Coalitie geklapt vanwege toekomst afgebrande sporthal

Het Noordwijkse college van B & W met gemeentesecretaris
Het Noordwijkse college van B & W met gemeentesecretaris © Gemeente Noordwijk
NOORDWIJK - De coalitie in Noordwijk is dinsdagavond geklapt. De gemeenteraad kwam bij elkaar om de financiën voor de komende jaren te bespreken en een beslissing te nemen over de toekomst van de afgebrande sporthal en zwembad De Schelft. Over dat laatste onderwerp ontstond heibel in de coalitie.
'De VVD heeft de coalitie laten verdrinken in De Schelft. Zij trekken de stekker uit de coalitie', verweet fractievoorzitter Alfons Morssink van Partij voor de Inwoners hen. Morssink trok zijn conclusie omdat de VVD met een voorstel kwam om zowel het zwembad als de sporthal te willen herbouwen, dat stond niet in het coalitieakkoord.
Het was ook een voorstel dat Partij voor de Inwoners financieel onverantwoord vindt, net als de andere coalitiepartijen. Volgens Morssink moet elke Noordwijker 40 jaar lang 40 euro per jaar betalen vanwege De Schelft. De VVD zou het voorstel volgens Morssink doen vanwege electoraal gewin.
Het moment van de brand in De Schelft
Het moment van de brand in De Schelft © Regio 15
Dertien raadsleden stemden voor het voorstel van de VVD voor herbouw van het zwembad en De Schelft, ook 13 raadsleden stemden tegen. Een raadslid van D66 was afwezig dus de stemmen staakten. Dat betekent dat in een volgende vergadering opnieuw moet worden gestemd. Dat wordt waarschijnlijk pas op 27 september.
Het CDA brak later op de avond ook met de coalitie. 'De VVD breekt met het voorstel voor De Schelft willens en wetens met het coalitieakkoord', zegt CDA-fractievoorzitter Jordy de Mooij. 'Dat is onacceptabel.' Het CDA kwam – net als het college – met het voorstel voor het bouwen van een nieuw zwembad en het zo lang mogelijk laten staan van de tijdelijke Schelft. Dan kan er volgens het CDA gespaard worden voor een nieuwe Schelft.

Ook vierde partij steunt VVD-voorstel niet

De vierde coalitiepartij, Lijst Salman Noordwijk, steunde ook het VVD-voorstel niet. 'U gaat veel te makkelijk met geld om', werd er gezegd, en de financiële dekking zou niet kloppen. De partij meldde niets over het voortbestaan van de coalitie, wel dat ze zich door de VVD verraden voelt. Uiteindelijk was de maat vol en klapte de coalitie.
Twee jaar geleden brandden de sporthal en het zwembad van De Schelft af. Hoe de toekomst eruit ziet voor de sporthal, blijft voorlopig dus nog onduidelijk. Het college lijkt nog intact, want de wethouders zitten vooralsnog op hun plek.