Plek waar Haags stadsdeel Escamp 'lief en leed' deelt dreigt te verdwijnen

Veel gebruikers van het gebouw aan de Steenwijklaan maakten de politiek duidelijk dat zij zich zorgen maken
Veel gebruikers van het gebouw aan de Steenwijklaan maakten de politiek duidelijk dat zij zich zorgen maken © Omroep West
DEN HAAG - Hij heeft er geen goed gevoel over, vertelt Sahied Sahebali. Ondanks hoopvolle woorden in de Haagse politiek, blijft de vrees dat zijn buurtorganisatie toch het vertrouwde onderkomen aan de Steenwijklaan in Vrederust moet verlaten. Dat betekent het einde van alle activiteiten: koken voor ouderen of mensen met een beperking, het inzamelen van kerspakketten, springkussendagen voor kinderen. 'Nee, ik ben nog helemaal niet gerustgesteld,' zegt hij.
De stichting Wijkontwikkeling van Multimedia zit nu vijf jaar in een voormalige sportkantine aan de Steenwijklaan 500. Aanvankelijk werden daar vooral activiteiten voor kinderen georganiseerd, vertelt voorzitter Sahebali enthousiast.
Toen zich ook wat ouderen uit de buurt meldden met de vraag of er voor hen ook een plekje is, bood de stichting ook die groep onderdak. Sindsdien komen gemiddeld zo'n tachtig mensen per week. Er wordt gekookt, een spelletje gedaan, een film gekeken. Er zijn moestuintjes aangelegd. Als er in de zomer een barbecue is, trekt die inmiddels zelfs zo'n 300 buurtgenoten. En natuurlijk worden in deze donkere dagen kerstpakketten en kleding ingezameld voor mensen die het minder breed hebben. 'De hele wijk komt hier', aldus Sahebali. 'Wij zijn ook heel divers. Dit is een plek waar mensen lief en leed delen.'

Klein drama

Een klein drama was er begin dit jaar. Toen ontstond brand in een kleedkamer van het voormalig sportcomplex. En die leidde uiteindelijk ook tot de zorgen die nu leven bij de stichting. Want toen het bestuur aan de gemeente vroeg of de kleedkamer weer mocht worden opgebouwd, was het antwoord van het stadhuis een waarschuwing. 'Investeer niet te veel geld. Want jullie zitten daar tijdelijk.'
De brand van afgelopen januari
De brand van afgelopen januari © Regio15
Die medeling veroorzaakte argwaan bij de stichting én bij een aantal partijen in de raad. Tijdens een debat, deze week, maakte wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) de positie van de gemeente duidelijk. De stichting mag weliswaar gebruik maken van de kantine, maar dat is slechts tijdelijk. Dit staat ook duidelijk in een overeenkomst die vijf jaar geleden op papier is gezet, vertelde Bredemeijer. 'Zolang wij die kantine niet nodig hebben, mag de stichting die gebruiken.'

Aan de horizon

Maar nu komt toch aan de horizon het moment in beeld dat de gemeente de kantine nodig heeft. Want vanwege de grootschalige vernieuwing in Zuidwest, wordt er geschoven met velden van sportverenigingen. Op de plek van Wijkontwikkeling van Multimedia zou een kantine van een andere club moeten komen.
De gemeente Den Haag gaat mede naar aanleiding van de discussie over de stichting Wijkontwikkeling van Multimedia onderzoeken hoe de relatie is geregeld met maatschappelijke organisaties. 'De gemeente vindt het van groot belang te weten hoe wordt samengewerkt', aldus wethouder Kavita Parbhudayal. Zij wil met het onderzoek voorkomen dat 'kwetsbare mensen dakloos raken'.
Bredemeijer benadrukte tijdens het debat – waarbij de tribune bomvol zat met gebruikers - ook dat het nog lang niet zover is. Op dit moment zijn er nog geen uitgewerkte plannen, laat staan een datum. Bovendien, zei hij ook: 'Het belang van die stichting is evident.'

Op bezoek

Vanwege de waarde van de organisatie kwam hij begin dit jaar ook na de brand zelf langs om mensen een hart onder de riem te steken. Bovendien is de gemeente bereid om mee te zoeken naar een nieuwe plek voor de stichting. Al betekent dat ook weer niet dat er een 'garantie' voor een alternatieve locatie wordt gegeven, voegde de wethouder daaraan toe.
Die laatste woorden zorgden er niet direct voor dat de zorgen in de politiek zijn weggenomen. 'Het stadsbestuur moet er echt voor zorgen dat dit initiatief niet dakloos wordt', aldus bijvoorbeeld Robert Barker van de Partij voor de Dieren. 'We moeten dit echt koesteren.' Daar sloot Nur Icar van DENK zich bij aan. 'Maatschappelijke organisaties als deze zijn cruciaal voor Den Haag. We willen een garantie dat dat deze stichting niet uit het pand wordt gezet zolang er geen alternatieve plek is.'

Helpen

Bredemeijer onderstreepte daarop nogmaals dat de stichting niet op korte termijn uit de kantine zal worden gezet en dat de gemeente gaat helpen bij het vinden van een andere ruimte.
Toch leidt dat bij Wijkontwikkeling van Multimedia niet voor opluchting, vertelt de voorzitter. 'Veel andere organisaties hier zijn ook op zoek. Er zijn geen alternatieve plekken in deze buurt. In heel Escamp is geen ruimte.'
Tijdens het debat waar werd gesproken over de stichting Wijkontwikkeling van Multimedia werd ook duidelijk dat ook een andere wijkorganisatie in Den Haag de vertrouwde plek verliest. Buurthuis De Sprong aan de Paviljoensgracht moet per 1 januari de deuren sluiten. Pogingen van Hart voor Den Haag om dit te voorkomen, mochten niet baten. Volgens wethouder Martijn Balster (PvdA) wordt er te weinig gebruik van gemaakt en gaat het pand onderdak bieden aan andere activiteiten. De koffieochtenden voor ouderen worden verplaatst: die gaan naar de Kronkel aan het Westeinde. Meer hoop is er voor een ander bedreigd wijkcentrum, De Schets in Spoorwijk. Dat zou moeten sluiten omdat het de energielasten niet meer kan betalen. Maar de gemeente gaat kijken of hulp kan worden geboden, beloofde wethouder Mariëlle Vavier (GroenLinks.