Grafmonument Piet Hein zwaar aangetast

De oranje kleur op het marmer komt door het zout
De oranje kleur op het marmer komt door het zout © Oude & Nieuwe Kerk Delft
DELFT - Het grafmonument van Piet Hein in de Oude Kerk in Delft is ernstig beschadigd. Doordat zout in de natuurstenen is getrokken zijn er op meerdere plekken verkleuringen en scheuren. Er is een grootschalige restauratie nodig om het monument op te knappen.
Het grote praalgraf staat er al sinds 1638 en is al meerdere keren gerestaureerd, maar pas sinds kort weet de kerk wat de oorzaak van de schade is: 'Het zout is in het stenen monument gekomen van buiten de kerk, doordat het monument tegen de buitenmuur aan staat', zegt Nyncke Graafland-van den Berg, directeur bedrijfsvoering van de Oude en Nieuwe Kerk in Delft. 'Dat tast het steen aan.'
Na de vorige restauraties werd het grafmonument steeds teruggeplaatst op dezelfde plek. 'De oorzaak van het probleem is nooit opgelost.' Dat daar nu wel duidelijkheid over is komt volgens Graafland-van den Berg door nieuwe technieken. 'Als we hem nu terugplaatsen dan komt er iets tussen de muur en het monument.’
Met het monument wordt Piet Hein herdacht. De zeevaarder veroverde in opdracht van de West-Indische Compagnie (WIC) de Spaanse Zilvervloot in 1628, wat Nederland miljoenen guldens opleverde. Piet Hein ligt niet in het monument, maar is verderop in de Oude Kerk begraven.

Monument jaar lang weg

Het restaureren van het monument wordt een flinke klus, het monument wordt weggehaald en als een puzzel volledig uit elkaar gehaald. Om het zout eruit te halen worden de stenen in een speciaal bad gelegd. 'Daardoor wordt het zout eruit getrokken. Maar het is onduidelijk hoe lang dat duurt. Het zou een maand of een half jaar kunnen duren. We denken dat het monument een jaar weg zou kunnen zijn.' Bezoekers hebben nog tot begin 2024 de kans om het monument te zien voordat de grootschalige restauratie begint.
De kerk heeft ruim 380.000 euro subsidie gekregen van de provincie Zuid-Holland voor de restauratie, maar is nog op zoek naar meer geld. Een aantal andere monumenten in de kerk wordt gelijktijdig gerestaureerd, al hebben zij minder schade. Het monument van Piet Hein heeft het meeste last van het zout, omdat het van marmer is en als enige tegen de buitenmuur aan staat. De kerk wil ook stil gaan staan bij Piet Hein en komt mogelijk met een tentoonstelling en lezing als onderdeel van het herdenkingsjaar van het slavernijverleden.