Gemeente vervangt horrorpollers door speciale camera's

Een van de pollers op de Escamplaan in Den Haag
Een van de pollers op de Escamplaan in Den Haag © John van der Tol
DEN HAAG - De zogenoemde horrorpollers op de Haagse Escamplaan worden vervangen door speciale camera's die kentekens kunnen scannen. De gemeente Den Haag laat weten dat het om een proef van twee jaar gaat. De camera's moeten voorkomen dat automobilisten over de busbaan rijden. Als mensen dat tóch doen, kunnen ze op basis van hun kenteken een bekeuring verwachten.
De pollers, vlakbij het HagaZiekenhuis in Den Haag, zorgen sinds 2021 voor problemen. Sinds die tijd zijn tientallen automobilisten op de bewegende palen gebotst. Eerder dit jaar besloot de gemeente daarom al om de pollers naar beneden te zetten en naar een oplossing voor de langere termijn te zoeken.
'In 2021 is het gebied rondom het HagaZiekenhuis opnieuw ingericht', zegt wethouder Anne Mulder. 'Om sluipverkeer tegen te gaan is er toen een poller geplaatst. Om ongelukken bij de poller te voorkomen zijn er meerdere maatregelen genomen. Zo zijn waarschuwingsborden geplaatst, groene vlakken op de weg met de tekst "lijnbus" gespoten en verkeersregelaars ingezet.' Toch bleven er aanrijdingen gebeuren.

Privacy en handhaving

Er moeten nog wel maatregelen worden genomen voor de speciale ANPR-camera's kunnen worden opgehangen, meldt de gemeente Den Haag. 'Zo moeten bijvoorbeeld privacy-aspecten worden getoetst, communicatie worden verzorgd richting omwonenden en afspraken worden gemaakt over handhavingsaspecten.' De gemeente verwacht dat de camera’s er aan het begin van de zomer hangen.
ANPR-camera's hangen vaak boven snelwegen en soms ook in flitspalen binnen de bebouwde kom. De afkorting ANPR staat voor Automatic Number Plate Recognition. De gemeente hoopt met de pilot ook ervaringen op te doen met handhaving door middel van dit soort camera's. 'De lessen worden meegenomen om te kijken of het ophangen van ANPR-camera's ook mogelijk is op andere locaties met pollers.'