Skelet gevonden bij werkzaamheden op Malieveld

De plek waar het skelet werd gevonden
De plek waar het skelet werd gevonden © Archeologie Den Haag
DEN HAAG - Op het Malieveld is een skelet gevonden. Dat gebeurde een half jaar geleden bij werkzaamheden, zo werd deze week bekendgemaakt. Het gaat om een skelet dat er vermoedelijk al honderden jaren ligt. Van wie het precies is, wordt nog onderzocht. Het zorgt er in ieder geval voor dat archeologen voor een raadsel staan, want hoe kwam het lichaam op het Malieveld terecht? 'Het heeft nooit gediend als kerkhof of grafveld', zegt een van de archeologen.
De ontdekking werd gedaan bij werk aan het Malieveld. 'Als er graafwerkzaamheden zijn op het Malieveld of in het Haagse Bos, dan zijn daar altijd archeologen bij aanwezig', zegt Mark Kras van Staatsbosbeheer. 'Dat doen we vanwege het roemruchte verleden van dit gebied. Een plek in het Haagse Bos ontleent zelfs zijn naam aan dat verleden: de Bloedheuvel, waar in de Middeleeuwen duels werden uitgevochten en volksgerichten plaatsvonden.'
Toch is de vondst van een skelet op het Malieveld opmerkelijk. 'Het Malieveld diende nooit als kerkhof of als galgenveld. Daarom stonden we voor een raadsel toen we, tijdens het graven van een sleuf voor elektriciteitskabels, op een meter diepte op een ribbenkast stuitten.'
Met de gemeente Den Haag begon Staatsbosbeheer begin dit jaar aan de voorbereidingen voor de aanleg van elektriciteitsvoorzieningen op het Malieveld, zodat bij evenementen of demonstraties geen noodaggregaten meer hoeven worden ingezet.
De aanwezige archeologen stellen meteen vast dat het een skelet van honderden jaren geleden is. Ook is duidelijk dat het om een man gaat. 'We hebben de botten geborgen, gemeten en onderzocht. Het gaat om een jonge man van begin twintig, die leefde tussen 1643 en 1812', zegt archeloog Jeroen van Zoolingen.
'Omdat hij jong en gezond was en lang van stuk, denken we aan een soldaat. We deden ook isotopisch onderzoek, waarbij je aan de bouwsteentjes in botten en tanden kunt zien wat iemand eet. Daaruit kunnen we afleiden dat het iemand was die uit deze buurt kwam.'
Het botmateriaal van het Malieveld wordt onderzocht
Het botmateriaal van het Malieveld wordt onderzocht © Archeologie Den Haag
Aan de positie en houding van het lichaam, konden archeologen vaststellen dat het volgens christelijke traditie is begraven. 'Maar hij lag daar wel in zijn eentje. Graven buiten de officiële begraafplaatsen zijn nog weleens van geëxecuteerde misdadigers. Ze werden opgehangen aan de galg of op een rad naast de weg tentoongesteld.'
Deze man lag dicht naast een van de toegangswegen van Den Haag, dus het zou kunnen dat het om zo'n misdadiger gaat. 'Alleen werden de lichamen van geëxecuteerde criminelen na verloop van tijd, als ze van de galg afvielen, begraven op een galgenveld', vertelt de archeoloog. 'Dat was er niet in deze buurt.'
Archeologisch onderzoek naar de oude grafplek op het Malieveld
Archeologisch onderzoek naar de oude grafplek op het Malieveld © Archeologie Den Haag
Stierf deze onbekende man dan in een van de duels die in vroegere tijden werden uitgevochten op de Bloedberg? Ook dat is niet waarschijnlijk, zegt Van Zoolingen. 'Verliezers van duels werden, net als 'gewone' Hagenezen, op kerkhoven begraven.'

Militair trainingskamp

Onderzoek in kaarten en verslagen uit die tijd wijzen uit dat er begin 19e eeuw een militair trainingskamp op het Malieveld heeft gestaan. 'Maar je mag er toch vanuit gaan dat er in zo'n kamp geen doden vielen', vertelt de archeoloog.
'Dan hebben we het wel over vredestijd. Het zou best kunnen dat er in onrustige tijden - wanneer ook niet alles even zorgvuldig werd opgetekend - vreemde troepen op het Malieveld waren en dat er toen een soldaat is begraven. Maar historisch bewijs is er niet.'