Op meer plekken in Gouda komt betaald parkeren

Betaald parkeren in de binnenstad van Gouda
Betaald parkeren in de binnenstad van Gouda © ANP
GOUDA - Er komen minder parkeervergunningen en meer plekken met betaald parkeren in de Goudse binnenstad en twee omliggende wijken. Dat heeft de gemeenteraad besloten. De maatregelen zijn de uitwerking van een verkeersplan dat ruim baan geeft aan voetgangers en langzaam verkeer en in 2042 moet leiden tot een groene, autoluwe binnenstad.
De raadsvergadering begon met een ordevoorstel van Gouda Positief om de plannen nu niet te behandelen 'vanwege een vormfout'. Dat haalde het niet, net als voorstellen van de oppositie om de behandeling uit te stellen 'tot er meer draagvlak is voor de plannen voor meer betaald parkeren'.
Jan de Koning van oppositiepartij Leefbaar Gouda wees tevergeefs op een memo van de vorige wethouder, Hilde Niezen. Daarin beloofde ze pas voor uitbreiding van betaald parkeren in Kort Haarlem te kiezen na overleg met de bewoners. Coalitiepartij PvdA wilde daar niet aan vast blijven houden: 'Zo'n toezegging geldt toch niet voor de eeuwigheid,' zei Max de Groot.

Voldoende participatie

Volgens het college en de voorstanders van het plan is er 'voldoende participatie geweest', doelend op onder meer 19 insprekers uit de drie wijken die in maart hun zegje deden en een recent gehouden enquête. Al verdiende die laatste 'niet de schoonheidsprijs', gaf ook wethouder Michel Klijmij-Van der Laan toe. 'Onze fractie houdt het gevoel dat niet is geluisterd naar de insprekers', verwoordde Rustem Çetin van GBG, één van de pleiters voor uitstel.
'Gereguleerd parken eruit halen tast de plannen wezenlijk aan en we moeten nu iets doen aan de veel te hoge parkeerdruk in deze wijken', zei de wethouder. Hij beloofde dat hij in overleg blijft met de stad, onder meer over de tarieven. Die moeten volgens de PvdA 'minimaal' zijn, want dan stijgt volgens de partij vanzelf het draagvlak.

Bevoorrading supermarkt

Er kwam wel een aanpassing op de bekritiseerde bevoorradingsroute naar de supermarkt in Korte Akkeren. De gemeente en eigenaar gaan praten over kortere vrachtwagens en een kortere route door de wijk. De wethouder vertrouwt 'er wel uit te komen met de eigenaar', die een van de insprekers was.
Verder besloot de gemeenteraad twee veiligheidsmaatregelen naar voren te halen, die pas na 2028 zouden worden ingevoerd. Eén heeft te maken met de recent ingevoerde schoolroutes, de ander gaat om snelheidsbeperkingen in de Wachtelstraat, Lazaruskade en Reigerstraat in Korte Akkeren, waar veel ongelukken gebeuren door hardrijders. Al waarschuwde de wethouder die aanpassingen pas na 2025/2026 te kunnen uitvoeren.
De drie 'wijkmobiliteitsplannen' en de 'nota groot en zwaar vervoer' zijn de eerste uitwerking van een veelomvattend Verkeerscirculatieplan (VCP), dat in vier fases van vijf jaar wordt ingevoerd. Het plan leidt tot een groen, autoluw Gouda in 2042 met ruim baan voor voetgangers en langzaam verkeer. Tegen de eerste versie kwam zoveel verzet dat een herziening nodig was, na uitgebreide inbreng van de Gouwenaars. Deze is in 2021 aangenomen in de gemeenteraad.