Parkeercoaches en slagbomen: actieplan geldt dit jaar voor hele Haagse kust

Deelscooters op Scheveningen
Deelscooters op Scheveningen © ANP
DEN HAAG - Parkeercoaches, slagbomen en het aanbieden van meer Park+Beach-locaties. Het zijn maatregelen uit het nieuwe actieplan voor de kust, dat de gemeente Den Haag vrijdag presenteert. Zo'n plan wordt sinds 2021 gemaakt om Scheveningen veilig, leefbaar en bereikbaar te houden. Vanaf dit jaar wordt het actieplan uitgebreid naar de gehele Haagse kust.
Veel van de maatregelen uit het oude plan werken goed en worden daarom ook dit jaar weer ingezet. De parkeercoaches bijvoorbeeld, en de plaatsing van slagbomen om verkeer op de strandweg te reguleren.
'De afgelopen jaren hebben we met veel inzet en gerichte acties de overlast aangepakt op Scheveningen. Daarom ben ik ontzettend blij dat dit jaar het actieplan voor de gehele Haagse kust geldt', zegt wethouder Anne Mulder.
De verbreding van het plan is gedaan met het oog op de ontwikkeling van Nieuw Kijkduin. Bezoekers kunnen naar verwachting vanaf 2024 volop gebruik maken van de vernieuwde badplaats. Daarom is Kijkduin nu ook al in het plan opgenomen.
Voor huftergedrag, intimidatie of te hard rijden is volgens de wethouder geen plaats aan de Haagse kust. 'Afgelopen jaren is er een stuk minder overlast geweest, om dit voort te zetten worden daarom wederom acties genomen.'
Zo worden bijvoorbeeld verplaatsbare snelheidsdisplays ingezet op plekken waarvan bekend is dat er regelmatig te hard wordt gereden, zoals de Gevers Deynootweg en de Westduinweg. Dit jaar wordt ook de zogeheten 'noise-patrol', die geluidsovertredingen van auto’s aanpakt, ingezet en wordt opgetreden tegen straatintimidatie.

Gratis fietsenstallingen

Om het verkeer in goede banen te leiden, worden nog meer maatregelen genomen. Zo worden belangrijke fietsroutes extra gepromoot en wordt er meer ingezet op gratis en bewaakte fietsenstallingen. Ook wordt Park+Beach uitgebreid met meer gunstige parkeerlocaties.
Ook deelscooters worden strenger aangepakt. 'Om de overlast van hinderlijk geparkeerde deeltweewielers tegen te gaan zijn afspraken gemaakt met de aanbieders. Zo komen er bijvoorbeeld parkeervakken langs de kust voor deelscooters. Deze vakken sluiten in de app van de aanbieders zodra de vakken vol zijn', meldt de gemeente.