Ziekenhuizen komen er niet uit: minister aan zet over toekomst kinderhartchirurgie

Klein kind na een hartoperatie
Klein kind na een hartoperatie © ANP
LEIDEN - De toekomst van de kinderhartchirurgie in het LUMC ligt weer in handen van gezondheidsminister Ernst Kuipers. Die had de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) gevraagd om twee centra aan te wijzen, maar dat gaat niet gebeuren. Dat schrijft de NFU in een brief aan minister Ernst Kuipers.
Kuipers wil dat de kinderhartchirurgie in maximaal twee universitaire ziekenhuizen gedaan gaat worden. Nu zijn dat er vier. Reden voor de concentratie is dat weinig kinderen deze zeer specialistische zorg nodig hebben, en er niet veel chirurgen zijn die dit kunnen. Dat is al jaren zo, en er wordt ook al zo'n dertig jaar gesproken over concentratie. Toenmalig gezondheidsminister Hugo de Jonge bracht de discussie in een stroomversnelling door eind 2021 te kiezen voor twee centra: Erasmus MC en Utrecht UMC.
Dit besluit leidde tot onbegrip en zelfs verbijstering bij de andere universitaire ziekenhuizen, en ook de Tweede Kamer vond dat het besluit slecht was onderbouwd, ook was niet onderzocht wat de gevolgen zijn voor ziekenhuizen als ze het specialisme zouden verliezen. Ernst Kuipers gaf als nieuwe minister de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) opdracht om dat te onderzoeken. Dat rapport werd december vorig jaar gepresenteerd. Daarin staat onder andere dat kinderhartchirurgie zo verweven is in andere zorg, dat het weghalen daarvan zelfs hele ziekenhuizen in gevaar kan brengen.

Concentreren prima, maar niet nu

De NZa schrijft dat er inderdaad geconcentreerd moet worden, maar zegt dat dat niet losgezien kan worden van alle andere zorg die geboden wordt. De organisatie pleit ervoor om eerst goed na te denken over hoe je alle academische zorg moet organiseren, en pas een keuze te maken als daar een fatsoenlijk plan voor ligt. Maar dat is er nog niet.
Kuipers legde dit advies naast zich neer en stelde de UMC's voor het blok. Zijn boodschap was: ik hou vast aan maximaal twee centra voor kinderhartchirurgie en jullie mogen zelf aanwijzen welke centra dat zijn. Maar doe dat wel voor april van dit jaar, zorg dat iedereen erachter staat, en ik wil eind oktober een uitgewerkt plan zien. Als jullie er zelf niet uitkomen maak ik de keuze alsnog zelf.

Keuze niet gemaakt

De NFU zegt in de brief aan Kuipers dus dat die keuze niet gemaakt gaat worden. Belangrijke reden is de eis dat alle UMC's achter zo'n keus moeten staan, en dat lukt niet. In de brief aan de minister schrijft de NFU dat enkele ziekenhuizen de optie van drie centra willen onderzoeken, en enkele niet. En dan is er dus geen sprake van een unanieme keus, en dat is dus een voorwaarde van het ministerie.
Bovendien schrijft de NFU dat eerst goed in kaart gebracht moet worden hoe wordt voorkomen dat het mogelijk weghalen van de kinderhartchirurgie een ziekenhuis in de afgrond stort. Eerder zei het LUMC in Leiden dat het weghalen van dit specialisme zeer grote gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld de kinder-intensive care en andere vormen van zorg. In het NZa-rapport staat dit ook.
Het LUMC in Leiden wil niet reageren op de laatste ontwikkelingen.