Rumoerige bewonersavond over vluchtelingen, opstootje en geschreeuw tegen burgemeester

Vorige maand hingen spandoeken op de plek waar de opvangplek moet komen
Vorige maand hingen spandoeken op de plek waar de opvangplek moet komen © Omroep West
DEN HOORN - Ongeveer vijfhonderd inwoners van Den Hoorn hebben maandag een informatieavond bezocht van de gemeente Midden-Delfland. Er is gesproken over de mogelijke komst van 225 vluchtelingen, waar veel weerstand tegen is. De sfeer was dan ook ronduit grimmig.
De zaal keerde zich tijdens de bijeenkomst unaniem tegen waarnemend burgemeester Bram van Hemmen (CDA) en de andere leden van het college van burgemeester en wethouders. Het gemeentebestuur heeft begin deze maand aangekondigd dat zij op een terrein aan de Harnaschdreef in Den Hoorn 225 vluchtelingen wil huisvesten. Dat is een schop tegen het zere been van de omwonenden, is tijdens de informatieavond gebleken.
In aanloop naar de informatieavond heeft de gemeente een aantal veiligheidsmaatregelen genomen. Een aantal leden van het 'Bewonerscollectief Nee tegen grootschalig AZC' had namelijk aangekondigd om naar de bijeenkomst te komen en flinke kritiek te uiten. Bij de ingang van zalencentrum De Hoornbloem stonden daarom beveiligers. Daar ontstond ook een opstootje tussen de beveiliging en een man die niet was uitgenodigd.

'Wie komt er uit Den Hoorn?'

Bij aanvang van de bijeenkomst hebben de aanwezigen de mogelijkheid gekregen om hun vragen in te dienen via hun mobiele telefoon. Dit om te peilen welke vragen er vooral leefden onder omwonenden. Dit leidde al snel tot meer dan tweehonderd reacties, die uiteenliepen van serieuze vragen tot negatieve opmerkingen. In de zaal werden teksten geroepen als 'Rot op naar Rotterdam, mafkees.' In Rotterdam woont burgemeester Van Hemmen.
Vervolgens kregen bewoners de mogelijkheid om hun vragen hardop te stellen. De eerste vraag uit de zaal was toonaangevend: 'Wie van de bestuurders op de eerste rij komt uit Den Hoorn?' Na een stilte werd er luidkeels en cynisch gelachen in de zaal. 'Wij wonen hier, jullie niet. Dit gaat om de veiligheid van ons en onze kinderen.'

Veiligheid en locatie

Twee duidelijk geëmotioneerde moeders namen later het woord en vertelden met tranen in de ogen dat zij zich grote zorgen maken over de toekomst van hun kroost. Iedere bewoner die het woord nam werd met luid applaus gesteund door de rest van het publiek.
De voornaamste vragen uit de zaal hadden te maken met veiligheid en de locatie. Bewoners vragen zich af waarom voor deze plek gekozen is en niet voor een aantal kleinere locaties. Burgemeester Van Hemmen bleef op veel vragen reageren door te zeggen dat dit plan een voorstel betreft dat ter goedkeuring ligt bij de gemeenteraad. Maar veel van de aanwezige bewoners geloven niet dat dit plan nog enige kans maakt om te worden tegengehouden.
De druk bezochte bewonersbijeenkomst in Den Hoorn
De druk bezochte bewonersbijeenkomst in Den Hoorn © WOS
Over 'veiligheid' zei de burgemeester herhaaldelijk dat hij raddraaiers wil uitsluiten. Om die reden wil het college 225 vluchtelingen verwelkomen en niet de voorgeschreven honderd mensen. Op die manier is er volgens de gemeente onderhandelingsruimte richting het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over de samenstelling van de mensen die hierheen komen.
Verder geldt er als randvoorwaarde dat minimaal vijftig procent van de op te vangen mensen uit gezinnen moet bestaan. Een woordvoerster van het COA bevestigde dat er inderdaad onderhandelingsruimte is gecreëerd doordat de gemeente meer vluchtelingen wil opvangen.
Op 11 oktober wordt de opvang van vluchtelingen besproken in de raadscommissie. Op 25 oktober moet de gemeenteraad van Midden-Delfland een beslissing nemen.
'Veiligheid is voor het COA van groot belang', legt het COA uit. 'Daarom zullen er altijd drie mensen op de opvanglocatie aanwezig zijn ter beveiliging. Wij treden hard op bij incidenten, die overigens op andere plekken weinig tot niet voorkomen.'
Na afloop van de plenaire sessie, waarin burgemeester en COA de vragen van bewoners hebben beantwoord, hadden omwonenden de mogelijkheid om aan tafels te spreken met politie, gemeente en COA. Op dat moment waren veel bezoekers van de avond al vertrokken.