Naturalis stopt samenwerking met Shell: 'Ze doen te weinig tegen klimaatverandering'

Naturalis
Naturalis © ANP
LEIDEN - Het Leidse museum Naturalis stopt de samenwerking met Shell en andere bedrijven in de fossiele- en de luchtvaartsector. Shell zet volgens het museum te weinig stappen in de energietransitie. 'We willen niet langer legitimiteit geven aan hun beperkte inzet in de klimaatopgave', laat een woordvoerder weten.
Het stoppen van dit soort samenwerkingen, zorgt er volgens Naturalis voor dat zij mogelijk onderzoeksgeld mislopen. 'Dat gaat om onderzoeksgeld van zowel bedrijven als overheidsgeld voor gezamenlijk onderzoek', legt de woordvoerder verder uit. Dat geld van Shell zou goed zijn voor één á twee onderzoeksbanen, die nu dus niet ingevuld hoeven worden.
Naturalis zet de samenwerking stop, omdat het museum vindt dat bedrijven zoals Shell niet genoeg bezig zijn met de energietransitie. De luchtvaart- en de fossiele industrie zouden volgens het museum veel meer moeten kunnen én moeten doen aan het tegengaan van klimaatverandering.

Projecten stilgelegd, onderzoekers weg

Naturalis vindt 'het maatschappelijk belang en de urgente roep om duurzaam beleid' belangrijker dan 'financiële bijdragen'. Het museum stopt niet alleen de samenwerking met Shell. 'Ons beleid is in die zin breed en we stoppen dus met samenwerken met de gehele luchtvaart- en fossiele industrie', laat een woordvoerder weten.
Het onderzoek naar biodiversiteit op zonneparken van Shell is daarom per 1 januari beëindigd. Bij dat project werd de insectendiversiteit onderzocht op een windmolenpark van Shell in Moerdijk. 'Dat is een onderzoeksproject dat nu gaat plaatsvinden zonder onze inbreng', laat een woordvoerder weten.