Weer procedure tegen akkoord splitsen Reinier Haga Groep

Reinier Haga Orthopedisch Centrum
Reinier Haga Orthopedisch Centrum © Frank van Deutekom - Omroep West
ZOETERMEER - De Ondernemingsraad van het Reinier Haga Orthopedisch Centrum (RHOC) gaat proberen het akkoord voor het uiteen gaan van de Reinier Haga Groep ongedaan te laten verklaren. De raad stapt hiervoor naar de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. Totdat die procedure is afgerond, ligt de formele fusie tussen het noodlijdende LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer en het Haagse HagaZiekenhuis stil.
Het Reinier Haga Orthopedisch Centrum is een kindje van de inmiddels ontplofte ziekenhuisgroep Reinier Haga Groep. Het Reinier de Graaf uit Delft en het HagaZiekenhuis uit Den Haag wilden fuseren en halverwege dat proces werd besloten dat beide ziekenhuizen het noodlijdende LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer gingen redden. Maar het boterde niet tussen Reinier en Haga en uiteindelijk werd eind vorig jaar na jaren van discussieren en ruziemaken een akkoord bereikt over het uit elkaar gaan.
Reinier de Graaf wordt zelfstandig, Haga en LangeLand gaan fuseren. Maar om voor dat akkoord ook de handen van banken en verzekeraars op elkaar te krijgen, werd het Orthopedisch Centrum bij de plannen betrokken. Dat centrum ligt pal naast het LangeLand in Zoetermeer. Omdat het ziekenhuis een nieuw gebouw nodig heeft, werd besloten om nauw te gaan samenwerken met het Orthopedisch Centrum. Maar omdat het centrum minder geld oplevert dan gedacht, wilden verzekeraars een evaluatie van het centrum al begin dit jaar gaan doen, in plaats van volgend jaar.

'Hergebruik van het pand'

Dat staat ook zo in de plannen. Daar staat ook in dat het LangeLand Ziekenhuis het pand van het Orthopedisch Centrum mogelijk kan hergebruiken. De Ondernemingsraad van het centrum leest hierin dat eigenlijk al is besloten om het Orthopedisch Centrum op te doeken. De OR heeft ook een negatief advies gegeven over de zogenoemde 'defusie'. Datzelfde geldt overigens voor de cliëntenraad van het LangeLand Ziekenhuis.
De OR stapt nu dus naar de Ondernemingskamer en vraagt de kamer om het akkoord dat is bereikt nietig te verklaren, of in ieder geval de onderdelen waarin het centrum wordt genoemd, uit het akkoord te schrappen. Of de Ondernemingskamer de zaak gaat behandelen is nog niet duidelijk. Het verzoek van de OR staat niet voor komende week op de agenda van het gerechtshof.
De gang naar de Ondernemingskamer kan grote gevolgen hebben voor het akkoord waarover jaren is gesproken en geruzied. De financiering van de redding van het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer door het te laten fuseren met het HagaZiekenhuis, is er alleen gekomen omdat de evaluatie van het Othopedisch Centrum naar voren is gehaald. Dat was een harde eis voor de verzekeraars om akkoord te gaan. Ook het - al dan niet gedeeltelijk - gebruik van het pand van het RHOC door het LangeLand Ziekenhuis is erg belangrijk om de nieuwbouwkosten beheersbaar te houden. Als deze delen uit de plannen worden gestreept, staat de deal met verzekeraars en banken op losse schroeven en daarmee het hele akkoord. En dan komt ook het LangeLand Ziekenhuis weer in gevaar.
De Reinier Haga Groep laat weten dat er hangende de procedure geen onomkeerbare stappen worden genomen. Tot nu toe stond 1 maart van dit jaar in de agenda als datum waarop de Reinier Haga Groep officieel ophield te bestaan. Op die datum zou ook de fusie van het LangeLand en het HagaZiekenhuis een feit worden. Als de Ondernemingskamer voor die datum de procedure niet heeft afgerond, kan dat dus niet doorgaan.
Ondertussen werkt het Reinier de Graaf al als een volledig zelfstandig ziekenhuis en doen het LangeLand en het Haga alsof ze gefuseerd zijn. Maar het heeft wel praktische gevolgen. Als iemand uit het HagaZiekenhuis op de vloer van het LangeLand wil gaan werken, of vice versa, dan moeten er allerlei detacheringsovereenkomsten worden opgesteld. Na een fusie hoeft dat niet.