Bankjes terug op Den Haag Centraal: 'Weghalen is pesten'

Stationshal van Den Haag Centraal, foto ter illustratie
Stationshal van Den Haag Centraal, foto ter illustratie © ANP
DEN HAAG - De bankjes op Den Haag Centraal moeten teruggeplaatst worden. Die oproep doet de Haagse gemeenteraad aan de NS en ProRail, die de zitplekken heeft weggehaald om de stationshal minder aantrekkelijk te maken voor overlastgevers. 'De bankjes verwijderen is symptoombestrijding', zegt raadslid Judith Klokkenburg van ChristenUnie-SGP. Ze wil dat de overlastgevers geholpen worden en de zitplekken terug komen. Een meerderheid van de gemeenteraad steunt die oproep.
De overlast, agressie en diefstallen op Den Haag Centraal Station zijn de afgelopen maanden zo sterk toegenomen dat de situatie 'onbeheersbaar' is geworden. Het zijn vooral dakloze EU-migranten die zorgen voor overlast. Daarom hebben ProRail en de NS half mei besloten de bankjes in de stationshal te verplaatsen naar achter de OV-toegangspoortjes.
'Onbegrijpelijk', noemt het ChristenUnie-SGP-raadslid de beslissing van de spoorvervoerders en het feit dat de gemeente daarmee akkoord is gegaan. 'Die bankjes zijn een belangrijke plek voor ontmoeting en rust, daar moeten we zuinig op zijn', zegt Klokkenburg. 'Nu worden ze weggehaald, omdat een kleine groep overlast veroorzaakt.'

Pilot tegen overlast

Daar is de VVD het niet mee eens. Raadslid Chris van der Helm zegt de NS en ProRail heel goed te begrijpen. 'Er wordt daar ontzettend veel overlast ervaren.' Ook VVD-wethouder Anne Mulder gaf tijdens de raadsvergadering aan 'niet voornemens' te zijn om met de spoorvervoerders te gaan praten over de bankjes. Hij noemt de verplaatsing ervan 'een pilot om te kijken of de overlast afneemt'.
De overlast op het station komt vooral in de ochtend en avond voor en wordt volgens ProRail en de NS 'veelal veroorzaakt door dakloze EU-migranten'. Het gaat om winkeldiefstal, vervuiling, agressie en overtreden van de huisregels, schrijven de vervoersbedrijven. 'Dit leidt tot onbeheersbare situaties.' Volgens de NS voelen mensen zich niet meer veilig op het station. En dat is volgens wethouder Mulder een probleem, 'omdat het een van de belangrijkste entrees van de stad is'.

Pestmaatregelen

Oost-Europese arbeidsmigranten, die niet staan ingeschreven in de gemeente waar ze verblijven, nemen in Nederland een aparte positie in. Als zij in de problemen komen dan hebben zij vaak geen recht op een uitkering, huisvesting, zorg of opvang. Voor hulp moeten ze terug naar hun land van herkomst. Zo is dat in internationale wetten en verdragen geregeld.
Het weghalen van de bankjes bij de Starbucks en de AH to go noemt raadslid Klokkenburg 'een pestmaatregel' en 'symptoombestrijding'. Volgens haar hebben de overlastgevers 'perspectief' nodig en moeten ze daarbij geholpen worden. Eerder uitte belangenorganisatie het Straat Consulaat al soortgelijke kritiek. Directeur Marlies Filbri: 'Ten onrechte wordt gedacht dat EU-migranten geen rechten hebben opgebouwd, terwijl veel mensen dat wel hebben. Het gevolg is dat sommigen op straat belanden en dat worden er steeds meer.'

Meer politiesurveillance

Meerdere partijen in de raad dienden tijdens de raadsvergadering van donderdag moties in die te maken hadden met de bankjes en de overlast. De motie van de PVV, om die overlastgevers 'per ommegaande het land uit te werken en de bankjes terug te zetten', haalde het niet. Moties van CU-SGP en D66, om meer zorg te bieden aan de werkloze en vaak dakloze arbeidsmigranten uit de EU, haalden het wel.
'Uiteraard beseft het college dat we meer moeten doen dan bankjes weghalen', zei ook VVD-wethouder Mulder. Hij benadrukt dat burgemeester Van Zanen samen met de politie gaat kijken of er meer gesurveilleerd kan worden op Den Haag Centraal. Daarnaast wil hij samen met allerlei organisaties, van de NS tot stichting Barka, die zich inzet voor kwetsbare arbeidsmigranten, de overlast op het station verminderen. 'De overlast moet teruggedrongen worden en dan kunnen de bankjes ook weer terug', zegt Mulder.

Half juli

Daar komt nu door het aannemen van de motie van CU-SGP de oproep aan de NS en ProRail bij om de bankjes terug te plaatsen. De vervoersbedrijven hebben sowieso al aangegeven na twee maanden te kijken hoe het staat met de overlast. Dat zal half juli zijn.