Overheid investeert honderden miljoenen in bereikbaarheid van regio

De Binckhorst in Den Haag
De Binckhorst in Den Haag © ANP
DEN HAAG - Het Rijk stelt vele honderden miljoenen euro’s beschikbaar om de zuidelijke Randstad beter bereikbaar te maken. Met dat geld kan onder meer een nieuwe tramlijn van Den Haag Centraal door de Binckhorst naar Voorburg en Delft definitief worden aangelegd. Ook gaat Station Laan van NOI compleet op de schop. Verder krijgt Rijswijk een heel nieuw station: RijswijkBuiten. Tussen Zoetermeer en Leiden gaat een snelle bus rijden. 'Wij zijn hier ontzettend blij mee', zegt de Haagse wethouder Robert van Asten.
Het Rijk wil de komende jaren fors investeren in een betere bereikbaarheid van de regio's. Dat is volgens minister Hugo de Jonge mede nodig omdat er duizenden extra woningen moeten gebouwd. Vandaar dat hij de afgelopen maanden extra geld beschikbaar heeft gesteld en daarover afspraken heeft gemaakt met onder meer de regio Zuidwest. Uit de maandag gepresenteerde plannen blijkt dat er in totaal ruim twee miljard euro naar dit gebied gaat.
Voor Den Haag leidt dat ertoe dat onder meer de door de gemeente zo gewenste tramlijn door de Binckhorst definitief kan worden aangelegd. Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk moeten nog een definitieve beslissing nemen over waar die precies gaat lopen. Omdat ook Den Haag en de regio geld hebben gereserveerd, is nu de benodigde 575 miljoen euro beschikbaar.

Duizenden woningen

Daardoor kunnen er nog eens duizenden woningen bijkomen op het voormalig bedrijventerrein, zegt Van Asten(D66, stedelijke ontwikkeling) in een reactie op de kabinetsplannen. 'Zonder tram konden we hier vijfduizend woningen bouwen. Voor een verdere ontwikkeling hebben wie de tram echt nodig. Dit is ook een serieus signaal naar de ontwikkelaars die hier aan de slag willen.'
De bedoeling is dat tot 2030 ongeveer 20.000 woningen in het Central Innovation District en de Binckhorst worden gebouwd. Daarna nog eens circa 15.000, staat in de afspraken tussen Rijk en regio.

Veel discussie

Afgelopen tijd is er veel discussie geweest over de precies route van de nieuwe tramlijn. Onder meer in Voorburg bestaat de vrees dat groen en speelplekken moeten sneuvelen. 'Wij snappen wel degelijk die zorgen', zegt de wethouder. 'Soms zijn ze ook voorbarig. Maar we houden er wel degelijk rekening mee. Zo sneuvelt Opa’s Veldje niet.'
De nieuwe tramlijn loopt van Den Haag CS via de Binckhorst naar station Voorburg en naar Delft | Afbeelding: gemeente Den Haag/Omroep West
De nieuwe tramlijn loopt van Den Haag CS via de Binckhorst naar station Voorburg en naar Delft | Afbeelding: gemeente Den Haag/Omroep West
Verder wijst hij erop dat ook Voorburg en Rijswijk belang hebben bij de aanleg van de tramlijn. Want er wordt ook flink geïnvesteerd in het verbeteren van de woon- en leefkwaliteit in de Binckhorst en in de bestaande woonwijken in die gemeenten, stelt hij. Zo is er door de bijdrage van het Rijk ook geld beschikbaar voor het opknappen van de Prinses Mariannelaan, de Geestbrugweg en Oude Haagweg. De bedoeling is dat de gemeenteraden in 2023 een beslissing nemen over de route.

Spoorlijn

Een tweede belangrijke bijdrage levert het Rijk aan een enorme operatie rond wat de ‘Oude Lijn’ wordt genoemd. Dat is de spoorlijn van Leiden naar Dordrecht. Die moet helemaal viersporig worden. Dat betekent ook dat er straks acht sprinters per uur over kunnen gaan rijden tussen Den Haag en Dordrecht. Het idee is dat deze spoorlijn straks 'de ruggegraat' van de regio wordt. De as waarlangs veel nieuwe bedrijven en woningen komen. Zo wordt het mogelijk dat op elf plekken langs die lijn tot 2030 nog eens 54.000 woningen worden gebouwd. Daarna volgens er nog eens 23.000 nieuwe huizen.
Een aantal stations aan die lijn krijgt een flinke opknapbeurt. Zoals Leiden Centraal en Laan van NOI. Voor dat laatste station is 90 miljoen euro beschikbaar (10 van Den Haag en 80 van het Rijk en de regio). Het wordt grondig aangepakt. Zo krijgt het aan twee kanten veel betere entrees. Verder krijgt Rijswijk een compleet nieuw station om de pas aangelegde wijken te ontsluiten: RijswijkBuiten. Ook in Kethel in Schiedam en bij de Van Nelle Fabriek in Rotterdam komen nieuwe stations, is het plan.

Snelle busverbinding

De bedoeling is ook dat de Randstadrail-lijnen 3 en 4 en de metrolijn C en E veel vaker gaan rijden. Verder moet er een snelle, comfortabele busverbinding komen tussen Leiden en Zoetermeer. Ook is 8 miljoen beschikbaar voor een snelle fietsverbinding tussen Leidschendam-Voorburg en Leiden. Nog eens 80 miljoen trekt het Rijk uit om de A4 tussen Burgerveen en Leiden te kunnen verbreden. Daar staat tegenover dat de verbreding van de A12 tussen de knooppunten Oudenrijn en Gouwe op de lange baan is geschoven.
Het Rijk maakt maandag eveneens bekend dat vele miljarden beschikbaar zijn om de woningbouw in ons land een impuls te geven. Daarvan gaan forse bedragen – veelal miljoenen euro's - naar projecten in deze regio. Zo is er op korte termijn geld voor de vernieuwing van Buitenhof en de Schieoevers in Delft, Waelpark in Westland, de binnenstad van Zoetermeer en de spoorzone in Gouda.

Ontsluitingswegen

Den Haag krijgt uit dit potje in totaal 80 miljoen euro. Daarvan worden de Laakhavens, Zuidwest en ook weer de Binckhorst beter bereikbaar gemaakt. Het geld wordt onder meer gebruikt om mobiliteitshubs, fietspaden en ontsluitingswegen aan te leggen. Dat moet ertoe leiden dat ook hier weer meer kan worden gebouwd.
Robert van Asten
Robert van Asten © Gemeente Den Haag/Martijn Beekman
Aan de plannen waarvoor Den Haag nu geld krijgt, wordt al vaak jaren gewerkt. Het toont volgens Van Asten aan dat het stabiel vasthouden aan voorstellen loont. 'Soms lijken dit soort plannen voor de buitenwacht luchtfietserij. Maar het laat zien dat het belangrijk is dat je een stabiel stadsbestuur hebt dat een duidelijke koerst vaart.'