Doorgebroken dijk wordt hersteld, oorzaak is 'combinatie van factoren'

Doorgebroken dijk Reeuwijk
Doorgebroken dijk Reeuwijk © Omroep West
REEUWIJK - Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat de dijk herstellen die in de zomer van 2021 doorbrak bij Reeuwijk en daarbij een polder gedeeltelijk onder water zette. Nu bekend is waarom de dijk plotseling kon afschuiven, kan de hij weer op hoogte worden gebracht en worden gestabiliseerd. Ook gaat het hoogheemraadschap alle dijken controleren op vergelijkbare zwaktes.
Bij de dijkdoorbraak op 26 juli 2021 kwamen meerdere weilanden langs de Oud Reeuwijkseweg in de Middelburg en Tempelpolder onder water te staan. De schade bleef beperkt door het snelle handelen van lokale boeren, die met kleigrond het water deels tegen wisten te houden. Er werden tijdelijke damwanden geplaatst terwijl het hoogheemraadschap de polder leegpompte.
Inmiddels heeft een onderzoek van kennisinstituut Deltares uitgewezen dat de afschuiving niet één, maar meerdere oorzaken had. Onder meer was dat een ongunstige ondergrond van veen en slappe klei. Die combinatie zorgde ervoor dat de dijk door de jaren heen is gaan zakken. In 1994 werd de dijk met klei opgehoogd, maar dat versnelde de verzakking juist. Die verzakking en de droogte van de afgelopen jaren zorgden samen voor scheuren in de dijk, die daar uiteindelijk onder bezweek.
Het weiland van de boer is onder water gelopen
Het weiland van de boer is onder water gelopen © Regio15

Meer afschuivingen voorkomen

Voor het hoogheemraadschap vormt de afschuiving een belangrijke les, schrijft loco-dijkgraaf Bas Knapp. 'Nu we weten welke combinatie van oorzaken geleid heeft tot de dijkafschuiving, is het voor Rijnland van belang om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van de stabiliteit van een dijk op de lange termijn. Op die manier kunnen we beter inschatten hoe snel dit soort processen plaatsvinden om dit in de toekomst te voorkomen.'
Het is nog niet bekend wanneer de herstelwerkzaamheden aan de dijk precies gaan beginnen.