Aanleg Leidse Ring Noord loopt flinke vertraging op en wordt duurder

Wethouder Ashley North verrichtte symbolisch de eerste werkzaamheden voor de aanleg van Leidse Ring Noord
Wethouder Ashley North verrichtte symbolisch de eerste werkzaamheden voor de aanleg van Leidse Ring Noord © Gemeente Leiden
LEIDEN - De aanleg van de Leidse Ring Noord zal aanzienlijk langer duren en gepaard gaan met hogere kosten dan oorspronkelijk verwacht. Dit blijkt uit een brief van wethouder Ashley North (GroenLinks, mobiliteit) aan de gemeenteraad van Leiden. Hoewel de exacte financiële gevolgen geheim zijn, zal een deel van de extra kosten op het bordje terechtkomen van de gemeente Leiderdorp.
Volgens het Leidse college hebben verschillende factoren, met name macro-economische ontwikkelingen, geleid tot druk op de voortgang en uitvoering van het project. Onvoorziene omstandigheden, zoals de oorlog in Oekraïne, stijgende loonkosten, prijsstijgingen, materiaaltekorten en stikstofproblematiek, hebben negatieve gevolgen gehad voor de twee deelprojecten van de nieuwe rondweg, namelijk de Plesmanlaan en het gedeelte bij het Engelendaal en de Oude Spoorbaan in Leiderdorp.
'Dat heeft een negatief effect op de voortgang en de kostenontwikkeling van deze deelprojecten', schrijft wethouder North. Hoewel Leiden reserves heeft om prijsstijgingen op te vangen, zal de gemeenteraad in eerste instantie vertrouwelijk worden geïnformeerd over de extra kosten. Dit om te voorkomen dat marktpartijen hun prijzen verder verhogen zodra ze openbaar maken hoeveel extra geld er wordt gereserveerd.

Onderhandelingen over aankoop grond

Daarnaast zal de gemeente Leiderdorp financieel bijdragen aan de tracédelen Engelendaal - Oude Spoorbaan, gezien de bestuurlijke afspraken tussen beide gemeenten. 'Het gaat om een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente Leiden en de gemeente Leiderdorp', zegt North. 'Het vereist een gezamenlijke aanpak, waarbij voor het college evenredigheid een belangrijk uitgangspunt is.'
De Leidse Ring Noord is onderdeel van de gehele Leidse ring
De Leidse Ring Noord is onderdeel van de gehele Leidse ring © Omroep West
De intrekking van de vrijstelling voor bouwprojecten om tijdelijk stikstofeffecten te veroorzaken, heeft geleid tot aanzienlijke vertraging in de planning van de Plesmanlaan. Het projectteam onderzoekt momenteel de gevolgen van deze intrekking en verwacht minstens een half jaar vertraging. De voorbereidende werkzaamheden zouden oorspronkelijk in april beginnen, maar worden naar verwachting pas eind dit jaar gestart.
Bovendien zijn de onderhandelingen voor de aankoop van grondstukken die nodig zijn voor het tracédeel Plesmanlaan nog niet afgerond. Gesprekken zijn gaande en de verwerving zal waarschijnlijk deels voor de zomer en deels eind van het jaar worden afgerond.

Stikstofproblemen en netbeheer

Leiderdorp ondervindt ook vertraging bij de aanleg van de ringweg. Vorig jaar is de aanbesteding van de tracédelen Engelendaal en Oude Spoorbaan gestart, maar deze is onlangs onderbroken. Vijf aannemers zijn geselecteerd om een aanbieding te doen. Het doel is één aannemer te kiezen die verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van beide tracédelen, zodat de afstemming tijdens de aanleg optimaal kan plaatsvinden en materialen efficiënter kunnen worden ingezet. Momenteel zijn er echter vragen en veranderde uitgangspunten waarvoor eerst duidelijke antwoorden moeten komen. Dan pas kan de aanbesteding verder gaan met voor iedereen dezelfde uitgangspunten.
Aan de problemen in Leiderdorp ligt voornamelijk de stikstofproblematiek ten grondslag, maar ook de mogelijke samenwerking met de netbeheerder voor de vernieuwing van een hoogspanningskabel is nog niet definitief geregeld. Hierdoor zal de gunning van het project naar verwachting worden verschoven van het tweede kwartaal naar het vierde kwartaal van dit jaar, wat nog meer vertraging van de uitvoering zal opleveren.