Plaatsing woonunit eerste stap naar asielopvang op Gouds bedrijventerrein

GOUDA - Met het symbolisch neerzetten van één woonunit is in Gouda een begin gemaakt met het nieuwe asielzoekersopvangcentrum. In die units komen tijdelijk asielzoekers wonen, tot het Molenwiekgebouw op bedrijventerrein de Goudse Poort geschikt is gemaakt voor de opvang van, op termijn, 350 asielzoekers. De eerste bewoners, nu nog op de asielboot, kunnen niet wachten tot ze zelf kunnen gaan koken. De aanvankelijk geschrokken buurt is bereid het experiment een kans te geven. 'We zeggen, liever niet dan wel, maar nu het zo is, doen wij mee', zegt een omwonende.
'Ik ben trots dat Gouda deze opvang aandurft', zegt bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, 'niet alleen omdat ik hier vroeger burgemeester was.' Zijn opvolger Pieter Verhoeve benadrukt hoe mooi het is dat Gouda na meer dan honderd jaar weer structureel vluchtelingen gaat opvangen.
Dat gebeurde voor het laatst in de Eerste Wereldoorlog, toen Gouda tussen 1914 en 1918 enkele duizenden Belgen opving in kassen. Een eerste, tijdelijk stap naar opvang was al gezet met de komst van een hotelboot in de Gouwe, die sinds december 2021 vluchtelingen herbergt.

'We kijken er heel erg naar uit'

Twee van de eerste bewoners van de Molenwiek kunnen niet wachten tot ze in een unit terecht kunnen. 'Hier kunnen we zelf koken en mensen ontvangen, veel vrijer dan ons leven nu', zegt Wesam in het Engels. De dokter in opleiding woont al een jaar op de boot en heeft gehoord dat hij in Nederland mag blijven. Het duurt zeker nog een half jaar tot een jaar voor er een woning voor hem is.
Gevaren als een druk kruispunt in de buurt, weinig voorzieningen omdat het een bedrijventerrein is, wuift ook bootbewoner Elias van de hand. 'We kijken er heel erg naar uit. En de KFC is aan de overkant' lacht de student informatietechnologie, terwijl hij antwoordt in het Nederlands. In de veertien maanden dat hij hier woont, is hij al gewend om overal heen te fietsen. Hij zal trouwens niet lang blijven: hij verhuist voor zijn opleiding naar Haarlem.

'Wij doen mee'

'We schrokken ons rot toen we de plannen hoorden', zegt een omwonende in garage van Buuren, de naaste buur van het azc. 'Wat gaat er gebeuren? Er was veel onrust.' Ze hebben een belangenvereniging opgericht en staan in nauw overleg met gemeente en COA. 'Als wij uit een oorlogsgebied kwamen, zouden we ook blij zijn dat we geholpen worden.'
'We zeggen 'liever niet dan wel', maar nu het zo is, doen wij mee. Daarin zijn we niet naïef, maar we staan er wel voor open'. 'Er komen dezelfde veiligheidsmaatregelen, met korte lijnen naar de gemeente, als bij de asielboot', zegt Schoenmaker. 'De locatiemanager verhuist ook mee.' De ervaringen waren tot nu toe goed. 'Bij de asielboot waren nauwelijks problemen', voegt de stadsmarinier er aan toe, 'hooguit over zwerfafval of rondslingerende fietsen.'

Voorbeeld voor Zuid-Holland

'Deze grootschalige manier van opvangen, kan een voorbeeld voor andere Zuid-Hollandse gemeenten zijn', beaamt Schoenmaker. Samen met wethouder Anna van Popering (sociaal domein) heeft hij geholpen de container op zijn plek te hangen, terwijl burgemeester Pieter Verhoeve en wethouder Rogier Tetteroo (bouwen) mochten hijsen. Hoe de unit er van binnen uitziet, krijgen alle nieuwsgierigen op een later moment te zien. Als alles goed gaat, kunnen de bewoners eind april of begin mei verhuizen naar de wooneenheden.
Schoenmaker voegt eraan toe dat Gouda met dit azc op de goede weg is. Het gebouw, waar 350 asielzoekers kunnen wonen, moet multifunctioneel worden, met bijvoorbeeld start-ups, winkels en tijdelijke woonruimte voor Goudse spoedzoekers. Dat was eerder al het plan voor een nabijgelegen locatie, de Goudse Poort, maar 'is helaas niet doorgegaan.' Na vijf jaar gaat Gouda bekijken of de asielopvang een meer permanente status kan krijgen.