Cultuursector luidt noodklok: bijna 25 miljoen euro extra subsidie nodig

De concertzaal van Amare
De concertzaal van Amare © ANP
DEN HAAG - Om de hoge ambitie van de Haagse Cultuurvisie 2033 waar te kunnen maken dringt het Haags Cultuuroverleg (HCO) in een brandbrief aan op een extra budget van 19 miljoen euro bij het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Daarnaast stelt het overlegorgaan, van zo'n veertig Haagse culturele instellingen, dat uit de raadsenquête over de bouw van Amare blijkt dat een verhoging van de subsidie voor Amare met 4,8 miljoen euro onvermijdelijk is.
HCO ondersteunt de ambities van het nieuwe Beleidskader Kunst en Cultuur 2025-2028 van het Haagse gemeentebestuur, maar om deze ambities waar te kunnen maken en grote schade te voorkomen is er minimaal 19 miljoen euro extra nodig. Dat heeft deels te maken met een stijging van de kosten met circa dertig procent.
Daarnaast, zo stelt HCO, drukt het fair play-principe (eerlijke betaling van medewerkers en kunstenaars) fors op de begroting van culturele instellingen, zijn de kaartprijzen al fors verhoogd en leidt het snijden in de programmering tot een verschraling van het aanbod. Tot slot geeft Den Haag in vergelijking met Amsterdam, Rotterdam en Utrecht gemiddeld per inwoner aanzienlijk minder geld uit aan cultuur.

Amare

De 19 miljoen euro extra moet volgens HCO los staan van de 4,8 miljoen extra voor Amare. Drie weken geleden concludeerde de enquêtecommissie dat Amare een hoogwaardig gebouw is, maar dat er onvoldoende aandacht was voor de vraag naar het gebruik van het gebouw. De Haagse culturele instellingen sluiten zich aan bij de conclusie van de commissie dat er jaarlijks 4,8 miljoen euro subsidie bij moet.
Met het extra budget van 19 en 4,8 miljoen euro, zo benadrukt HCO-voorzitter Arjen Lakerveld in de brief, kan een volgende stap worden gezet 'voor voldoende cultuurbudget dat cultuur ván en vóór iedereen toegankelijk maakt, nu én in de toekomst'.

Nieuwe Kerk

Afgelopen week schreven Haagse muziekinstellingen ook al een brandbrief, omdat zij bang zijn dat vanwege de financiële problemen rondom Amare de Nieuwe Kerk als concertlocatie verloren gaat. Directeur Leontien Wiering: 'De beheerder van de Nieuwe Kerk is in de coronatijd failliet gegaan en wij hebben dat toen tijdelijk overgenomen om de programmering door te zetten. Maar wij hebben toen ook aangegeven dat wij dat niet kunnen blijven doen.'
Aangezien Amare per 1 januari stopt met de Nieuwe Kerk, dreigt volgens Dimitri van der Werf van Classical Now een kaalslag: 'Niet alleen het kamermuziekaanbod van het Residentie Orkest valt weg, Amare zal ook niet meer het Nederlands Kamerkoor en Cappella Amsterdam kunnen programmeren. Ook jazz, wereldmuziek en singer-songwriters verdwijnen grotendeels uit het aanbod.' Mede vanwege het unieke karakter hopen de muziekinstellingen dat de Nieuwe Kerk behouden blijft als concertlocatie in Den Haag.