Zuid-Hollandse natuurgebieden in gevaar door stikstof en hoeveelheid water

De Nieuwkoopse Plassen
De Nieuwkoopse Plassen © ANP
REGIO - Twee beschermde natuurgebieden in Zuid-Holland zijn in slechte staat, blijkt uit onderzoek. De Nieuwkoopse Plassen en de plas rond Broekvelden & Vettenbroek bij Reeuwijk zijn er slecht toe. Hoe de natuur daar moet worden hersteld, is nog niet duidelijk. Daarvoor ontbreekt nog 'essentiële informatie', staat in het onderzoek van de Ecologische Autoriteit.
Stikstof is in beide gebieden een groot probleem. De neerslag daarvan komt van landbouw, industrie en het wegverkeer in dat gebied. Het zorgt ervoor dat sommige planten harder groeien en andere planten daardoor juist weer in verdrukking raken. Ook verzuurt de bodem door de stikstofneerslag in het gebied.
'Alle gebieden hebben te maken met te veel of juist te weinig water, een slechte waterkwaliteit en te veel stikstof', concludeert de autoriteit. Er is volgens de wetenschappers 'meer inzicht nodig in het systeem'. 'Hoe werkt het daar wat betreft de bodem, water en lucht en in de wisselwerking met plannen en dieren?'
De adviezen over deze twee gebieden zijn, samen met twee andere adviezen over gebieden in Limburg, de eerste van in totaal 130 analyses waar de autoriteit naar kijkt. De Ecologische Autoriteit trekt de conclusies op basis van 'natuurdoelanalyses'. Provincie maken die zelf in opdracht van stikstofminister Christianne van der Wal. Op basis van die onderzoeken moet uiteindelijk een plan worden bedacht om de natuur te versterken. De Ecologische Autoriteit beoordeelt vervolgens die plannen. Die autoriteit bestaat uit onafhankelijke deskundigen, zoals wetenschappers of mensen die ervaring hebben met gebiedsbeheer.
Voor de gebieden bij Nieuwkoop en Reeuwijk ontbreekt dus nog essentiële informatie. Daardoor kunnen de deskundigen nog geen specifieke maatregelen treffen. Wel raden de onderzoekers een aantal algemene maatregelen aan, zoals het aanpassen van het waterpeil, het verminderen van stikstofneerslag en het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit.
Verder zou de provincie Zuid-Holland voor een aantal diersoorten een beter leefgebied moeten creëren. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Noordse woelmuis en de Roerdomp, een reigerachtige vogel die in die gebieden leeft. De provincie Zuid-Holland is overigens al begonnen met het uitvoeren van maatregelen naar aanleiding van de natuurdoelanalyses, zegt gedeputeerde Berend Potjer, omdat de urgentie voor natuurherstel 'dusdanig groot' is en de provincie niet kan wachten tot alle details helder zijn. De provincie zegt ook 'gaandeweg' ontbrekende informatie aan te vullen.

BBB gaat mee in adviezen

De Zuid-Hollandse fractie van de BoerBurgerBeweging (BBB) zegt 'graag' mee te gaan in de adviezen van de Ecologische Autoriteit (EA) over de twee gebieden in Zuid-Holland waarvan de natuur nog niet op orde is. Dat laat BBB-lijsttrekker van de provincie Hans Veentjer desgevraagd weten.
'Wij nemen dit serieus en vinden dat we moeten doorpakken en de staat van de natuur moeten bekijken', zegt Veentjer. Ook is Veentjer het eens met de autoriteitsadviezen dat de problemen in de natuurgebieden die er zijn nu al moeten worden aangepakt. Daarbij moeten boeren en jagers betrokken worden, vindt Veentjer, want 'zij zijn elke dag in de natuur en weten wat er speelt'.