Statushouders in Rijswijks hotel moeten daar op 7 april weg van rechter

De flexwoningen in Rijswijk
De flexwoningen in Rijswijk © Omroep West
RIJSWIJK - Statushouders die nu nog in het Best Western Hotel in Rijswijk zitten, moeten op last van de rechter volgende week vrijdag 7 april het hotel verlaten. De gemeente Rijswijk sleepte de statushouders voor de rechter, nadat ze geen huurcontracten wilden tekenen voor de flexwoningen die hen waren toegewezen. In eerste instantie moesten ze op 1 april het hotel verlaten. Ze hadden hun eerste woning in Nederland 'mogelijk anders voorgesteld', meldde de gemeente Rijswijk donderdagmiddag.
Van de 81 statushouders die nu in het hotel zitten, was een aantal 'niet tevreden' met de flexwoning. 31 huishoudens gaven tijdens gesprekken met de gemeente Rijswijk aan dat het beeld van hun toekomstige woning 'anders is'. De statushouders zouden in de veronderstelling zijn geweest dat ze na het verblijf in het hotel een reguliere sociale huurwoning zouden krijgen en niet naar een tijdelijke flexwoning zouden gaan.
Ook waren ze bang door het verhuizen naar een flexwoning niet meer in aanmerking te komen voor een permanente woning. Ze tekenden de contracten voor het nieuwe onderkomen niet en daarom spande de gemeente Rijswijk een kort geding aan tegen de statushouders.

Opnieuw gelegenheid om te tekenen

'Laat ik vooropstellen dat ik het betreur dat het zover heeft moeten komen', laat de Rijswijkse woonwethouder Gijs van Malsen (PvdA) weten in een reactie op de uitspraak van de rechter. 'We hebben een zeer zorgvuldig proces doorlopen, juist omdat het om mensen gaat. We hebben de uitspraak van de rechter gehoord. Deze uitspraak is in lijn met het standpunt van ons als gemeente. We geven de mensen volgende week opnieuw de gelegenheid om te tekenen en gaan ons beraden op eventuele vervolgstappen voor het geval die nodig blijken te zijn.'
Er is niets mis met de flexwoningen, zegt de directeur van Rijswijk Wonen, Rob van den Broeke. Volgens hem is er zelfs veel belangstelling voor de containerwoningen. Er was veel ophef toen statushouders de woningen weigerden. De VVD gaat ook Kamervragen stellen aan woonminister Hugo de Jonge.

'Woningnood raakt ons allemaal'

De reacties waren niet mals op sociale media. Er heerst veel onbegrip voor de statushoudersgezinnen die de flexwoningen weigerden. Op Facebook en Twitter vinden veel mensen het 'ondankbaar' dat de statushouders nu 'een gegeven paard in de bek kijken'. In Nederland kampen we immers met een woningcrisis en een enorme woningnood, mensen vinden het vreemd dat de statushouders zich niet bewust van zijn.
Niet alleen op sociale media klinkt verbazing, ook in de lokale politiek en bij de gemeente heerst ongemak. 'We kunnen begrijpen dat statushouders na een lang traject van verhuizingen gewoon een woning willen hebben. Maar dat is gewoon niet mogelijk vandaag de dag door de woningnood die ons allemaal raakt’, vertelt Zgjim Osmani (D66 Rijswijk) in het radioprogramma West Wordt Wakker.
'We hebben dus begrip voor ze en dat er in individuele gevallen veel verhuisd is, en dat dat dan wantrouwen kan opwekken. Maar daar hebben wij eigenlijk weinig mee te maken gehad en proberen er als gemeente het beste van te maken', gaat Osmani (D66) verder. De vraag is dan ook vooral waarom de statushouders de woningen hebben geweigerd.
Volgens ChristenUnie-fractievoorzitter Maaike Harmsen kan het komen doordat de statushouders moeite hebben met het 'onnodige gesleep van volwassenen en kinderen'. 'Dat had voorkomen kunnen worden door ons asielzoekerscentrum open te houden', zei de fractievoorzitter. Ook in de landelijke politiek houdt de kwestie de gemoederen bezig: VVD-kamerlid Peter de Groot stelt al schriftelijke vragen over de statushouders.
De flexwoningen in Rijswijk
De flexwoningen in Rijswijk © Omroep West
De gemeente besloot in september vorig jaar om tijdelijke woningen te plaatsen op de plek van het 'oude' asielzoekerscentrum. Dat deden de wethouder en de gemeenteraad juist om de woningcrisis en deels de asielcrisis het hoofd te bieden. Die tijdelijke woningen zijn bedoeld voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een sociale huurwoning, voor studenten en dus ook voor statushouders.
Aan de Lange Kleiweg in Rijswijk staan inmiddels al de tijdelijke woningen. Het zijn containerwoningen, inmiddels met twee lagen in plaats van één. In principe moeten de woningen bewoonbaar zijn voor alleenstaanden, maar ook gezinnen.

'Uiteindelijk aan de mensen zelf om te tekenen'

Volgens Rob van den Broeke is er niets mis met de spoedwoningen. Maar hij zegt ook: 'Het is uiteindelijk aan de mensen zelf om te tekenen voor een woning of juist niet. Wij krijgen ook mailtjes en telefoontjes van mensen die dolgraag hier terecht willen'.
Van den Broeke denkt dat de woningen dan ook bezet zullen raken. 'Het komt zeker vol. En we laten mensen niet in de kou staan. Als de nieuwe inwoners van Rijswijk hulp nodig hebben bij het krijgen van andere woonruimte na twee jaar, dan krijgen ze die uiteraard. En het staat iedereen vrij om vanaf dag één ook al zelf op zoek te gaan naar andere woningen, natuurlijk', sluit de directeur af.