Onrust over bouwplannen Vlietland groeit: 'Dit gaat echt ergens over'

Bij een protest in Vlietland houden tegenstanders van de bouwplannen een actiebord omhoog I Foto Omroep West
Bij een protest in Vlietland houden tegenstanders van de bouwplannen een actiebord omhoog I Foto Omroep West
LEIDSCHENDAM - De plannen voor recreatiewoningen in natuurgebied Vlietland blijven de gemoederen flink bezighouden. In een raadSvergadering aanstaande dinsdag komt het onderwerp opnieuw aan bod en zijn actiegroepen van plan naar het raadhuis in Voorburg te komen. Burgerinitiatief Vlietland - een groep die fel tegen de plannen is - beklaagt zich onder meer over het geheimhouden van adviezen. Het juridisch getrouwtrek over het plan is inmiddels zo complex, dat het makkelijk is om de draad kwijt te raken. Daarom vijf vragen en antwoorden.

Wat is er precies aan de hand?

Ontwikkelaar Dutch Lake Residence wil bouwen in het recreatiegebied. In eerste instantie zouden er 222 woningen komen, verdeeld over appartementencomplexen met meerdere verdiepingen en een aantal vakantiehuisjes. Voor dat plan kreeg de ontwikkelaar in 1985 al groen licht van de Raad van State. Daarom is het voor de gemeente nu moeilijk om de plannen terug te draaien of helemaal niet door te laten gaan.
De ontwikkelaar heeft namelijk het recht om met de grond te doen wat ze wil. Wel wil de ontwikkelaar de oude plannen wijzigen om zo met de huidige tijd mee te gaan. In de nieuwe plannen staan 222 huisjes in het groen, omgeven door nieuwe sloten en 'natuurvriendelijke oevers' en 'volop kans voor flora en fauna'.
Toch is er nog steeds veel protest tegen de bouw in het recreatiegebied. Tegenstanders van de bouwplannen verenigden zich onder meer in Burgerinitiatief Vlietland en Vrienden van Vlietland. De kern van hun boodschap: de natuur moet worden beschermd en Vlietland moet een recreatiegebied blijven. Helemaal geen bouw dus.

Wat is de laatste stand van zaken?

In lokale media verschenen berichten over oude e-mails van wethouder Bianca Bremer aan juristen van de gemeente, waarin zij onder meer stelt dat er geen ruimte meer zou zijn voor discussie. Uit diezelfde mails zou blijken dat een wijziging van de plannen technisch wel mogelijk zou zijn.
In een recent interview bij mediapartner Midvliet gaf de wethouder aan dat 'de stekker er wel kan worden uitgetrokken'. Ook dit zorgde voor onrust en verwarring bij de actiegroepen, omdat er eerder stellig werd gezegd dat het bestemmingsplan onherroepelijk is.
Omroep West vroeg de wethouder om een reactie, deze kon niet worden gegeven. 'Het is een ingewikkeld dossier en de wethouder is bereid om op een ander moment een reactie of interview te geven', zei haar woordvoerder. Het is dus niet duidelijk wat er volgens de gemeente nu wel of niet kan.
Wethouder Bremer (rechts in beeld in het zwart) bij een eerder protest tegen de bouwplannen in Vlietland I Foto Omroep West
Wethouder Bremer (rechts in beeld in het zwart) bij een eerder protest tegen de bouwplannen in Vlietland I Foto Omroep West
Burgerinitiatief Vlietland won zelf ook juridisch advies in en blijft van mening dat het wijzigen van de plannen wél mogelijk is. 'Het vergt wel creativiteit en politiek lef', zegt Mirjam Ros, voorzitter van het burgerprotest. 'Als gemeenteraad kun je altijd een bestemmingsplan wijzigen.'
Daar hangt wel een prijskaartje aan. 'Om dit mogelijk te maken, zou er met de ontwikkelaar een schikking moeten worden getroffen en dat kan je een paar miljoen kosten', weet ook Ros. Volgens haar wekt de wethouder de indruk dat die financiële schade kan oplopen tot 15 miljoen euro of meer.
Het geld dat het de gemeente kost om de plannen te wijzigen noem je 'planschade'. De advocaat van de gemeente heeft hier - en ook over de mogelijkheden voor een alternatief plan - advies over gegeven. 'De inhoud daarvan is geheim. Wij zijn geen experts, maar wij vermoeden dat het niet over 15 miljoen, maar wellicht om enkele miljoenen gaat.'

