Geen onderhandelingen over college met Hart voor Den Haag en vijf andere partijen

Het stadhuis van Den Haag
Het stadhuis van Den Haag © ANP
DEN HAAG - Er komt geen coalitie met Hart voor Den Haag, VVD, Partij voor de Dieren, DENK, SP en CU/SGP in Den Haag. Verkenner Arie Slob laat vrijdagmiddag aan de gemeenteraad weten 'dat er tussen deze partijen onvoldoende vertrouwen is om daadwerkelijk tot onderhandelen over te gaan'. Slob zet nu in op een nieuw college met negen partijen: D66, GroenLinks, PvdA, CDA, Partij voor de Dieren, DENK, SP, CU/SGP en HSP.
Volgens Arie Slob heeft het afketsen van de eerste optie voor een nieuw college te maken met 'een aantal inhoudelijke onderwerpen en ook de omgang met het hoger beroep dat nog speelt'. Richard de Mos, de fractievoorzitter van Hart voor Den Haag, zegt op Twitter dat het hoger beroep in de rechtszaak tegen hem 'als politiek instrument' gebruikt blijft worden. Volgens hem gebruiken SP en Partij voor de Dieren het als 'smoes om niet te gaan onderhandelen'.
De Partij voor de Dieren en de SP zeggen dat Hart voor Den Haag heeft aangegeven dat alleen een onherroepelijke veroordeling van Richard de Mos en Rachid Guernaoui zou kunnen leiden tot het terugtreden van de twee uit een eventueel nieuw college. 'Bij een eventuele veroordeling in hoger beroep, zou dus niet worden teruggetreden. Het is voor onze fracties onbespreekbaar dat wethouders die veroordeeld worden in hoger beroep – ook al is er nog geen onherroepelijke uitspraak – in functie zouden kunnen blijven', schrijven de PvdD en SP in een verklaring.

'Voor voldongen feit geplaatst'

'Over de wijze waarop er zou worden omgegaan met het hoger beroep was inmiddels een indringend gesprek gestart. Daarbij is duidelijk gemaakt dat dit thema bepalend zou zijn voor het verdere verloop van het proces. Daar komt bij dat, terwijl de gesprekken hierover nog plaatsvonden, Hart voor Den Haag de keuze heeft gemaakt hun enige gewenste uitkomst in deze gesprekken op sociale media kenbaar te maken', gaan de Partij voor de Dieren en SP verder.
'Hiermee heeft Hart voor Den Haag onze fracties voor een voldongen feit geplaatst en het vertrouwen in een goede uitkomst van de gesprekkenronde weggenomen. Hierdoor zijn we tot de conclusie gekomen dat, hoewel er ook nog belangrijke inhoudelijke verschillen moesten worden besproken, het voortzetten van de oriënterende gesprekken geen zin meer heeft', sluiten de partijen af.
Slob werd op 3 juli door de gemeenteraad gevraagd om als verkenner aan de slag te gaan nadat de VVD uit de coalitie stapte. Afgelopen maandag werd duidelijk dat verschillende partijen niet met elkaar willen samenwerken. Zo wil Hart voor Den Haag niet met de PvdA. D66 wil niet met alleen Hart voor Den Haag en VVD, omdat de verschillen inhoudelijk te groot zijn. Bovendien willen de democraten 'loyaal zijn' naar partijen als PvdA, GroenLinks en CDA waarmee ze afgelopen jaren in moeilijke tijden goed hebben samengewerkt. GroenLinks en PvdA op hun beurt willen elkaar niet loslaten en alleen samen in het college.
Dat betekende in de praktijk dat er nu twee varianten mogelijk waren. Een compleet nieuwe coalitie: Hart voor Den Haag, VVD, Partij voor de Dieren, Denk, SP en ChristenUnie/SGP. En de tweede is het nog resterende deel van de huidige coalitie (D66, GroenLinks, CDA en PvdA) aangevuld met twee of meer partijen zoals Partij voor de Dieren, Denk, SP en de ChristenUnie/SGP. Nu de eerste optie niet mogelijk blijkt vanwege 'onvoldoende vertrouwen', gaat Slob begin volgende week in gesprek met de negen partijen uit de tweede optie.