Nog twee extra onderzoeken naar geboortezorg Zoetermeer aangekondigd

Foto ter illustratie
Foto ter illustratie © PXHere
ZOETERMEER - De gemeente Zoetermeer gaat ook onderzoek doen naar de toekomst van de geboortezorg in die gemeente. Datzelfde geldt voor het Netwerk Acute Zorg West. Samen met een eerder aangekondigd onderzoek in opdracht van het HagaZiekenhuis wordt nu dus door drie partijen bekeken hoe het verder moet met de acute geboortezorg in Zoetermeer.
Aanleiding voor die studies zijn de toekomstplannen voor wat tot 1 maart het LangeLand Ziekenhuis was. Op die datum fuseerde het met het HagaZiekenhuis dat daarmee een faillissement van het Zoetermeerse ziekenhuis voorkwam.
Aan de fusie zitten heel strikte regels vast van banken en verzekeraars over wat daar in de toekomst wel en niet meer kan en mag gebeuren. In eerste instantie zou de acute geboortezorg verdwijnen, maar na felle protesten werd november vorig jaar besloten om eerst te kijken of dat wel kan.

Onderzoek HagaZiekenhuis

Dat onderzoek zou worden uitgevoerd door HagaZiekenhuis zelf, maar dat leidde tot veel onrust bij met name de gemeente Zoetermeer. De gemeente vreesde dat het niet onafhankelijk zou zijn, en de uitkomst min of meer al bij voorbaat zou vaststaan. Uiteindelijk heeft het Haga besloten om een onafhankelijke partij opdracht te geven dit onderzoek uit te voeren. De uitkomsten worden begin 2024 verwacht. Daar zit dan ook een advies bij.
De gemeente Zoetermeer heeft de GGD Haaglanden nu opdracht gegeven ook een onderzoek te doen. Dat gaat met name over, zoals de gemeente het formuleert, 'de gezondheid en het welbevinden van zwangeren in Zoetermeer' op het moment dat de acute geboortezorg zou verdwijnen of veranderen. Volgens de gemeente zou ook dit een onafhankelijk onderzoek zijn.

Gevolgen voor andere ziekenhuizen

Dan is er nog het Netwerk Acute Zorg West (NAZW). Voordat er een beslissing over de toekomst van de geboortezorg wordt genomen, wil deze partij weten wat de gevolgen zijn voor andere ziekenhuizen als er geen bevallingen meer in het Zoetermeerse ziekenhuis worden gedaan. Ook wordt in dit onderzoek gekeken wat bijvoorbeeld de tijd is dat de ambulance er dan over doet om een zwangere vrouw naar een ander ziekenhuis te brengen, en of daar dan wel plek is. 'We willen voorbereid zijn', zegt een woordvoerder van NAZW.
Alle drie de onderzoeken moeten begin 2024 klaar zijn. Volgens de gemeente Zoetermeer wordt vervolgens met de uitkomsten op tafel gekeken hoe het verder moet met de bevallingen in het HagaZiekenhuis Zoetermeer. Dat is ook belangrijk voor de nieuwbouw van het ziekenhuis, omdat voor acute bevallingen wel voorzieningen moeten worden opgenomen in een nieuw pand.
Het HagaZiekenhuis zegt dat een besluit uiteindelijk wel door het ziekenhuis zelf genomen wordt, maar dat de uitkomsten van de onderzoeken van Zoetermeer en de NAZW worden meegenomen.