Verdubbeling meldingen overlast verwarde personen, dit zijn cijfers in jouw gemeente

Een verwarde man wordt in Den Haag opgepakt
Een verwarde man wordt in Den Haag opgepakt © ANP
REGIO - Er wordt steeds vaker melding gemaakt van overlast door verwarde mensen op straat. Cijfers van de politie laten zien dat het aantal meldingen in de regio al tien jaar stijgt: in 2012 zijn 23.000 meldingen gemaakt, dit jaar zijn dat er ruim 53.000. 'Landelijk zien we dat een kleine groep mensen veel overlast veroorzaakt.'
De teller stond vorig jaar met 63.000 meldingen overigens nóg hoger. In de grote steden komt de politie het vaakst af op dit soort voorvallen. Alleen in Leiden al werden vorig jaar 6920 meldingen gedaan. Den Haag stond op 6313, Delft op 4195 en Gouda op 2591.
Benieuwd naar hoeveel meldingen van overlast er in jouw gemeente zijn?
Dat veel meldingen uit de grotere steden komen, is op zich niet vreemd. Daar wonen namelijk meer mensen en heb je grotere stadscentra. Maar, opvallend genoeg komen naar rato de meeste meldingen uit kleinere plaatsen vandaan. In Oegstgeest en Waddinxveen werden relatief veel meldingen van overlast gemaakt.

Meer meldingen, minder mensen

Volgens de gemeente Oegstgeest gaat het doorgaans om een kleine groep mensen die verantwoordelijk is voor een groot aandeel in de meldingen. 'Dat blijkt overigens landelijk ook zo te zijn', weet de woordvoerder te melden. 'Daarnaast worden ook meer meldingen gedaan door omwonenden, maar wordt vervolgens geen persoon aangetroffen.' Een andere reden volgens de woordvoerder is dat alle meldingen die binnenkomen bij de politie tegenwoordig worden geregistreerd. Dat was vroeger niet zo.
Om te snappen waar het hoge aantal overlastmeldingen vandaan komt, is het handig om te weten wat de politie precies bedoelt met 'een verward persoon'. Volgens de politie gaat het om 'iedereen die al dan niet tijdelijk verstoord oordeelsvermogen vertoond waarmee hij zichzelf of iemand anders in gevaar brengt of een bedreiging vormt voor de openbare orde.' Simpel gezegd: het gaat om verward gedrag waar andere mensen hinder van hebben of waar mensen gevaar door lopen. Het gebeurt best vaak dat de politie daarbij in actie moet komen. Bij één op de vijf misdrijven in Nederland is namelijk een verward persoon betrokken.
De gemeente Waddinxveen laat weten geen idee te hebben van waar die stijging vandaan komt. 'De achtergrond van deze cijfers in onze gemeente is bij ons niet bekend', luidt het antwoord van de woordvoerder. De gemeente ziet op haar beurt dit jaar wel een verbetering: het aantal meldingen is dit jaar met een derde gedaald.
In Oegstgeest is er volgens de gemeente wel een duidelijker beeld van hoe de overlast heeft kunnen ontstaan: 'Dat komt doordat wij GGZ-instelling Rivierduinen binnen onze gemeentegrenzen hebben.' De kliniek bekommert zich om mensen die worden behandeld met zware psychische problemen. 'Het hoge aantal meldingen zorgt hier dus niet voor meer onveilige situaties', meent de gemeentewoordvoerder.