Directeur: lichten in Amare plotseling aan en miljoen extra per jaar nodig

De concertzaal van Amare
De concertzaal van Amare © Omroep West
DEN HAAG - De problemen bij cultuurcomplex Amare lijken zich op te stapelen. Zo moet de gemeente Den Haag volgens Amare-directeur Jan Zoet jaarlijks 1 miljoen euro extra subsidie geven en zijn er nog veel technische mankementen. Lampen gaan plotseling aan of uit en bij te veel belasting kan de stroom uitvallen. Die mededelingen deed de directeur vrijdag tijdens zijn verhoor door de enquêtecommissie die onderzoek doet naar de bouw van Amare. Vooral over het geld maakte hij zich zorgen: geeft de gemeente geen extra miljoen per jaar, zijn er straks alleen nog optredens van het Nederlands Dans Theater en het Residentie Orkest. Alle extra's - waarvoor waar Amare eigenlijk was opgericht - worden dan geschrapt.
Volgens Zoet – en dat werd afgelopen twee weken door meerdere getuigen verklaard – is het bedrijfsplan van Amare dus niet realistisch. Daarin werden, nu al jaren geleden, veel te lage bedragen opgenomen voor de exploitatie. Nu het gebouw aan het Spuiplein eenmaal in gebruik is genomen, blijkt in de praktijk dat veel meer geld nodig is voor de beveiliging. Het gebouw wordt veel intensiever gebruikt dan eerder gedacht en daarom zijn er meer beveiligers nodig.
Verder was het bedrag dat Amare moet betalen aan onroerendezaakbelasting (ozb) veel te laag ingeschat. Bovendien is er meer theatertechniek nodig en zijn de facilitaire kosten hoger dan verwacht. Een extra probleem is ook nog dat de energiekosten fors zijn gestegen. Daartegenover staan ook wel wat extra inkomsten, maar die wegen niet op tegen de uitgaven, zegt Zoet.

Bezuinigen als gemeente niet bijspringt

De top van Amare is op dit moment bezig om de exploitatie precies in beeld te brengen. Dat was tot nu toe lastig, onder meer vanwege corona. Maar Zoet zegt dat zijn 'vermoeden' is dat de gemeente jaarlijks een miljoen euro extra moet uittrekken om mogelijk te maken waarvoor Amare is gebouwd: een cultureel huis zijn voor de hele stad. 'Als dat geld er niet komt, hebben we een probleem', zei Zoet. 'Ik wil de urgentie daarvan hier benadrukken.'
Sinds een paar maanden doet de raadsenquêtecommissie onderzoek naar de totstandkoming van cultuurcomplex Amare. De kosten van het project liepen op van 177 miljoen euro naar uiteindelijk 223 miljoen euro. Ook werd de gemeenteraad niet altijd goed geïnformeerd. Vorige week maandag is de enquêtecommissie begonnen met het onder ede verhoren van betrokkenen. Voor de zomer wil de commissie een eindrapport presenteren.
Als de gemeente Den Haag niet bereid mocht blijken om de subsidie te verhogen, dan moet er structureel fors worden bezuinigd, voorspelde de directeur. In dat geval kunnen alleen het Nederlands Dans Theater en Residentie Orkest er nog optreden en wordt het gebouw voor de rest zakelijk verhuurd.

Stroom valt uit

Zoet schetste tijdens het verhoor ook dat Amare nog steeds kampt met een aantal flinke problemen. De directeur van het Residentie Orkest, Sven Arne Tepl, had daar vorige week ook al over verteld. Zo kan zijn orkest niet oefenen in de speciaal daarvoor gebouwde zaal en zijn er grote problemen met het podium. Zoet verklaarde echter dat er nog veel meer speelt.
De technici van Amare zijn er namelijk van overtuigd dat de stroom uitvalt als er in beide zalen grote voorstellingen worden gegeven én er tegelijkertijd televisieopnames worden gemaakt. 'Het vermogen in het gebouw is niet voldoende.' De aannemer zou dat ontkennen. Een test moet nu uitwijzen wie er gelijk heeft.

Lichten plotseling aan

Verder zijn er ook nog problemen met de lichten in de twee grootste zalen. Die kunnen niet langzaam worden gedimd. Dit terwijl dat volgens Zoet van groot belang is. Daarnaast gaan ze ook plotseling aan of uit. 'We hebben daardoor al een aantal voorstellingen moeten stilleggen. Maar de aannemer zegt dat dit geen probleem is.' Volgens Zoet spelen er op dit moment van nog tot tien grotere of kleinere geschillen met de bouwer.
Een andere kwestie waarmee Amare in de dagelijkse gang van zaken worstelt, is de relatie met de bouwer. Die is ook verantwoordelijk voor het onderhoud. In de praktijk blijkt nu dat dat ingewikkeld is, onder meer vanwege het computersysteem dat hiervoor wordt gebruikt. VolkerWessels Beheer, dat het onderhoud doet, zou ook hoge bedragen rekenen voor aanpassingen. Zo moest er bij de horeca een wifipunt worden aangelegd, zodat klanten ook kunnen pinnen. Amare kreeg voor het aanleggen van een kabel en een modem een offerte van 30.000 euro.

Koesteren

Zoet is ondertussen wel enthousiast over de rol die Amare nu speelt in het culturele leven in Den Haag. Hij spreekt over 'het mooiste cultuurgebouw van Nederland'. Het is ook goed voor het vestigingsklimaat voor bedrijven in de stad en het toerisme, stelt hij. 'Daar moeten we trots op zijn en het koesteren.'