet terecht kunnen moeten een parkeervergunning aanschaffen. Dat kost geld, maar is verantwoord vinden wij. We moeten er namelijk met elkaar voor zorgen dat bewoners hun auto in de buurt van hun huis kwijt kunnen.' Ook wees hij erop dat bewoners beter geïsoleerde woningen krijgen. 'Dat is ook goed voor de portemonnee van mensen. We moeten naar het grotere plaatje kijken. Onder de streep zijn de plannen een enorme plus voor inwoners van Zuidwest.' De motie van Hart voor Den Haag waarin staat dat er geen betaald parkeren ingevoerd mag worden in Zuidwest kreeg geen meerderheid.