Wat stelt Burgerinitiatief Vlietland voor?

Het burgerinitiatief wil dat het plan op pauze wordt gezet 'om met alle betrokken partijen naar een nieuw plan dat beter past bij deze tijd', vertelt Ros. De actiegroep wil een analyse naar de nut en noodzaak van het plan. Een onderzoek naar alternatieven en een participatietraject waardoor er een 'breed gedragen plan' komt.
Uiteindelijk wil de actiegroep dat Vlietland 'open en groen' blijft. 'We zouden daarom graag dat Vlietland wordt ingericht op een manier waarbij natuur toegankelijk en behouden blijft en het park door ons allemaal gebruikt kan worden.' De bouw van woningen 'negeert' volgens het burgerinitiatief 'het algemene publieke belang'.
Een impressie van het oorspronkelijke plan voor een vakantiepark in Vlietland I Foto Dutch Lake Residence
Een impressie van het oorspronkelijke plan voor een vakantiepark in Vlietland I Foto Dutch Lake Residence

Waar gaan de protesten over?

De protesten gingen uiteindelijk niet alleen over het behoud van groen, maar ook over het achterhouden van informatie. Burgerinitiatief Vlietland wil graag inzage in de juridische adviezen die zijn ingewonnen. 'Tot op heden zijn die niet openbaar gemaakt en wij begrijpen niet waarom', stelt Ros.
Daarom heeft de groep een Woo-verzoek ingediend, dat is een methode om inzage in overheidsinformatie te krijgen. Het burgerinitiatief deed al op 22 december 2022 een verzoek om inzage te krijgen in het advies dat de huisadvocaat gaf over het bevriezen van het plan. Dat werd afgewezen en daartegen ging de groep weer in bezwaar. 'Dat bezwaar is in juni behandeld, maar tot op heden hebben wij nog altijd geen reactie ontvangen', zegt Ros.
Onlangs zei burgemeester Martijn Vroom daarover bij Omroep West: 'Dit dossier is megacomplex, maar ook weer niet. Er zijn afspraken gemaakt en het is voor allerlei rechters geweest en dan is het de taak van de burgemeester om ervoor te zorgen dat de juiste procedures worden gevolgd. De inzet is maximaal openbaar maken, maar soms kan dat niet vanwege financiële belangen van de gemeente. Dan houden we dat zo. Wat kan doen we, maar wat niet kan gaan we niet doen ook.'

Hoe nu verder?

Dinsdag is er weer een raadsvergadering, waarin onder meer wordt gesproken over de geheimhouding van de juridische adviezen. De oppositiepartijen hebben opgeroepen dat zij openheid van zaken willen. Ze doelen dan - net als Burgerinitiatief Vlietland - op de juridische adviezen over de bouwplannen.
Het onderzoek naar de zogenoemde 'planschade' is ook geheim, maar daar heeft de actiegroep begrip voor. 'Wij begrijpen de gevoeligheid daarvan. Maar van die andere onderzoeken is het voor ons niet te begrijpen waarom er geen openheid kan worden gegeven.'
Ros is dinsdagavond aanwezig bij het raadhuis, net als vele anderen. 'Dit gaat echt ergens over, vinden veel mensen. Over klimaat, natuur, algemeen versus commercieel belang en inmiddels ook over democratie en transparantie.'