Vernieuwingsplan voor ADO stagneert door bestuurlijke problemen bij moedervereniging

Logo op stadion ADO Den Haag
Logo op stadion ADO Den Haag © SoccratesImages.com
DEN HAAG - Een intern vernieuwingsplan voor ADO Den Haag dreigt vertraging op te lopen door bestuurlijke problemen bij HFC ADO Den Haag, de moedervereniging van de club. Deze vrijwilligersorganisatie heeft toegezegd dat ze achter de schermen allerlei werkzaamheden voor haar rekening gaat nemen. Ook wil HFC ervoor zorgen dat het regionale bedrijfsleven en de supporters veel meer bij ADO worden betrokken.
Maar deze ontwikkeling stagneert, omdat er eerst vervanging moet worden gevonden voor de helft van het HFC-bestuur. Dat komt omdat tweede secretaris Arjan Verburg ruim anderhalve week geleden als eerste - en per direct - is opgestapt. 'We zitten niet op één lijn over de afspraken die zijn gemaakt', noemt Verburg als reden.
HFC ADO Den Haag is in 1905 opgericht en vormt de vereniging waaruit het professionele voetbalbedrijf ADO is ontstaan. HFC telt bijna negentig leden die contributie betalen. Velen hebben bij ADO gevoetbald of zijn om andere redenen bij de club betrokken (geweest). De organisatie heeft zeggenschap over onder meer het logo, de clubkleuren en de locatie van het stadion. Ook bezit HFC een aandeel in ADO en mag ze een eigen commissaris in de driehoofdige Raad van Commissarissen benoemen.
Ook HFC-voorzitter Joost Nicasie heeft zijn vertrek aangekondigd: aan het eind van deze maand wil hij zijn functie neerleggen, onder meer omdat Verburg door hem als 'de belangrijkste vernieuwende kracht' binnen het HFC-bestuur wordt beschouwd. 'Ik kan heel goed met Arjan samenwerken', zegt Nicasie. 'Hij deed ontzettend veel. Zonder hem zie ik het eigenlijk niet zitten.'
Er blijven dan nog maar twee bestuursleden over. Dat zijn secretaris en ADO-coryfee Frans Leermakers en penningmeester Rob Guffens. 'Ik vind het echt jammer, maar ik moet wel het gevoel hebben dat het zin heeft wat ik doe', zegt de 53-jarige Nicasie.

Actievere rol

De consternatie komt voort uit het besluit dat HFC ADO Den Haag vorig jaar nam om een actievere rol te gaan vervullen: de vereniging wil als een soort service-instituut fungeren voor de Amerikaanse clubeigenaar Bolt. Hiertoe worden verschillende commissies met eigen taken opgericht.
Het plan is dat ze bijvoorbeeld helpen bij de jeugdwedstrijden op sportcomplex De Aftrap in het Haagse Zuiderpark en de presentaties van ADO bij het bedrijfsleven en in de samenleving. Er is ook een commissie die zich op de geschiedenis van de club wil focussen en een historisch archief wil opbouwen. De commissies zullen bestaan uit HFC-leden die als vrijwilliger aan de slag gaan om Bolt werk uit handen te nemen.

Bij clubleven betrekken

Ook wil HFC helpen bij de doelstelling om ADO meer in de samenleving te 'verankeren'. De vereniging wil dit doen door de supporters en het regionale bedrijfsleven veel actiever bij het clubleven te betrekken. Dit zal gebeuren door het HFC-bestuur flink uit te breiden en beide partijen een eigen bestuurszetel te geven. Bolt en de gemeente Den Haag willen dit graag. 'Wij willen de HFC omvormen naar een nieuw soort vereniging', zegt voorzitter Nicasie.
Zelf heeft Nicasie pas in november het voorzitterschap op zich genomen. In eerste instantie is dat tot deze zomer, maar hij is enthousiast en sloot zeker niet uit dat hij langer wilde blijven. Recent maakte hij bekend dat hij hier vanaf ziet, omdat er binnen het bestuur verdeeldheid blijkt te zijn over hoe de zaken moeten worden aangepakt: het verloopt allemaal trager dan Verburg en Nicasie zouden willen.
Het waren ook mijn persoonlijke doelstellingen en die heb ik niet gehaald
'Ik wil niemand zwartmaken en heb veel respect voor mijn medebestuurders', stelt Verburg. 'Maar er is mij drie jaar geleden gevraagd om de vereniging nieuw leven in te blazen, te verjongen en daadkrachtiger te maken. Het waren ook mijn persoonlijke doelstellingen en die heb ik niet gehaald. Dus zeg ik: oké, we gaan niet verder.'

