Voetgangers krijgen voorrang in binnenstad van Den Haag

Drukte in het centrum van Den Haag op een zonnige middag
Drukte in het centrum van Den Haag op een zonnige middag © ANP
DEN HAAG - Voetgangers komen in de Haagse binnenstad centraal te staan. Verder moet er meer groen komen, worden de grachten levendiger en gaan wonen, ondernemen en studeren in de binnenstad hand in hand. Over deze 'stip op de horizon' zijn de gemeente, bewoners en ondernemers het eens geworden. 'De binnenstad moet een gastvrije woonkamer zijn.'
De binnenstad is de afgelopen jaren flink veranderd, maar over de vraag wat de grootste verandering is, moeten de vertegenwoordigers van de bewoners en ondernemers even nadenken. Ze zijn naar het stadhuis gekomen om samen met de wethouder hun toekomstvisie voor de binnenstad uit de doeken te doen.
Dat is samengevat in het meer dan 150 pagina's tellende Binnenstadplan 2033, een levendige, groene en verbonden Haagse binnenstad.

Veel drukker geworden

Uiteindelijk is iedereen het er wel over eens dat de binnenstad de laatste jaren veel drukker is geworden. De stad groeit doordat er meer bewoners bijkomen en Den Haag steeds meer studenten telt. Dat wordt gevoeld.
'Er gebeurt heel veel in de binnenstad, maar het is ook chaotisch', zegt Rita van Hasselt namens de binnenstadbewoners. 'Belangrijk is daarom dat je elkaar de ruimte geeft, maar ook elkaars grenzen kent.'

Minder auto's toestaan

Dat is wat de bewoners, de ondernemers en de wethouder de afgelopen tijd hebben geprobeerd te achterhalen. Ze zijn aan het werk gegaan om te komen tot een gezamenlijke visie op de toekomst van de binnenstad. En dat is goed gelukt, al zeggen ze het zelf.
Een van de gemaakte keuzes: de voetganger komt centraal te staan. 'De bereikbaarheid van de binnenstad is erg belangrijk', zegt wethouder Saskia Bruines (D66). Die komt onder druk te staan als iedereen met de auto naar het centrum rijdt. Bruines: 'Daarom ziet het er naar uit dat de binnenstad autoluwer wordt dan het nu is.'

Meer groen

Ook is het de bedoeling dat er meer groen komt, alhoewel dat nog niet zo makkelijk is. 'In de grond liggen veel leidingen waar je geen bomen op kunt planten, dus daar moeten we creatieve oplossingen voor bedenken', zegt Bruines. Daarom kijkt de gemeente naar groene daken of verticaal groen op de muren van gebouwen.
Een andere wens die is uitgesproken, is het opengooien van de grachten. 'Dat is een dure grap, maar het levendig maken van de grachten komt regelmatig terug', zegt Bruines. 'Daarom willen we dat doen als de mogelijkheid zich voordoet. Het gebruik van het water in Den Haag kan meer.'

Warme binnenstad

Voor Ad Dekkers van Bureau Binnenstad is de multifunctionaliteit van de binnenstad erg belangrijk. 'Winkels, wonen en studeren komen samen in het centrum', zegt Dekkers. 'Dat betekent dat meer mensen de binnenstad willen gebruiken en alle groepen moet je faciliteren', vindt hij.
Rita van Hasselt van de bewoners ziet de leefbaarheid als voornaamste aandachtspunt. 'Een leefbare binnenstad is goed voor bewoners, bezoekers en ondernemers', zegt zij. 'Als het bijvoorbeeld te warm wordt in de stad dan wil je daar niet zijn en dat is voor niemand goed. De binnenstad is er voor iedereen en iedereen moet zich er thuis voelen. Daarin vinden ondernemers en bewoners elkaar.'

Alom tevredenheid

Al met al zijn alle betrokkenen tevreden over het resultaat. 'Als ondernemer denk je vooruit en in dit binnenstadplan zijn de kernvoorwaarden vastgelegd voor wat wij willen neerzetten', zegt Anil Soekhoe van de horecaondernemers. 'Daarbij is het wel belangrijk dat we de plannen gaan uitvoeren.'

Dit zijn de tien keuzes die gemaakt zijn in het Binnenstadplan 2023:

1. Een grotere binnenstad
2. Binnenhof Ensemble als ziel van de binnenstad
3. Contrasten als kracht
4. Een levendige mix
5. Betaalbaar wonen en ondernemen
6. Een gastvrije binnenstad
7. De voetganger centraal
8. Een groene binnenstad
9. Levendige grachten
10. Bruisende pleinen