Grens Westland met Den Haag wordt nog verder volgebouwd

© ANP
POELDIJK - Per dag tweeduizend extra vrachtwagens, twintig meter hoge flats en achthonderd extra werknemers, waarvan vierhonderd arbeidsmigranten. Dat is het gevolg van het uitbreiden van het ABC-bedrijventerrein in Poeldijk. Dat gebied op de grens van Westland en Den Haag Zuidwest is al overvol en dus keren zowel Westlanders als omwonenden aan de kant van Den Haag zich faliekant tegen het plan. In totaal komt er twintig hectare industriegebied bij.
Vijf jaar geleden kochten Frans en Monique Noest een huis aan de rand van Den Haag Zuidwest, in villapark De Uithof. 'We hebben juist voor deze plek gekozen vanwege het vele groen om ons heen en de rust', vertelt Frans.
Die rust dreigt te verdwijnen nu op korte afstand van hun huis een laagwaardig industrieterrein wordt ontwikkeld. Een lange wand van vijftien meter hoog en tweehonderd meter lang, zal het uitzicht en de rust blijvend gaan verstoren, vrezen de omwonenden.
De uitbreiding komt net ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein die nu zestig hectare is. Na de sloop van een aantal verouderde kassencomplexen moet het terrein ter grootte van vijfendertig voetbalvelden worden gevuld met grote distributiecentra en vier woontorens van twintig meter hoog voor de huisvesting van arbeidsmigranten.
De bewonersgroep 'Zeg Nee tegen ABC' is niet direct tegen de migrantenhotels, maar vooral tegen de uitbreiding van het industrieterrein. 'Het gaat ons niet per se om de arbeidsmigranten', zegt Noest.
'Er werken op het ABC Westland nu ook arbeidsmigranten. Die mensen werken keihard en wij hebben er geen last van. Ze zorgen dat de bedrijven die daar nu operationeel zijn, succesvol zijn. We hebben er geen problemen mee als die een betere huisvesting krijgen.'

Problemen met huisvesting

'Met deze uitbreiding, halen we méér arbeid naar het Westland. Onnodige uitbreiding in onze ogen. Het ABC terrein heeft van oudsher altijd een regionaal karakter gehad. Nu komen er meer internationale bedrijven, waardoor er 900 tot 1000 arbeidsplekken bij komen. Er is nu al een tekort aan voldoende huisvesting', benoemt Noest.
In het Westland werken nu al zo'n 16.000 arbeidsmigranten. Er wonen er slechts 4500. De overige arbeidsmigranten wonen op andere plekken in de regio zoals Den Haag en Vlaardingen.
'Dan gaan we nog meer arbeid creëren voor internationale handel, waardoor we dus nog meer arbeidsmigranten en ook nog meer huisvesting nodig hebben.'

Aantal vrachtwagens per dag verdubbeld

Inwoners aan de Westlandse kant zijn ook allesbehalve blij met de uitbreiding van het ABC terrein. Poeldijker Bram van Straalen denkt dat het weggetje achter zijn woning enorm belast gaat worden. 'Dit is de snelste weg naar het dorp', laat hij zien.
'De nieuwe arbeidsmigranten moeten toch ook hun boodschappen doen. Daarvoor zullen ze over dit weggetje gaan. Het is natuurlijk geen ramp, maar wel een enorme extra belasting. Het dorpse karakter van Poeldijk zal steeds meer verloren gaan.'
De Amerikaanse vastgoedinvesteerder Hines, sinds 2019 grootaandeelhouder van ABC Westland, kreeg twee jaar geleden toestemming voor de sloop van de kassen. Zowel de gemeente Westland als de provincie Zuid-Holland stemden in. Volgens de gemeente Westland zorgt de uitbreiding van het industrieterrein juist voor een versterking voor de agri- en foodbranche, waar het ABC Westland Terrein ook toe wordt gerekend.
Ook Van Straalen is tegen de uitbreiding van de industrie. 'Regionale industrie is nodig, maar wat er nu gebeurt, is dat Amerikaanse bedrijven zich vestigen, er worden producten van buiten het Westland ingevoerd en vervolgens weer verscheept. Waarom moet dat dan hier gebeuren?'
In het Westland zijn er nu al tweeduizend vrachtwagenbewegingen per dag, de verwachting is dat dit met de uitbreiding van het industrieterrein gaat verdubbelen. 'En dit gebied is al zo vol', beaamt ook Noest. 'De Poeldijkseweg staat nu al dagelijks vast, hoe zal dat straks gaan als er nog eens tweeduizend vrachtwagens bij komen? Zolang de infrastructuur niet wordt aangepast, is dit plan in welke vorm dan ook voor ons onbespreekbaar.'