Nog maar pas herbenoemd

Naar eigen zeggen had ook Nicasie gedacht 'dat we op een andere manier zouden gaan werken'. 'Daar is ook een verjonging van het bestuur voor nodig', zegt de voorzitter. Om die reden is bekeken in hoeverre de 75-jarige penningmeester Guffens en de drie jaar jongere secretaris Leermakers kunnen worden vervangen.
Maar waarom zou hij weg moeten?, vraagt Guffens zich hardop af. Hij is al penningmeester sinds 2016 en vorig jaar hebben de leden van HFC hem nota bene nog herkozen voor een periode van drie jaar. 'En ook zélf heb ik steeds geroepen dat we moeten verjongen', zegt Guffens.

'Zo werkt dat niet'

Guffens benadrukt dat de beoogde uitbreiding van het bestuur hiertoe alle mogelijkheid biedt. 'Misschien denken zij dat als je vandaag iets bedenkt, morgen alles nieuw is. Maar zo werkt dat niet, zoiets gaat niet van de ene dag op de andere', zegt Guffens over de beslissing van Nicasie en Verburg om af te haken.
Leermakers zit op dezelfde lijn. Hij heeft voor hun besluit om nu al 'de boel neer te gooien' geen goed woord over. 'Ik vind het nogal gemakkelijk om op te stappen', geeft Leermakers aan.

'Verantwoordelijkheden niet uit de weg'

Net als Guffens wil ook Leermakers keurig zijn termijn uitdienen. 'In oktober loopt deze af', zegt hij. 'En als er dan geen geschikte opvolger is, zal ik me herkiesbaar stellen. Ik heb het beste met ADO voor en ga mijn verantwoordelijkheden niet uit de weg, tenzij de leden zeggen dat ik moet ophoepelen.'
Om ervoor te zorgen dat HFC kan blijven functioneren, zal snel een voorlopig bestuur worden geformeerd. Volgens Nicasie en Guffens zullen de vernieuwingsplannen in elk geval vertraging oplopen.

Horten en stoten

Hoe erg een en ander is, is vooralsnog onduidelijk. 'Alle veranderingen en vernieuwingen gaan met horten en stoten', geeft Edwin Reijntjes, de algemeen directeur van ADO, als reactie. 'Zonder wrijving geen glans.'
Wat voor Reijntjes meespeelt is dat hij zeer binnenkort afscheid neemt. Natascha van Grinsven-Admiraal is tot zijn opvolger benoemd. 'Je begrijpt dat ik er daarom niet zo veel over kan en wil zeggen', vertelt Reijntjes.

Ook commissaris stapt op

Los van het voorgaande zit het HFC-bestuur nog met een andere kwestie in zijn maag: het moet op zoek gaan naar een nieuwe kandidaat die namens HFC tot de Raad van Commissarissen (RvC) van ADO toetreedt. Sinds 1 november nam de 49-jarige Lorien Kramer deze functie voor haar rekening, maar recent maakte zij bekend dat zij geen commissaris meer wil zijn.
Dit is vanwege een verschil van inzicht over de werkwijze en de werkzaamheden van de RvC. Kramer maakte eerder deel uit van het bestuur van de Haagse voetbalvereniging Quick, was financieel beleidsmedewerker bij de gemeente Den Haag en werkt sinds kort bij MOJO Concerts. Zij draagt ADO nog steeds een warm hart toe en staat er niet afwijzend tegenover om een andere rol te vervullen.