Komst vluchtelingenopvang geen uitgemaakte zaak, coalitiepartij is tegen

Beeld ter illustratie
Beeld ter illustratie © ANP
DEN HOORN - De mogelijke komst van een opvang voor 225 vluchtelingen op een bedrijventerrein in Den Hoorn houdt de gemoederen bezig. De gemeenteraad moet nog goedkeuring geven, maar de politici zijn niet van plan zomaar bij het kruisje te tekenen. Ook geven sommige partijen al een duidelijke 'nee', zoals coalitiepartij VVD.
Volgens het college van burgemeester en wethouders is het bedrijventerrein de Harnaschpolder de enige geschikte locatie voor een opvang van dit formaat. Maar de weg naar 'groen licht' voor de opvanglocatie op deze plek, is nog ver weg. De politiek is verdeeld.
Zo zegt fractievoorzitter Ed Roeling van de grootste oppositiepartij (Mijn Partij) alvast dat zijn partij niet instemt als er niet wordt voldaan aan bepaalde eisen. Zo wil de partij geen alleenstaande mannen en alleenstaande minderjarigen in de opvang. Ook is een nieuwbouwlocatie van twee hectare voor 'eigen inwoners' een eis.

Wat kan Den Hoorn verwachten?

  • Opvanglocatie voor 225 vluchtelingen
  • Locatie is bedrijventerrein Harnaschpolder
  • Eind 2024 of begin 2025 moet het er staan
  • Naast opvang voor vluchtelingen, komen er tientallen flatwoningen voor lokale woningzoekenden
  • De opvang duurt vijf jaar
  • Vluchtelingen in de opvang zitten minstens zes maanden in procedure
  • Er volgt nog een inspraakavond voor bewoners
  • Op 25 oktober neemt de gemeenteraad een definitief besluit

Verdeeldheid in coalitie

Ook binnen de coalitie staan niet alle neuzen dezelfde kant op. Zo zegt de VVD glashelder tegen de opvang te zijn. Die partij wil dat de vluchtelingen worden verspreid over drie dorpen van de gemeente Midden-Delfland: Den Hoorn, Maasland en Schipluiden. Zo moet de druk op de voorzieningen op één locatie afnemen.
Het spreiden over meerdere locaties is ook een punt dat bezorgde bewoners hebben aangedragen. Volgens burgemeester Bram van Hemmen is dat niet mogelijk, omdat het COA, het centraal orgaan opvang asielzoekers, alleen meebetaalt aan grotere opvanglocaties.
De beoogde locatie ligt tegenover een woonwijk
De beoogde locatie ligt tegenover een woonwijk © Omroep West
Coalitiepartijen CDA en D66 willen nog niet op de zaken vooruit lopen. Het CDA noemt de samenstelling van de groep vluchtelingen en de woningen voor eigen inwoners 'om de druk op eigen woningmarkt weg te nemen'. 'Die antwoorden hebben wij nog niet', zegt fractievoorzitter Rob Zwaard.
D66 wijst op de noodzaak van het bieden van perspectief voor vluchtelingen en het voorkomen van problemen zoals in Ter Apel. De partij wil kijken 'hoe je mensen een humaan bestaan kunt garanderen, dat dit veilig kan en dat het niet ten koste gaat van het woongenot van de Midden-Delflanders'. Wel noemt D66 het een kans voor de arbeidsmarkt als er vluchtelingen komen die aan het werk kunnen. 'Maar het is niet zo dat we blind tekenen bij het kruisje.'

'We moeten het met elkaar oplossen'

Jakob Jongsma, fractievoorzitter van oppositiepartij OGP, is iets meer afwachtend. Hij benadrukt dat het nog te vroeg is om volmondig 'ja' of 'nee' te zeggen. 'Het is nu aan ons om te toetsen of het voldoet aan de gestelde voorwaarden. Dat is in oktober pas aan de orde.'
Hij betreurt vooral het gebrek aan medemenselijkheid in sommige discussies over de opvang van vluchtelingen. 'Als bewoners niet goed zijn geïnformeerd, ontstaat er vaak weerstand. Maar ik vind niet dat we op voorhand moeten zeggen: we doen het niet. We zullen het als Nederland met elkaar moeten oplossen.'
De waarnemend burgemeester van Midden-Delfland, Bram van Hemmen, zegt 'heel goed' te snappen dat niet iedereen blij is. Wel zegt hij dat er goede afspraken zijn met het COA over wie er komen. Ook kunnen raddraaiers naar een andere plek worden gestuurd, verzekert Van Hemmen. 'We willen geen gerotzooi, zeker niet in de buurt van een woonwijk.' De waarnemend burgemeester wijst erop dat er eerst met inwoners gaat worden gepraat. 'Vervolgens gaan we hun visie verwerken in het definitieve raadsvoorstel.'
Tot slot plaatst de ChristenUnie vraagtekens bij de grootschalige opvang. De politieke partij benadrukt het belang van draagvlak en veiligheid, maar vindt ook dat de vluchtelingengroep niet louter zou mogen bestaan uit vluchtelingen uit landen waar geen oorlog is, de zogeheten veiligelanders.
Fractievoorzitter Roy Ringeling: 'Daar komt vaak herrie van. Het moet inpasbaar zijn binnen de gemeenschap en het is daarbij belangrijk goed te luisteren naar de zorgen die leven bij de inwoners.'
Vorige maand hingen spandoeken op de plek waar de opvangplek moet komen
Vorige maand hingen spandoeken op de plek waar de opvangplek moet komen © Omroep West
Ook heeft de discussie de Tweede Kamer inmiddels bereikt. Politieke partij BVNL stelt Kamervragen over de mogelijke komst van de opvang. De fractie van voorman Wybren van Haga meent dat omwonenden de vluchtelingen 'door de strot krijgen geduwd'. De fractie wil onder andere weten wat het Rijk met tegenargumenten uit de buurt heeft gedaan.