Raad van State keurt aanleg warmtetransportleiding goed ondanks bezwaren

De buizen van warmtenet in Rijswijk
De buizen van warmtenet in Rijswijk © ANP
REGIO - Er is groen licht voor de warmtetransportleiding WarmtelinQ tussen Den Haag en Vlaardingen. Alle bezwaren die de aanleg van het warmtenet verhinderden zijn door de Raad van State ongegrond verklaard. Onder meer de gemeente Den Haag zag zo'n nieuw warmtenet niet zitten, omdat het niet duurzaam zou zijn en het toekomstige warmteprojecten tegen zou gaan.
De Raad van State heeft de bezwaren tegen de vergunning voor het inpassingsplan en de omgevingsvergunning ongegrond verklaard. Daarmee kan de aanleg van de warmtetransportleiding door blijven gaan. In afwachting van de uitspraak van de Raad van State gebeurde er nog niets op Haags grondgebied.
Er zou volgens de gemeente Den Haag helemaal geen draagvlak zijn, omdat voor de aanleg een groot deel van de stad op de schop moet. Daarnaast transporteert dit nieuwe warmtenet de restwarmte uit de Rotterdamse haven naar het stedelijk gebied. En dat is niet duurzaam volgens de gemeente.

Ten koste van de bomen

Ook is de gemeente bang dat WarmtelinQ toekomstige en huidige warmtenetprojecten zal belemmeren. De Bomenstichting vreest voor een verhoging van de bodemtemperatuur en dat kan weer negatieve gevolgen hebben voor de bomen in de buurt van de transportleiding. De Raad van State heeft alle bezwaren inhoudelijk beoordeeld en ongegrond verklaard.
De aanleg van de nieuwe warmtetransportleiding is al in volle gang. De lengte van de leiding is ruim 23 kilometer en doorkruist zes gemeenten: Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland, Delft, Rijswijk en Den Haag. Het hoofdtracé loopt straks van het Rotterdamse havengebied tot aan de energiecentrale aan het De Constant Recqueplein in Den Haag.
Dit is het leidingnetwerk dat wordt aangelegd
Dit is het leidingnetwerk dat wordt aangelegd © WartmelinQ
Gasunie/LdM is met de aanleg inmiddels aangekomen bij Rijswijk. Het plan voor de volgende fase is om ter hoogte van Rijswijk en via het Wilhelminapark een aftakking naar Leiden aan te leggen. De pijp zal dan onder de golfbaan en A13 gaan.
Voor Ypenburg en Leidschenveen dacht Gasunie/LdM aanvankelijk aan een tracé dat via de Singel en de Ypenburgse Boslaan en, in Leidschenveen, de Tiber, Henri Faasdreef en Oude Middenweg in een vrijwel rechte lijn dwars door beide woonwijken gaat. Als alternatief is later 'Variant 2' bedacht. Die gaat om de wijken heen en loopt over de geluidswal van Rijkswaterstaat langs de A4.