Onderzoek cultuurcomplex Amare duurder, kosten lopen op naar 1,6 miljoen

Het Spuiplein met het stadhuis (links) en Amare
Het Spuiplein met het stadhuis (links) en Amare © ANP
DEN HAAG - De raadsenquête naar cultuurpaleis Amare gaat 400.000 euro extra kosten. Ook neemt het onderzoek naar wat er allemaal mis ging bij de bouw en totstandkoming van het cultuurcomplex op het Haagse Spuiplein, meer tijd in beslag. Het extra geld is 'een niet onaanzienlijk bedrag' realiseert de enquêtecommissie Amare zich.
De enquêtecommissie probeert in opdracht van de gemeenteraad te achterhalen welke fouten er de afgelopen jaren zijn gemaakt rondom de bouw van Amare, het nieuwe onderkomen van het Residentie Orkest, het Koninklijk Conservatorium en het Nederlands Dans Theater.
De kosten van het bouwproject liepen uit de hand en uiteindelijk werd Amare niet voor de geplande 177 miljoen euro gebouwd, maar voor 223,3 miljoen. Ook zou de raad niet altijd goed en volledig zijn geïnformeerd en werden kosten rooskleuriger voorgesteld dan ze waren.

Meer dan tachtig interviews

Om de onderste steen boven te krijgen, zijn sinds de zomer van 2022 door de enquêtecommissie ongeveer 30.000 documenten bestudeerd en meer dan tachtig interviews afgenomen met (oud-)raadsleden, medewerkers van de culturele instellingen, de onderwijsinstelling en (oud-)bestuurders en -ambtenaren.
In februari heeft de enquêtecommissie 25 getuigen onder ede verhoord. Tijdens deze openbare verhoren kwamen onder andere de oud-burgemeesters Van Aartsen, Krikke en Remkes en de oud-wethouders Norder, De Jong, Wijsmuller en Revis aan het woord.
Betrokkenen werden onder ede verhoord
Betrokkenen werden onder ede verhoord © ANP
Het werk is omvangrijker dan in eerste instantie werd gedacht. In een brief aan de gemeenteraad schrijft Arjen Dubbelaar, voorzitter van de enquêtecommissie, dat er daarom vier ton extra nodig is en dat de kosten van het onderzoek oplopen naar 1,6 miljoen euro.
'De commissie realiseert zich dat dit een niet onaanzienlijk extra budget is', schrijft Dubbelaar. 'De reden hiervoor is met name gelegen in het hoger dan vooraf ingeschatte aantal interviews, besloten en openbare verhoren, plus de zeer grote hoeveelheid informatie die ten behoeve van het onderzoek wordt verwerkt.'

Na de zomer aanbevelingen

Ook is de eindconclusie later klaar dan de bedoeling was. De commissie verwachtte die voor de zomervakantie af te hebben, maar dat lukt niet. 'Gebleken is dat de commissie meer tijd nodig heeft dan aanvankelijk was verwacht om alle beschikbaar gekomen informatie zorgvuldig te analyseren, te verifiëren en te verwerken', schrijft Dubbelaar.
'Dit komt voornamelijk door de omvang van de hoeveelheid informatie en de lange periode van onderzoek.' Nu wil de commissie vlak na de zomervakantie komen met het eindrapport en de aanbevelingen.