Parkeren niet duurder en lasten blijven gelijk, dit wil de nieuwe coalitie

Het stadhuis van Den Haag
Het stadhuis van Den Haag © Richard Mulder
DEN HAAG - Parkeren in Den Haag wordt niet duurder en lasten zoals de onroerendezaakbelasting of afvalstoffenheffing stijgen niet. Wel is er extra geld gevonden voor vergroening van de stad en duurzaamheid. Ook hebben de bewegende verkeerspaaltjes in de Schilderswijk mogelijk hun langste tijd gehad. Dat staat volgens betrouwbare bronnen op het stadhuis in het coalitieakkoord dat D66, GroenLinks, PvdA, CDA, Partij voor de Dieren en Denk hebben gesloten.
In minder dan een maand tijd zijn de zes partijen tot een akkoord gekomen. Deze centrumlinkse variant was de enige overgebleven optie, nadat andere pogingen van verkenner en informateur Arie Slob (ChristenUnie) om meerderheidscoalities te smeden op niets uitliepen. Hart voor Den Haag, de grootste partij in de stad, en de VVD zijn daarom in de oppositie beland.
Maandag aan het einde van de middag presenteert de nieuwe coalitie het akkoord en wordt bekend wie de kandidaat-wethouders voor de Partij voor de Dieren en DENK zijn, maar nu komt al het een en ander naar buiten over het akkoord.

Dierenwelzijn

Zo laten bronnen aan Omroep West weten dat de lasten voor Hagenaars niet verder omhoog gaan. Ook staan er geen bezuinigingen op stapel. Toch is er extra geld gevonden voor vergroening, duurzaamheid en dierenwelzijn. Dat zijn belangrijke punten voor nieuwkomer Partij voor de Dieren. Daar zou in de begroting ruimte voor zijn gevonden vanwege onder meer financiële meevallers.
Verder is afgesproken dat de pollers in de Schilderswijk serieus onder de loep worden genomen. Deze beweegbare verkeerspaaltjes op de Hoefkade en de Parallelweg zijn DENK, de andere nieuwkomer, al jarenlang een doorn in het oog. Ze moeten doorgaand verkeer tegenhouden, maar zorgen er in de praktijk voor dat de Schilderwijk wordt afgesloten voor bewoners en ondernemers, zegt DENK.

Mobiliteit

De portefeuilleverdeling van de al zittende wethouders blijft in grote lijnen in stand. Opvallend is dat GroenLinks verantwoordelijk wordt voor mobiliteit. DENK krijgt de lokale economie en werkgelegenheid onder zijn hoede en de Partij voor de Dieren krijgt een groene portefeuille met natuur en dierenwelzijn.
De verwachting is dat de twee lijsttrekkers van de nieuwe partijen, Robert Barker voor de Partij voor de Dieren en Nur Icar van DENK, wethouders worden. Zij worden op dit moment onderworpen aan de integriteitsscreening.
Doordat de VVD eind juni de samenwerking opzegde, bleef een minderheidscoalitie van D66, GroenLinks, PvdA en CDA over. De partijen konden het niet eens worden over samenwerking met Hart voor Den Haag. Arie Slob is vervolgens op zoek gegaan naar meerderheidscoalities en na verschillende pogingen bleef de centrum linkse variant over met de overgebleven minderheidscoalitie, aangevuld met de Partij voor de Dieren en DENK over. Den Haag wordt de derde stad waar DENK deel uitmaakt van een college. De partij bestuurt ook mee in Rotterdam en Schiedam. De Partij voor de Dieren zit al in de coalities van de gemeenten Almere, Groningen, Arnhem, Amersfoort en Heerlen.