Vuurwerkverbod in Den Haag: een dubbeltje op zijn kant

© ANP
DEN HAAG - Het had niet veel gescheeld of Den Haag zou volgend jaar een vuurwerkverbod hebben gehad. In de Haagse gemeenteraad tekende zich donderdagavond een meerderheid af voor een lokaal verbod, maar een raadslid van D66 vertrok halverwege de avond ziek naar huis. Zijn stem zou de doorslag hebben gegeven. Nu eindigde de stemming in een gelijkspel: 21 voor en 21 tegen. Maar de kansen voor zowel voor- als tegenstanders zijn nog niet verkeken.
De onthutste oh's en ah's klonken donderdagavond laat door de raadzaal. Een motie van de Partij voor de Dieren om volgend jaar een lokaal vuurwerkverbod af te kondigen liet de hopeloze verdeeldheid van de raad over dit onderwerp zien. Door de afwezigheid van drie van de 45 raadsleden staakten de stemmen, zoals het officieel heet als er sprake is van gelijkspel.
Een VVD-raadslid (en tegenstander van het verbod) was er niet vanwege ziekte en gedurende de vergadering haakte ook een D66-raadslid (en voorstander van het verbod) wegens ziekte af. Daarnaast liet Forum voor Democratie om onduidelijke redenen verstek gaan. Als het D66-raadslid niet naar huis was gegaan, dan had de raad een nipte meerderheid gehad voor een vuurwerkverbod voor volgend jaar.

Wilde stemming

De uitslag is teleurstellend voor de voorstanders. Bij D66 hadden ze verwacht dat Forum voor Democratie bij de stemming zou zijn, waardoor het voorstel sowieso geen meerderheid zou krijgen. Maar Forum was er dus niet. 'Nu werd het een soort wilde stemming', zei D66-raadslid Marije Mostert.
De voorstanders van een lokaal vuurwerkverbod zijn: D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, Denk en de ChristenUnie/SGP. Tegen het vuurwerkverbod stemden: Hart voor Den Haag, VVD, CDA, Haagse Stadspartij, SP en PVV.
Maar er komt nog een mogelijkheid. De regel is dat als de stemmen staken de eerstvolgende raadsvergadering, in dit geval op woensdag 21 december, opnieuw over de motie wordt gestemd. Het is dus zaak voor zowel voor- als tegenstanders om die dag op volle sterkte aanwezig te zijn. Als de uitslag dan weer gelijk is en de stemmen staken geldt de motie als niet aangenomen.

Wassen neus

Dat zou burgemeester Jan van Zanen goed uitkomen. Hij is uitgesproken tegenstander van een lokaal vuurwerkverbod. Een lokaal verbod is volgens Van Zanen een 'wassen neus' dat niet te handhaven is, onder meer omdat de verkoop van vuurwerk niet verboden kan worden. De burgemeester pleit voor een landelijk verbod. 'Alleen dan is een lokaal verbod hanteerbaar', zei hij donderdag tijdens de raadsvergadering.
De steun die hij hiervoor krijgt vanuit de raad is aan het afbrokkelen. D66 schaarde zich de afgelopen jaren achter de burgemeester en verzette zich tegen een lokaal verbod. Maar daar komt de partij nu op terug waardoor het aantal voorstanders van een lokaal verbod in de gemeenteraad is toegenomen.

Veilige jaarwisseling

'Wij willen ook graag een landelijk verbod, maar dat laat op zich wachten', verklaarde D66-raadslid Marije Mostert. Een lokaal verbod kan helpen om de druk op de landelijke overheid op te voeren, redeneert de partij. Mostert: 'Wij moeten onze inwoners en in het bijzonder kwetsbare mensen en dieren beschermen tegen vuurwerk en overlast. Iedereen heeft recht op een veilige jaarwisseling.'
Partijen als Hart voor Den Haag, VVD en de PVV zijn juist tegenstander van een vuurwerkverbod. Zij vinden dat daarmee een traditie om zeep geholpen wordt. De partijen willen dat er veel meer gedaan moet worden om het gebruik van illegaal vuurwerk aan te pakken. De landelijke tak van Forum voor Democratie is ook tegen een verbod. Hoe de partij lokaal stemt moet over twee weken duidelijk worden. Dan stemt de raad ook nog een keer over een motie van de ChristenUnie/SGP die het college oproept om een landelijk vuurwerkverbod 'blijvend onder de aandacht' te brengen van de regering en de Tweede Kamer. Ook deze stemming eindigde donderdag in remise.