School heft zichzelf op: onderwijs is te zwak en last van lerarentekort

De Ichthusschool in Boskoop heft zichzelf op
De Ichthusschool in Boskoop heft zichzelf op © Omroep West
BOSKOOP - Het bestuur van de Ichthusschool in Boskoop heeft besloten de school op te heffen. Het onderwijs op de basisschool is zwak en blijft door personeelstekorten zwak, geeft de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs LEV (SPCO LEV) als reden aan. Het besluit is te lezen in een brief aan de ouders van de leerlingen. Na dit schooljaar gaat de Ichthusschool, waar 146 leerlingen onderwijs krijgen, dicht.
Op de website omschrijft de Boskoopse basisschool zichzelf zo: 'De Ichthusschool is een Kanjerschool. Wij trainen alle kinderen om een kanjer te worden.' Maar in een rapport van de Onderwijsinspectie van begin september wordt de Boskoopse basisschool omschreven als 'zeer zwak'. De inspectie beschrijft wat dat betekent: 'De school schiet ernstig tekort als het gaat om kwaliteit van het onderwijs: de school levert geen basiskwaliteit. Daarom staat de school onder vervolgtoezicht.'
Directeur Gijsbert Buijs van het schoolbestuur noemt het besluit dat hij heeft genomen 'zeer betreurenswaardig'. Het schoolbestuur constateert dat de plannen die het heeft doorgevoerd om het onderwijs op de school te verbeteren, hebben gefaald. 'We hebben met elkaar niet de leerkrachten kunnen vinden om het onderwijs een goede boost te kunnen geven. En dat betekent dat als we zo zouden doormodderen we de leerlingen niet geven wat ze nodig hebben', zegt bestuurder Buijs.

Vreselijk

De ouders die op dinsdagmiddag hun kinderen komen ophalen uit school reageren geschrokken op het nieuws dat de school zichzelf opheft. 'Vreselijk', zegt de een. Een andere ouder laat weten dat het nieuws is ingeslagen als een bom.
Zwak onderwijs en tekort aan leerkrachten: basisschool heft zichzelf op
Een woordvoerder van de gemeente Alphen aan den Rijn geeft aan dat ze het besluit van het schoolbestuur betreuren. De gemeente gaat in gesprek met SPCO LEV: 'Op dit moment willen wij meer duidelijkheid krijgen in wat er speelt, welk proces het schoolbestuur wil doorlopen en welke oplossingen het schoolbestuur nu mogelijk acht.'

Andere plek voor leerlingen

Schoolbestuur SPCO LEV verzekert de ouders in de brief dat ze zich aan de zorgplicht zal houden: 'Elke leerling krijgt na overleg met de ouders een onderwijsplek aangeboden.' Bestuurder Buijs wil de school in ieder geval tot de kerstvakantie open houden: 'Ik gun de kinderen zo snel mogelijk een andere plek. Voor kinderen voor wie dat niet lukt, zal de school open blijven tot augustus', verzekert schoolbestuurder Buijs.
De gemeente Alphen aan den Rijn gaat hier ook op toezien: 'We gaan er vanuit dat het schoolbestuur voor alle kinderen een passende oplossing vindt.' Daar voegt de gemeente nog aan toe dat Boskoop een aantal goede scholen beschikbaar heeft.

Ook gevolgen voor andere scholen

De brief is ook gestuurd naar de ouders van leerlingen van andere scholen met hetzelfde schoolbestuur, zoals de Immanuelschool en de Rehobothschool, 'omdat het opheffen van de Ichthusschool ook van invloed kan zijn op de school van uw kind(eren)', staat er in de brief.
In totaal bestuurt SPCO LEV vijf scholen, met in totaal 1300 leerlingen en 125 medewerkers. Door de slechte score van de Ichthusschool door de onderwijsinspectie werd de hele Stichting Protestants Christelijk Onderwijs LEV als onvoldoende beoordeeld, terwijl de andere scholen gewoon een voldoende kregen of niet recent beoordeeld zijn door de inspectie.