Meeste foutparkeerders moeten boete gewoon betalen ondanks foutje gemeente Leiden

Betaald parkeren aan de Boshuizerkade in Leiden
Betaald parkeren aan de Boshuizerkade in Leiden © Omroep West
LEIDEN - Een foutje van de gemeente Leiden met het uitschrijven van parkeerboetes heeft niet tot gevolg dat het stadsbestuur deze ook allemaal moet terugbetalen. Dat laat de gemeente Leiden weten naar aanleiding van de ontdekking dat Leiden vanaf februari tot november 10 cent teveel rekende voor in totaal 15.610 parkeerboetes. Er was een bedrag van 66,60 euro opgenomen in de gemeentelijke parkeerverordening, maar conform landelijke regels dat had 66,50 euro moeten zijn.
Dat kwam aan het licht bij de behandeling van een bezwaarschrift tegen een boete door de website bezwaartegenparkeerboetes.nl. Volgens de gemeente Leiden 'werd in de media gesuggereerd' dat 'alle opgelegde parkeerboetes sinds februari nu ongeldig zijn en teruggedraaid moeten worden'. Maar daar is volgens de gemeente Leiden geen sprake van.
De meeste parkeerboetes vanaf februari 2022 zijn na het verlopen van de bezwaarperiode van zes weken definitief geworden, stelt Leiden. 'Hierdoor kan er geen bezwaarprocedure meer worden gestart, en kunnen ze niet worden teruggedraaid.'

Donatie aan Veilig Verkeer Nederland

Bij alle parkeerboetes waartegen op dit moment een bezwaarprocedure loopt, zal de gemeente tien cent in mindering brengen. De parkeerboetes met het bedrag van 66,60 euro waartegen nog geen bezwaar loopt en die nog niet definitief zijn, kan nog bezwaar worden gemaakt. Als er op tijd bezwaar wordt gemaakt, zal de gemeente in ieder geval tien cent minder rekenen.
Sinds kort is het foutje met de parkeerboetes hersteld en hanteert de gemeente Leiden weer het juiste bedrag voor de boetes. De gemeente Leiden doneert het te veel ontvangen bedrag van 1561 euro aan Veilig Verkeer Nederland.