Kost redding LangeLand Ziekenhuis het Zoetermeerse Orthopedisch centrum de kop?

Reinier Haga Orthopedisch Centrum
Reinier Haga Orthopedisch Centrum © Frank van Deutekom / Omroep West
ZOETERMEER - Het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft en het HagaZiekenhuis in Den Haag gaan er alles aan doen om het Reinier Haga Orthopedisch Centrum (RHOC) in Zoetermeer open te houden. Verzekeraars willen van het centrum af, en hebben beide ziekenhuizen verplicht een onderzoek te doen naar de levensvatbaarheid van het RHOC. De uitkomst lijkt inmiddels vast te staan: het is levensvatbaar.
Dit bleek donderdag bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam. Daar diende een zaak van de ondernemingsraad (OR) van het Orthopedisch Centrum. Dat vreest dat een plan dat moet leiden tot de redding van het naastgelegen LangeLand Ziekenhuis, het einde betekent van hun centrum.
Het Reinier Haga Orthopedisch Centrum opende in 2020 de deuren, nadat er achter de schermen al jaren aan was gewerkt. Het is het paradepaardje van de Reinier Haga Groep, maar de leden van die groep rolden in 2020 al ruziënd over straat. En dan was er nog een probleem: al in het hele voortraject bleek dat de verzekeraars niet stonden te springen om zo'n duur hypermodern centrum.

Redding failliete LangeLand

Na jaren discussiëren en ruziemaken kwam er eind vorig jaar een akkoord over het uiteen gaan van de Reinier Haga Groep. Reinier de Graaf gaat zelfstandig verder. Het failliete Zoetermeerse LangeLand Ziekenhuis fuseert met het HagaZiekenhuis. Banken en verzekeraars waren zeer kritisch op die fusie en stelden strikte voorwaarden.
En de ondernemingsraad van het orthopedisch centrum, dat naast het LangeLand staat, is nu bang dat die voorwaarden hen de kop gaan kosten. Dat heeft te maken met enkele punten die, volgens de ondernemingsraad, opeens opdoken in het akkoord zonder dat daarover overleg is geweest.

Vijf punten

De fusie van het LangeLand Ziekenhuis en het HagaZiekenhuis is mogelijk dankzij 20 miljoen euro van de verzekeraars. Maar daar verbonden de verzekeraars dus voorwaarden aan. Een keiharde: een evaluatie van het functioneren van het RHOC schuift naar voren. Al dit jaar moet daar eens goed naar gekeken worden.
De ondernemingsraad schrok zich rot. Onder meer door corona heeft het centrum de eerste jaren van haar bestaan niet goed gedraaid, in ieder geval minder dan was afgesproken in het businessplan. Het kostte de directeur in oktober al de kop. Er kwam een interim die nu het othopedisch centrum bestuurt.

Nieuwbouw LangeLand

En er is nog een ander punt waardoor de OR zich extra zorgen maakt. Het naastgelegen LangeLand Ziekenhuis zit in een zwaar verouderd pand. Er komt nieuwbouw, en daarbij moeten faciliteiten gedeeld gaan worden met het RHOC. In de uiteindelijke deal staat echter ook de passage 'mogelijk hergebruik van het pand RHOC'.
En dan is er nog iets: de gevolgen van de inflatie op de nieuwbouwkosten van het LangeLand moeten ook meewegen in een beslissing over het voortbestaan van het Orthopedisch Centrum. Reden temeer voor de ondernemingsraad om te denken dat het lot al is bezegeld, en het LangeLand straks zijn intrek neemt in het spiksplinternieuwe en hypermoderne gebouw van het RHOC. Dat scheelt namelijk tientallen miljoenen aan nieuwbouwkosten.

Duivels dilemma

Bij de rechter betoogde de ondernemingsraad dat er fouten zijn gemaakt in de inspraakprocedure. Die is namelijk wettelijk verplicht. Na heel wat gesteggel kwam de Ondernemingskamer toch al voorlopig tot de conclusie dat de procedure inderdaad op punten veel beter had gekund en misschien zelfs had gemoeten. 'Er zijn vragen gesteld maar nooit beantwoord', zei de voorzitter van de Ondernemingskamer. 'Daar hebben wij grote moeite mee. Een werkgever is verantwoordelijk voor zorgvuldige vormgeving van het medezeggenschapstraject.'
Dan bestaat de mogelijkheid dat de hele procedure naar de prullenbak wordt verwezen. Maar dat kan forse consequenties hebben. 'U plaatst mij voor een duivels dilemma. (...) Be careful what you wish for', zei de voorzitter van de Ondernemingskamer donderdag. Dat zou namelijk betekenen dat de onderhandelingen overgedaan moeten worden. 'Als alles wordt teruggedraaid is het LangeLand Ziekenhuis het perspectief kwijt en binnen twee maanden failliet', betoogde Norbert Hoefsmit van het HagaZiekenhuis.

Poging er samen uit te komen

Eerder hadden Hoefsmit en zijn advocaat geprobeerd om de angst voor een onderzoek naar het functioneren van het Orthopedisch Centrum weg te nemen. De verzekeraars willen het centrum niet, de ziekenhuizen wel. En die doen het onderzoek en trekken de conclusie. 'We gaan zien dat het centrum niet brengt wat het zou moeten brengen, maar we zien ook verbeteringen. Dan gaat de spotlight op die verbeteringen', zei Hoefsmit.
Op verzoek van de rechter gaan advocaten van de ondernemingsraad en van de ziekenhuizen de komende dagen om tafel om te kijken of ze er zonder uitspraak uit kunnen komen. Dat moet uiterlijk woensdag duidelijk zijn. Als ze er niet uitkomen doet de Ondernemingskamer donderdag 24 februari uitspraak. Als die het akkoord op vormfouten naar de prullenbak verwijst is de kans groot dat het Zoetermeerse LangeLand Ziekenhuis voor de zomer failliet is, omdat de fusie met het HagaZiekenhuis in dat geval te laat komt.