Coalitiebreuk voor Richard de Mos is 'onverantwoord', vindt D66

Richard de Mos
Richard de Mos © ANP
DEN HAAG - D66 in Den Haag wil verder met de huidige coalitie. Dat heeft de partij laten weten aan gespreksleider Bruno Bruins. De voormalig VVD-wethouder onderzoekt of Hart voor Den Haag kan toetreden tot het college nu de oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui zijn vrijgesproken van corruptie. Maar volgens collegepartij D66 is de stad niet gebaat bij de chaos en stilstand van een nieuwe onderhandeling of formatie. Hierdoor lijkt een terugkeer van De Mos in het college uitgesloten.
Bruno Bruins is door de gemeenteraad gevraagd om gesprekken te voeren met alle dertien fracties en hen te vragen naar hun visie op de 'ontstane situatie'. Die gesprekken zijn de afgelopen weken gevoerd en vrijdag waren onder meer de grootste fracties D66, VVD en Hart voor Den Haag aan de beurt. Zij waren de laatste partijen die Bruins sprak. Een aantal partijen heeft op hun website gepubliceerd wat zij hebben ingebracht in de gesprekken.
Richard de Mos heeft er na zijn vrijspraak nooit een misverstand over laten bestaan dat hij vindt dat zijn partij recht heeft op een plek in het college. Maar de huidige coalitiepartijen D66, VVD, GroenLinks, CDA en PvdA hielden de boot af. GroenLinks en de PvdA waren ronduit afwijzend. Deze partijen hebben aan Bruins dan ook laten weten dat zij verder willen met deze coalitie.

Niet aan de orde

'Een andere samenstelling van het college is wat ons betreft niet aan de orde', heeft de PvdA aan Bruins laten weten. Ook GroenLinks schenkt klare wijn aan Bruins. 'De samenwerking met onze coalitiepartners, ondanks de inhoudelijke verschillen, ervaren wij als prettig. (…) Den Haag is niet gebaat bij de vierde onderhandeling in vijf jaar tijd, wel bij het herstellen van vertrouwen', meldt GroenLinks.
D66 staat meer open voor gesprekken met De Mos, waarbij D66 'op voorhand niets uitsluit', maar dan wel in 'coalitieverband'. Dit laatste wordt problematisch als twee partijen uit de coalitie dit niet willen, erkent D66, maar dat respecteert de partij. 'Hierin maakt elke partij een eigen afweging die we te respecteren hebben', heeft D66 meegegeven aan Bruins. 'Een coalitiebreuk hierover is volgens ons onverantwoord. De rechtszaak heeft al genoeg kapot gemaakt en de stad is niet gebaat bij de chaos en stilstand van een nieuwe onderhandeling/formatie. Het is tijd om te bouwen aan vertrouwen.'

Betere spelregels

Wel benadrukte D66 bij Bruins dat de Haagse raad aan de slag moet met het transparant maken van partijfinanciën en het maken van betere politieke spelregels. 'Die zaken zijn voor D66 belangrijk voor samenwerking in wat voor vorm dan ook.' Collegepartijen VVD en CDA hebben hun inbreng (nog) niet gepubliceerd. De Partij voor de Dieren publiceerde vorige week al de 'input' van de partij. Bruno Bruins zal zijn gesprekken uitwerken in een verslag dat openbaar gemaakt wordt.
De vrijspraak van De Mos en Guernaoui is nog niet definitief. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een voorlopig hoger beroep aangetekend. Het OM weet nog niet zeker of dit hoger beroep wel of niet doorgezet wordt. 'Het gaat om een complexe strafzaak met maatschappelijke impact, dit vraagt om een zorgvuldige afweging ten aanzien van het hoger beroep', meldt het OM. Wanneer het OM een knoop doorhakt is niet duidelijk.