Scheveningse tunnel vijf keer zo duur, plannen op losse schroeven

© ANP
DEN HAAG - De plannen die Scheveningen beter bereikbaar moeten maken wankelen. Het college besloot jaren geleden om de kruising Zwolsestraat met de Gevers Deynootweg verdiept aan te leggen, maar inmiddels is gebleken dat de kosten vijf keer zo hoog zijn als berekend en uitkomen op 51 miljoen euro. Partijen in de gemeenteraad willen nu van de tunnel af en ook het college zegt de plannen te 'heroverwegen'.
In 2016 presenteerde het toenmalige college een voorstel dat Scheveningen in de toekomst moest behoeden voor een verkeersinfarct. De kruising Zwolsestraat met de Gevers Deynootweg zou verdiept worden aangelegd en een verbinding krijgen met de parkeergarage aan de Noordboulevard. De kosten werden toen nog geschat op 10 miljoen euro.
Maar een paar jaar later, in 2020, bleken de kosten opgelopen tot 26 miljoen euro. Desondanks verdedigde toenmalig wethouder Boudewijn Revis (VVD) de plannen en stelde in een debat dat ze de grote investering waard zouden zijn. 'Ik denk dat Scheveningen hierdoor echt mooier en beter wordt', zei hij.

Financiële risico's

Toch voelde de gemeenteraad nattigheid en een meerderheid wilde dat de Haagse Rekenkamer onderzoek zou doen naar de financiële risico's van de ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat. Die adviseerde het college vervolgens om, nog voordat de raad zou besluiten over de plannen, een actuele risicoanalyse en een inschatting van de kosten te maken.
Dat is nu gebeurd en de kosten zijn nog verder uit de hand gelopen. Op basis van de schatting met het prijspeil van 2021 en rekening houdend met de risicoanalyse en de aanpassingen die nodig zijn van het project, gaat het college nu uit van een bedrag van 51 miljoen euro.
De kruising Zwolsestraat en Gevers Deynootweg. | Foto Omroep West
De kruising Zwolsestraat en Gevers Deynootweg. | Foto Omroep West
'In dit bedrag is nog niet inbegrepen de sterke inflatie sinds 2021, de impact van vertraging als gevolg van stikstofdepositie en de verhoging van het zekerheidspercentage van de raming', schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. De reden dat het project duurder is geworden dan 26 miljoen euro komt onder andere doordat de constructie van de ondergrondse kruising steviger gemaakt moet worden.
De enorme kostenstijging is voor het college reden om het project tegen het licht te houden. 'Gelet op de omvang van de nieuwe raming wenst het college een heroverweging van het eerder genomen raadsbesluit in de afwegingen mee te nemen', aldus het college.

Partijen willen stoppen

Verschillende partijen uit de gemeenteraad hoeven niet meer na te denken. Zij willen nu stoppen met het project. 'Bizar als we dit plan zouden laten doorgaan', vindt Judith Klokkenburg van de ChristenUnie/SGP. 'Het nut is onvoldoende aangetoond en de prijs is de pan uitgerezen. Wie wil dit nog en tegen welke prijs?'
Ook Hart voor Den Haag wil van het project af. 'Dit dossier van voormalig VVD-wethouder Revis lijkt óók weer fors duurder te worden', reageert Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag op Twitter. 'Wat Hart voor Den Haag betreft de bouw overwegen en de gereserveerde 26 miljoen euro besteden aan een nieuwe parkeergarage, bijvoorbeeld in Laak.' Robert Barker van de Partij voor de Dieren: 'De kosten zijn verdubbeld en ze dreigen nog veel hoger dan de 51 miljoen te worden. Laten we nu de stekker uit dit project trekken.' In de eerste helft van volgend jaar verwacht het college aan te kunnen geven hoe het verder wil met het project.