OM laat De Mos nog niet los en denkt kans te maken in hoger beroep

Richard de Mos
Richard de Mos © ANP
DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) laat Richard de Mos en zijn zeven medeverdachten nog niet los in de Haagse corruptiezaak. In een onderbouwing van het hoger beroep zegt het OM nog steeds kansen te zien voor een veroordeling. Toch is daarmee nog niet definitief gezegd dat het OM het hoger beroep doorzet.
De rechtbank veegde in april niet alleen de corruptieverdenkingen tegen De Mos en co van tafel, maar stelde ook dat de discussie over partijdonaties beter aan de politiek zelf kan worden overgelaten. De uitspraak betekende een grote nederlaag voor het OM, dat bijna twee jaar onvoorwaardelijke celstraf had geëist tegen De Mos en ook andere verdachten achter tralies wilde hebben. Het OM heeft volgens de rechtbank met een 'eenzijdige, rigide rechttoe rechtaan' blik gekeken naar het politiek handelen van De Mos en zijn partij.
In een eerste reactie noemde het OM de uitspraak een teleurstelling en de aanklager zei tijd nodig te hebben voor bestudering van het vonnis en een beslissing over een hoger beroep. Er bleek zelfs zoveel tijd nodig dat toen de termijn voor het instellen van een hoger beroep verliep, het OM alleen een 'voorlopig' hoger beroep aankondigde.

'Onjuistheden en onterechte conclusies'

Maar voorlopig of niet, een hoger beroep moet binnen enkele weken worden onderbouwd, anders kan de rechter het afwijzen. En uit het zogeheten appelmemorie (een voorlopig beroepschrift) die de verdediging heeft ontvangen, blijkt dat het OM wel al een aantal punten heeft gevonden waarop het van visie verschilt met de Rotterdamse rechtbank.
Het vonnis bevat volgens de aanklager 'een aantal juridische onjuistheden en onterechte conclusies'. Het OM schrijft dat de rechtbank te veel met een politieke bril naar de aangedragen feiten heeft gekeken, terwijl volgens het OM alleen een 'zuiver juridische bril' op zijn plek is. Corruptie moet volgens het OM in de rechtbank worden bestreden, niet in de politieke arena waarvan de rechter spreekt. 'Een gevolg van het oordeel van de rechtbank is dat de deur open wordt gezet voor omkoping van ambtenaren met invloed in die politieke arena.'

Andere redeneringen

De rechtbank zou te weinig hebben gekeken naar eerdere corruptie-uitspraken, die volgens het OM aantonen dat deze zaak niet zo'n 'hobbelig en onontgonnen terrein' was als de drie rechters stellen. Verder maakt de aanklager een aantal andere redeneringen op basis van dezelfde feiten. Zo noemt de rechtbank de kans klein dat ondernemers een beginnende partij als die van De Mos uitkiezen om te beïnvloeden, terwijl het OM stelt dat een onvolgroeide partij juist makkelijker kan worden beïnvloed.
Een meer uitgebreide toelichting dan de vier kantjes wil het OM geven als de zaak wordt behandeld door het gerechtshof. Maar opmerkelijk genoeg betekent het feit dat het OM dit beroepschrift heeft opgesteld, nog niet dat de zaak daar ook zal belanden. Een woordvoerder van het OM zegt dat er nog steeds tijd nodig is om het vonnis te bestuderen en er nog geen definitieve keuze is gemaakt. Ook de onderbouwing van het hoger beroep lijkt dus voorlopig.

Definitieve knoop

Over hoe lang het doorhakken van de definitieve knoop nog duurt, wil het OM geen uitspraken doen. Advocaten van de verdachten gaan er vanuit dat deze beslissing nog lang op zich laat wachten, maar omdat zij geen nieuwe feiten lezen in de onderbouwing, blijven ze ook bij een vervolg vertrouwen houden in vrijspraak.
Het schrift komt aan op de dag dat Richard de Mos in de gemeenteraad debatteert over een eventuele terugkeer. Hij spreekt zelf van een 'formeel briefje.'