Buren willen 's avonds meer rust, maar coffeeshops in Den Haag gaan niet eerder dicht

Een bezoeker van een Haagse coffeeshop rookt een joint
Een bezoeker van een Haagse coffeeshop rookt een joint © ANP
DEN HAAG - Coffeeshops in Den Haag gaan voorlopig 's avonds niet eerder dicht. Burgemeester Jan van Zanen had hen gevraagd of ze bereid zijn de deuren vroeger te sluiten om overlast voor buren terug te dringen. Maar daar voelen ze weinig voor. Volgens de shops zouden er juist veel nadelen zitten aan het aanpassen van de openingstijden.
De Haagse gemeenteraad had Van Zanen opgedragen om met de coffeeshops overleg te voeren over het vrijwillig aanpassen van de sluitingstijden. Op dit moment volgen de meeste zaken in Den Haag nog de tijden van de horeca. Dat terwijl is gebleken dat het in Rotterdam, waar coffeeshops buiten het centrum sinds een tijdje om 22.00 uur dichtgaan, voor positieve effecten zou hebben gezorgd. Het is er veel rustiger in de omgeving, mensen ervaren minder overlast en onveiligheid en het heeft niet geleid tot een toename van straathandel in cannabis, zo staat in het voorstel van ChristenUnie/SGP, CDA en VVD om de burgemeester op verkenning te sturen.
Eind september was er een bijeenkomst met de coffeeshops in Den Haag. Die zouden daar hebben benadrukt dat zij te veel de schuld krijgen van de problemen in de wijken. 'Echte overlast wordt nauwelijks geconstateerd en is bovendien zeer relatief vergeleken met cafés', staat in het verslag van de burgemeester. Dat er verkeershinder wordt ervaren zou ook niet alleen aan de shops liggen, maar ook aan het splitsen van woningen waardoor er meer auto's komen.

Bespreekbaar

Toch vroeg de gemeente of het bespreekbaar was dat in ieder in ieder geval de shops in delen van de stad waar er veel zijn gevestigd eerder dicht gaan. Maar eind oktober deelde de Haagse Coffeeshopvereniging (HCV) per mail mee dat ook dit niet het geval is. 'Zij ziet niet het nut in van eenzelfde sluitingstijd voor alle coffeeshops', zegt de burgemeester.
Volgens de coffeeshops zou het eerder sluiten van de deuren veel negatieve gevolgen hebben. Op de momenten dat ze wel open zijn wordt het dan drukker, waardoor ook minderjarigen makkelijker naar binnen zouden kunnen sluipen. Het leidt tot juist méér verkeer op straat op die momenten, stellen ze. Verder zou de illegale verkoop kunnen toenemen en is het slecht voor de werkgelegenheid.

Hardere aanpak

De vereniging is meer voor een hardere aanpak van alleen de shops die overlast veroorzaken. Ook zou de HCV willen bemiddelen bij overlast. Maar de organisatie wijst er ook op dat de coffeeshop-branche nu al een van de de strengst gecontroleerde bedrijfstakken in de stad is.
De eigenaren wijzen er ook op dat veel zaken wel degelijk iets doen om overlast voor bewoners te verminderen. Zo sluiten de coffeeshops in de Weimarstraat een uur eerder en staan er beveiligers, gastheren en -dames om de zaken in goede banen te leiden. Verder is een aantal zaken bereid te verhuizen. Maar dat werd tegengehouden door de politiek zelf, constateert de burgemeester. 'Deze initiatieven zijn helaas gestrand in de raad.'

Overlast

De burgemeester heeft ondertussen ook gepeild wat de bewonersorganisaties vinden van de overlast door coffeeshops. Uit hun reactie blijkt dat er vooral hinder of overlast zou zijn in de gebieden waar er veel dicht bij elkaar zitten. Daarbij gaat het in de praktijk vooral om de Weimarstraat en het Zeeheldenkwartier. Vooral in de avonduren – wanneer volgens de burgemeester 'in de woonomgeving een zekere orde en rust behoort te heersen' - ervaren bewoners problemen. De organisaties zouden daarom graag zien dat de coffeeshops daar sluiten of worden verplaatst.
De burgemeester zit nu met een dilemma, schrijft hij aan de gemeenteraad. Aan de ene kant willen de shops dus niet vrijwillig eerder dicht, tegelijkertijd zegt hij niet om het signaal van de bewoners heen te kunnen. Van Zanen gaat daarom advies inwinnen bij de politie over de bezwaren van de coffeeshophouders tegen vroegere sluitingstijden. Daarna komt hij met een voorstel.
Aan de Maanweg op de Binckhorst in Den Haag komt geen coffeeshop. De eigenaar van een snackbar die daar zit had een vergunning aangevraagd om die te mogen ombouwen tot coffeeshop. Hij zou zo zijn 'exploitatie meer rendabel' kunnen maken. Het idee leidde vooral in Voorburg tot onrust. Maar nadat de gemeente Den Haag de eigenaar duidelijk had gemaakt dat er hier geen nieuwe coffeeshops mogen bijkomen, trok hij het plan in. Den Haag telt op dit moment 36 coffeeshops. De stad heeft daarmee een ‘kleinschalige en beheersbare branche’, stelt de burgemeester.