Kiezer wil vliegveld niet sluiten, voorrang in eigen gemeente op woningen en referenda

Een vliegtuig vertrekt vanaf Rotterdam The Hague Airport
Een vliegtuig vertrekt vanaf Rotterdam The Hague Airport © ANP
REGIO - Rotterdam The Hague Airport moet open blijven. Dat zegt driekwart van de 550.000 mensen die de stemhulp van Omroep West en RTV Rijnmond heeft ingevuld in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen. Opvallend is verder dat het overgrote deel van de stemmers vindt dat woningzoekenden voorrang zouden moeten krijgen bij het vinden van een huis in hun eigen gemeente en ook wil een meerderheid dat er referenda komen.
Het al dan niet sluiten en/of uitbreiden van luchthaven Rotterdam The Hague Airport was de afgelopen weken een van de verkiezingsthema's. Los van de standpunten van individuele politieke partijen en de uiteindelijke verkiezingsuitslag van eerder deze week, vindt 75 procent van de Zuid-Hollanders dat het vliegveld open moet blijven. Vijftien procent is neutraal of heeft geen mening, tien procent van de kiezers wil dat de luchthaven sluit.
Als het aan VVD, PVV, 50PLUS, CDA, JA21, Forum voor Democratie en ChristenUnie ligt blijft Rotterdam The Hague Airport open. GroenLinks, D66, PvdA, Partij voor de Dieren, SGP en SP willen de luchthaven sluiten. BBB en Volt zijn neutraal.

Sociale huurwoningen

Huisvesting, energie opwekken, stikstof en bereikbaarheid zijn de vier belangrijkste verkiezingsthema's in Zuid-Holland. 74 procent van de stemhulpinvullers is van mening dat de provincie zich moet inzetten om ervoor te zorgen dat inwoners voorrang krijgen bij een nieuwe woning in hun eigen gemeente, 72 procent van de mensen vindt dat de provincie gemeenten moet dwingen om voldoende sociale huurwoningen te bouwen.
Zestig procent zegt het een goed plan te vinden als gemeenten meer vrijheid krijgen om zelf te kiezen waar woningen gebouwd mogen worden en vijftig procent wil bouwen in de natuur. Meer woningen voor arbeidsmigranten? Daar is dertig procent voorstander van.

Kerncentrale in Zuid-Holland?

Tegen een kerncentrale in Zuid-Holland zegt 43 procent van de stemmers ja. Meer zonnepanelen op weilanden vindt 42 procent goed en veertig procent heeft geen bezwaar tegen extra windmolens. 43 procent van de mensen wil dat boeren beschermd worden tegen stikstof, terwijl 34 procent vindt dat boeren gedwongen uitgekocht mogen worden.
Het waterpeil verhogen ter bescherming van de natuur, wat ten koste gaat van boeren, vindt 49 procent van de kiezers goed. Meer geld naar openbaar vervoer en fietspaden - en minder naar autoverkeer - wil 69 (openbaar vervoer) en 51 (fietsen) procent van de mensen. De snelheid op provinciale wegen verlagen van tachtig tot zestig kilometer per uur vindt twintig procent een goed plan.
Blijdschap na de eerste uitslag voor BBB
Blijdschap na de eerste uitslag voor BBB © Omroep West
De Zuid-Hollanders zijn verder uitgesproken over de mogelijkheid om permanent te kunnen wonen in recreatiewoningen en over referenda. Het hele jaar door wonen op vakantieparken moet volgens 64 procent van de stemhulpinvullers mogelijk gemaakt worden, terwijl 59 procent van de mensen vindt dat de provincie bij belangrijke besluiten een referendum moet houden.
Het tegenhouden van nieuwe grote distributiecentra vindt dertig procent van de mensen een goed plan. Ook wil veertig procent dat milieuvervuilende bedrijven weggaan, in de wetenschap dat dit ten koste gaat van de werkgelegenheid. Meer toeristen trekken naar het Groene Hart en bezuinigen op kunst en cultuur zijn niet populair met respectievelijk 25 en 28 procent.

Coalitie-onderhandelingen

Vijftien van de twintig politieke partijen die deelnamen aan de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland hebben tenminste één zetel veroverd. Als grootste partij zal BBB het voortouw nemen bij de coalitie-onderhandelingen. Het huidige college van Gedeputeerde Staten (VVD, ChristenUnie/SGP, GroenLinks, PvdA, CDA) heeft geen meerderheid om nog vier jaar door te gaan.
Dit verhaal tot stand is gekomen met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.
Deze resultaten zijn gebaseerd op onderzoek van onderzoeksinstituut Kieskompas. De dataverzameling voor dit onderzoek vond plaats in de eerste weken dat het Kieskompas live stond. Dit heeft geleid tot een gewogen steekproef van 550.000 respondenten. De resultaten zijn gewogen op provincie, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021, zodat de uitkomsten op deze kenmerken representatief zijn.