Ook Rijswijk stemt in met plan voor tramlijn, maar wel zorgen om overlast

De nieuwe tram in de kleuren van HTM
De nieuwe tram in de kleuren van HTM © HTM
RIJSWIJK - De gemeenteraad van Rijswijk ziet na Voorburg en Den Haag ook nog beren op de weg voor de nieuwe tramlijn die de Binckhorst, Rijswijk, Voorburg en Delft met elkaar moet verbinden. In de raadsvergadering donderdagavond pleitten raadsleden voor meer onderzoek, voordat een definitief 'ja-en-amen' wordt gegeven voor de nieuwe tramlijn. Volgens wethouder Armand van der Laar is dat een goed idee.
De plannen voor het Central Innovation District (CID) aan de Binckhorst zorgen voor veel hoofdbrekens in Rijswijk. De komst van 25.000 woningen en ruim 30.000 banen zorgen ervoor dat bewoners en raadsleden nieuwe verkeersproblemen vrezen. De tramlijn is geen oplossing, volgens de Rijswijkse raad.
'Wat gebeurt er met de verkeersveiligheid, als er iedere vijf minuten een extra tram langs komt op drukke kruispunten?', vraagt inspreker Titia Sterk zich af. Ze wil daarom dat er wordt gekeken naar alternatieven, zoals een buslijn over de Rotterdamsebaan. 'We vrezen ook voor schade aan onze huizen door trillingen, als er zo vaak zo'n zware tram langs komt', klinkt het.

Zorgen in de Rijswijkse gemeenteraad

Die zorgen worden gedeeld in de Rijswijkse gemeenteraad. De VVD riep samen met CDA, Wij Rijswijk en Beter voor Rijswijk daarom in een amendement op tot meer onderzoek naar de nieuwe tramlijn. 'We beschikken gewoon over te weinig informatie', opende VVD-raadslid Udo Oelen. 'De toekomstige lijnvoering is onbekend, we weten niet wat voor effect het veelvuldig laten rijden van de nieuwe tram heeft, we weten niet wat het voor woningen betekent. We moeten daar meer onderzoek naar doen.'
Volgens Oelen, Ed Braam van Beter voor Rijswijk en Erik van der Veer van de PvdA, is het daarom belangrijk om de mogelijke overlast zo veel mogelijk in kaart te brengen en ook te beperken. De angst voor schade aan woningen en voor verkeersoverlast is ook bij de raadsleden groot. 'Kan de wethouder die zorgen wegnemen?', vroeg Van Der Veer zich af.
De tramlijn loopt van Den Haag CS via de Binckhorst naar station Voorburg en naar Delft
De tramlijn loopt van Den Haag CS via de Binckhorst naar station Voorburg en naar Delft © Gemeente Den Haag

Meer onderzoek nodig

Daar is wethouder Van Der Laar duidelijk over: 'Dat weet ik nog niet.' Hij vindt het daarom goed dat de raad de opdracht geeft tot meer onderzoek. 'Ik denk dat u er goed aan doet om aan te geven wat u verwacht en dat u aangeeft waar de grens ligt voor onze gemeente. Op die manier vertegenwoordig je de belangen van de bewoners.' Het amendement werd met een ruime meerderheid aangenomen, alleen Rijswijks Belang stemde tegen.
De gemeenteraad geeft de wethouder dus een opdracht tot extra onderzoek mee. Er moet een onderzoek komen naar de gevolgen van geluidsoverlast en trillingen, naar een eventuele knip voor het autoverkeer op de Geestbrugweg en naar betere doorstroming van het verkeer naar de Rotterdamsebaan. Die wordt volgens de raadsleden maar weinig gebruikt en zou sluipverkeer vanuit de nieuwe wijk tegen moeten gaan. Op die manier hopen de raadsleden dan ook dat zij later een middel hebben om, als er meer duidelijk is over de overlast, de gemeente Rijswijk ook nog steeds een 'nee' kan verkopen.

Tramlijn geen gegeven

Van Der Laar erkent daarnaast dat de komst van de tramlijn geen gegeven is. 'Als er te veel overlast wordt ervaren en wettelijke kaders voor bijvoorbeeld trillingen worden overschreden, dan mag de tramlijn er niet eens komen. Daarom kan ik een nulmeting toezeggen. We worden daarin ook gesteund door de wet.'
Kortom, Rijswijk gaat akkoord met de plannen voor een nieuwe tramlijn. Maar de gemeenteraad houdt wel vinger aan de pols over de definitieve komst ervan. De wethouder laat onafhankelijk onderzoek doen naar de trillingen als gevolg van de tram om schade aan woningen in de toekomst te voorkomen.