Den Haag moet miljoenen aan subsidies duidelijker gaan besteden

Een Haags buurthuis krijgt bezoek van koningin Máxima.
Een Haags buurthuis krijgt bezoek van koningin Máxima. © ANP
DEN HAAG - De gemeente Den Haag gaat aan de slag om transparanter te worden over de jaarlijkse verstrekking van tientallen miljoenen euro's voor welzijnssubsidies. De gemeenteraad gaf het stadsbestuur donderdag opdracht daartoe, nadat de gemeente op de vingers is getikt door de Rekenkamer.
Het is onvoldoende duidelijk hoe de gemeente de 35 miljoen euro verdeelt die jaarlijks wordt verstrekt aan welzijnswerkers, zo concludeerde de Haagse Rekenkamer in juni. Er bestaat wel een register om de subsidies te controleren, maar daaruit valt lang niet altijd op te maken waarom organisaties geld krijgen en uit welke regeling precies.
Mede hierdoor voldoet 87 procent van het aantal verleende subsidies - voor bijvoorbeeld jongerenwerk en het bestrijden van eenzaamheid - niet aan de wet- en regelgeving. Het geld komt volgens de Rekenkamer wel op goede plekken terecht, maar raadsleden en andere geïnteresseerden kunnen dit moeilijk verifiëren. Daardoor is ook niet duidelijk welke subsidieregelingen het gewenste effect hebben en welke niet.

Geen gelijke kansen

De Rekenkamer constateerde ook dat niet alle aanvragers een gelijke kans krijgen; vooral voor kleine organisaties is het moeilijk om er tussen te komen. Mede door afspraken met de gemeente krijgen grote, professionele organisaties verreweg het grootste deel van de taart. Wie wel geld ontvangt, krijgt bovendien te maken met veel voorwaarden en regels. Hiermee gedraagt de gemeente zich volgens de Rekenkamer te veel als opdrachtgever, in plaats van als ondersteuner.
In het rapport stelden de onderzoekers ook gelijk een aantal verbeteringen voor, bijvoorbeeld om het beleid voor welzijnssubsidies duidelijker te maken en om het register te verbeteren. Welzijnswethouder Martijn Balster zei in zijn reactie op het rapport al dat hij de aanbevelingen grotendeels zou overnemen, maar donderdag was het pas de beurt aan de gemeenteraad om hierover te stemmen.

Nieuw collegeakkoord

Vooraf was al duidelijk dat een meerderheid van de raadsleden zich achter het voorstel zou scharen. Zo is dit standpunt ook opgenomen in het nieuwe collegeakkoord. Bovendien wordt de wethouder eerst opgedragen om met een meer gedetailleerd voorstel te komen. Dat moet binnen twee maanden bij de gemeenteraad liggen.
De discussie die er wel plaatsvond, spitste zich dan ook vooral toe op wat nog komen moet. Zo vindt het CDA het belangrijk dat de gemeenteraad grip krijgt op de subsidies, maar mag dit niet leiden tot veel meer bureaucratische lasten voor welzijnswerkers. Daarom dienden de christendemocraten mede namens D66, PvdA, GroenLinks, DENK en Haagse Stadspartij een amendement in dat onnodige bureaucratie moet worden voorkomen in de nieuwe plannen. De wethouder omarmde deze toevoeging.

Ongelijkheid bestendigen

Met een duidelijker subsidiebeleid moet er ook meer continuïteit komen in de verstrekking, wat organisaties meer zekerheid moet bieden. Namens DENK vroeg Adeel Mahmood zich af of dit niet betekent dat de ongelijkheid tussen grote en kleine organisaties wordt bestendigd. Balster zei toe hier in zijn nieuwe voorstel op te letten.
De meest kritische noot was afkomstig van de VVD. Raadslid Minke Hofstra wees erop dat de Rekenkamer in 2017 al constateerde dat het in het algemeen niet goed ging met de Haagse subsidieverlening. Wethouder Balster gaf al meerdere keren aan dat hier hard aan wordt gewerkt en dat het nieuwe rapport ook deels een foto is van een oudere situatie. Maar Hofstra wil eerst zien voor ze gelooft: 'Het moet nu wel eens gaan gebeuren.'