Zorgen om nieuwe weg tussen Leiden en strand: 'Overlast zal alleen maar toenemen'

Drukte op wegen naar de kustplaatsen op zomerse dagen
Drukte op wegen naar de kustplaatsen op zomerse dagen © ANP
KATWIJK - Katwijkers vrezen een verkeerschaos wanneer de Rijnlandroute klaar is. Volgens bewoonster Petra de Zwart en CDA-senator Niek Jan van Kesteren komt er als het gevolg van de nieuwe weg tussen de A44 en de A4 ruim veertig procent méér verkeer door Katwijk gereden. Dat is te veel volgens hen, de oplossing ligt volgens de bewoners in het ondertunnelen van het kruispunt. 'Dit stuk weg is nu al de drukste provinciale weg van Zuid-Holland.'
De bewoners van Katwijk hebben het gevoel dat ze zijn vergeten, dat ze zijn overgeslagen. De Rijnlandroute stopt, volgens de plannen, abrupt bij de Tjalmaweg in Katwijk. Op veel plekken is de Rijnlandroute verdiept aangelegd om overlast te voorkomen, maar dat is in Katwijk niet het geval. Daar gaat de nieuwe Rijnlandroute over op het al bestaande kruispunt met de N441. Aanpassingen worden daar niet tot nauwelijks gemaakt.
Volgens de Katwijkers gaat dat tot veel overlast leiden. 'Dit stuk weg is nu al de drukste provinciale weg van Zuid-Holland. De weg zit nu al op zijn maximale capaciteit. Daarnaast worden er ook nog zesduizend woningen gebouwd op de Valkenhorst, waardoor het verkeer nog eens met veertig procent toeneemt, terwijl er geen extra maatregelen getroffen worden', legt Petra de Zwart uit.

'Maximale capaciteit bereikt'

'Dat terwijl de maximale capaciteit van de weg nu al bereikt is. De overlast gaat alleen maar erger worden. De Rijnlandroute is fantastisch, maar niet voor ons', besluit De Zwart. Niek van Kesteren, ook Katwijker en senator in de Eerste Kamer voor het CDA, ziet ook veel beren op de weg en hoopt dat de provincie tot inkeer komt. 'Dit gaat tot enorme lawaaioverlast en fijnstofoverlast leiden', denkt hij.
Niek van Kesteren (l) en Petra de Zwart (r) met de N206 op de achtergrond
Niek van Kesteren (l) en Petra de Zwart (r) met de N206 op de achtergrond © Omroep West
'De Rijnlandroute is een mooi project maar Katwijk is gewoon vergeten. Daar gaat het ons ook om in het comité: de provincie moet nu inzien dat zij een verantwoordelijkheid hebben voor het dorp', vertelt de CDA-politicus. Volgens hem is het het beste om ook dit deel van de Rijnlandroute te laten ondertunnelen.

Statenleden en gemeente bewegen mee

Die plannen lagen er volgens Van Kesteren al in 2010, toen had de gemeente Katwijk het idee om een tunnel aan te leggen. 'Dat zou toen veertig á vijftig miljoen euro moeten kosten, maar de gemeente pakte niet door. Op een begroting van één miljard voor de Rijnlandroute moet dat in de foutenmarge vallen voor de provincie. Daarom vinden we dat de provincie de verantwoordelijkheid moet nemen', sluit Van Kesteren af.
De hoop was dat een presentatie aan Statenleden en de Katwijkse verkeerwethouder Gerard Mostert hun zorgen kracht zou bijzetten. Dat lukte volgens De Zwart. 'De uitgenodigde Statenleden stonden eigenlijk allemaal apart van elkaar op. VVD en CDA, ze vonden allemaal dat wij waren vergeten in de plannen van de Rijnlandroute.'
N206
N206 © RijnlandRoute
Maar het bestuur van de provincie denkt daar anders over. Een woordvoerder van verkeersgedeputeerde Frederik Zevenbergen laat weten dat de punten die de bewoners aandragen niet zo worden gevoeld door de provincie zelf. 'Er zijn verschillende verkeersonderzoeken uitgevoerd, daaruit blijkt dat dit kruispunt afdoende functioneert en dat ook in de toekomst zal blijven doen.'
'Op dit moment heeft de provincie Zuid-Holland geen plannen en geen geld gereserveerd voor een ondertunneling of verdiepte ligging van de N206 in de duinvallei, die door Katwijk gaat. Datzelfde geldt voor het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, daar zijn alle dertien gemeenten vertegenwoordigd', gaat de woordvoerder verder.

Geluidsschermen als oplossing

Wel wordt de mogelijke overlast aangepakt met geluidsschermen langs de wijk Tranendal. 'Daarmee gaat de geluidsoverlast flink omlaag op de gevel. Om de verkeersdruk verder te verminderen investeert de provincie in snel en betrouwbaar openbaar vervoer en in betere fietsverbindingen. Zo hopen we zoveel mogelijk mensen de auto uit te krijgen.'