'Dit is het probleem vergroten'

Zelfs door de politiek worden de plannen niet toegejuicht, terwijl in het huidige collegeakkoord het ABC terrein juist wordt aangewezen als locatie voor huisvesting van Oost-Europese medewerkers. 'Wij hebben nadrukkelijk vastgelegd dat de grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten plaats moet vinden op het bestaande ABC-terrein', zegt Peter Duijsens, fractievoorzitter van de politieke partij Westland Vestandig. 'Aan de Nieuwe Weg ligt een terrein dat heel geschikt is. Daar zijn geen omwonenden.'
'Deze projectontwikkelaar transformeert een oud tuinbouwgebied tot bedrijventerrein en plakt er de naam ABC op. Maar zo werkt het echter niet, dit heeft niks met het bestaande ABC terrein te maken.' Duijsens snapt de bezwaren van omwonenden. 'Wij hebben verder grote moeite met de grote bouwhoogtes aan de randen. Dat wordt wat ons betreft veel lager. Omwonenden protesteren terecht tegen deze grote hoogtes.'

Not-in-my-backyard?

Als het stuk grond bestemd zou worden voor huisvesting van arbeidsmigranten die al in Westland aanwezig zijn, stemmen de bewoners dan nog steeds tegen? Of is het uiteindelijk gewoon een not-in-my-backyard-verhaal? 'Er is een stukje eigenbelang, natuurlijk', geeft Poeldijker Van Straalen toe. 'Maar er is nu eenmaal meer huisvesting voor arbeidsmigranten nodig. En dat gaat er komen. Is het niet hier, dan is het wel tweehonderd meter verderop. Als daar een plek voor moet worden gezocht, en ze komen daar op die plek, dan zij het zo. Daar zou ik niet voor gaan liggen.'
Volgens Herwi Rijsdijk van ABC Westland zijn de plannen voor uitbreiding al jaren bekend. 'Dit stuk grond is altijd al bedoeld geweest voor de uitbreiding van ABC Westland.' Dat er meer dan tweeduizend verkeersbewegingen bijkomen per dag, beaamt hij. 'Maar wanneer we geen bedrijven op deze plek zouden zetten, komen er drieduizend bij. En dit stuk grond, zal hoe dan ook niet braak blijven liggen.'

Druppel op gloeiende plaat

Ook zegt Rijsdijk dat de extra arbeid die gepaard gaat met de uitbreiding van het industrieterrein - geschat op zo'n achthonderd mensen - niet alleen opgevuld zal worden door arbeidsmigranten.
'Dat is slechts een deel. En ja, een deel van die mensen gaat inderdaad in de flats op het terrein wonen, bedoeld voor vierhonderd mensen. Maar er blijven ook woningen over voor de arbeidsmigranten die nu al in Westland werken. Sommige van hen leven nu in zeer slechte omstandigheden. Deze vier woontorens zijn slechts een druppel op een gloeiende plaat, maar als we ze niet bouwen, gebeurt er helemaal niks.'
De bewonersgroep Zeg Nee Tegen ABC heeft op 7 juli een protestbrief gestuurd naar de gemeenten Westland en Den Haag. Daar hebben ze tot dusver geen reactie op gehad. Voor de uitbreiding van het industrieterrein is een wijziging van bestemming nodig. Roest: 'Als die er komt, zijn we van plan bezwaar te maken en indien nodig stappen we naar de rechter.'