Hoogheemraadschap van Delfland gooit de prijzen flink omhoog

Een gemaal van het Hoogheemraadschap van Delfland
Een gemaal van het Hoogheemraadschap van Delfland © ANP
DELFT - Het Hoogheemraadschap van Delfland gaat de tarieven voor volgend jaar flink verhogen. Dat betekent dat een eenpersoonshuishouden per jaar vijftien euro meer moet betalen. Gezinnen zijn 45 euro extra kwijt.
De Verenigde Vergadering van Delfland heeft woensdagmorgen ingestemd met de verhoging. Die is volgens Hoogheemraad Peter Ouwendijk (VVD, financiën) nodig om de stijgende energieprijzen op te kunnen vangen.
Een huishouden dat uit twee of meer personen bestaat, betaalt nu nog 251,25 euro voor de zuiveringsheffing. Dat wordt dus straks bijna 300 euro. Een eenpersoonshuishouden is op dit moment 83,75 kwijt aan de heffing.

Sober

De bestuurder van het waterschap zegt het wel te betreuren dat de stap nodig is. Zodra het kan, zal die verhoging ook weer worden teruggedraaid, stelt hij. Verder belooft Ouwendijk ook dat Delfland de inkomsten 'sober en doelmatig' zal besteden.
Het is de eerste keer in vier jaar dat Delfland zich genoodzaakt ziet om de lasten voor bedrijven en burgers te verhogen. Ouwendijk: 'Maar de wereld is echter sterk in verandering en de onzekerheden zijn groot.'

Kwijtschelding

Een aantal partijen in het Hoogheemraadschap – PvdA, Partij voor de Dieren, Water Natuurlijk, Natuurterreinen en ChristenUnie-SGP – pleitte tijdens de vergadering voor het herinvoeren van de kwijtschelding van de zuiveringsheffing voor mensen met een kleinere beurs. Die werd in 2016 na een stevig debat afgeschaft.
Nu de prijzen van eerste levensbehoeften sterk toenemen, is het volgens de partijen nodig de kwijtschelding weer in te voeren. 'Wij waren altijd al voor de kwijtschelding, maar nu ook Delfland hogere tarieven voorstelt, wordt dat extra belangrijk. Wij zijn bezorgd dat mensen die het al moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden dit niet kunnen betalen. Daar moeten we een vangnet voor creëren', aldus PvdA-fractieleider Lobke Zandstra.

Arme mensen

Zandstra wijst erop dat dat veel gemeenten in het gebied van Delfland relatief veel arme mensen tellen. 'De verwachting is dan ook dat met name deze mensen het onder de huidige economische omstandigheden extra moeilijk gaan krijgen.'
Het voorstel haalde echter geen meerderheid in de Verenigde Vergadering. Onder meer omdat andere partijen erop wezen dat de kwijtschelding ertoe leidt dat de mensen die hiervan geen gebruik kunnen maken een dan nóg hoger tarief moeten gaan betalen. Want de heffingen zijn de enige bron van inkomen van een hoogheemraadschap, dus een andere manier van geld bijeen sprokkelen is er niet.
Een hoogheemraadschap of ook wel waterschap is officieel verantwoordelijk voor de waterstand in een gebied, het zuiveren van afvalwater, het beheer van dijken, het natuurbeheer in en rond het water en het controleren van de kwaliteit van het zwemwater. In het gebied van Delfland liggen Delft, Den Haag, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westland.
Volgens het hoogheemraadschap zijn komende tijd flinke maatregelen in het gebied nodig. Al was het alleen maar omdat het klimaat sneller verandert dan eerder gedacht. De stevige buien van afgelopen periode, afgewisseld met perioden van grote droogte vragen erom de wateroverlast te blijven aanpakken, stelt Ouwendijk. Ook moeten bronnen van zoet water worden gevonden.
Daarnaast hebben veel gemeenten in het gebied plannen voor woningbouw. Dat betekent ook meer afvalwater. Mede daarom wordt waarschijnlijk de zuiveringsinstallatie in Vlaardingen vernieuwd.