Veelbesproken locatie voor opvang 225 vluchtelingen bekendgemaakt

Vorige maand hingen spandoeken op de plek waar de opvangplek moet komen
Vorige maand hingen spandoeken op de plek waar de opvangplek moet komen © Omroep West
DEN HOORN - De gemeente Midden-Delfland gaat de komst van 225 vluchtelingen mogelijk maken in de Harnaschpolder. Die locatie, in Den Hoorn, heeft de gemeente woensdag bekendgemaakt. Tegen de komst van de vluchtelingen op die plek kwam verzet vanuit een aantal omwonenden.
Begin dit jaar heeft de gemeente met inwoners en raadsleden gesproken. Dat leidde tot zowel zorgen als ideeën, waarna de Harnaschpolder als meest geschikte locatie naar voren kwam. Het is namelijk de enige plek waar op korte termijn opvanglocatie en flexwoningen kunnen worden neergezet, meldt de gemeente.
Het plan wordt gecombineerd met de plaatsing van 96 flexwoningen. Daarvan zijn er dertig voor lokale woningzoekenden en de eerste vijf jaar zijn de overige 66 ook nog voor de opvang van vluchtelingen. De gehele opvanglocatie is - als de raad instemt met het voorstel - naar verwachting ergens eind 2024 of begin 2025 klaar voor gebruik.

Geen kleinere opvangplekken

Uit gesprekken die de gemeente met inwoners heeft gevoerd, bleek dat er een voorkeur was voor meerdere kleinere opvanglocaties, maar dit blijkt niet haalbaar. Het COA regelt en financiert op opvanglocaties vanaf 150 vluchtelingen namelijk faciliteiten op het gebied van veiligheid, zorg, participatie en integratie.
Voor kleinere locaties moeten gemeenten deze faciliteiten zelf organiseren en betalen. Daarnaast zouden verschillende locaties die verspreid liggen tot fors hogere bouwkosten leiden en dan zou het aanbod van flexwoningen voor lokale woningzoekenden komen te vervallen.
Omwonenden zijn uitgenodigd voor een informatieavond op maandag 18 september. Na deze bijeenkomst zal het college een voorstel opstellen en dat vervolgens in oktober bespreken met de raad. In de raadsvergadering van 25 oktober zal bekend worden of het plan ook echt groen licht krijgt.
Een aantal bezorgde inwoners van Midden-Delfland, dat bestaat uit de dorpen Den Hoorn, Maasland en Schipluiden, hebben deze zomer al een actiegroep opgericht tegen de komst de opvanglocatie.
Ook protesteerde eind augustus een aantal boze inwoners uit en rond Den Hoorn met spandoeken aan de Harnaschdreef, is er een brandbrief gestuurd naar politieke partijen en een petitie geopend.