Partij voor de Dieren eist opheldering over vervuild water bij Valkenburg

De vernieuwde N206 tussen Katwijk en Leiden
De vernieuwde N206 tussen Katwijk en Leiden © Omroep West
VALKENBURG - De provincie Zuid-Holland moet opheldering geven over de situatie met een mogelijk schadelijke bouwstof die is gebruikt bij de aanleg van een provinciale weg bij Valkenburg. Voor de werkzaamheden aan de vernieuwde Tjalmaweg (N206) is Beaumix gebruikt, een stof die bestaat uit de as die overblijft na verwerking van restafval. Mogelijk heeft die stof nu gezorgd voor vervuiling van het water rond de weg.
Voor het verdiepen en verbreden van de in mei heropende Tjalmaweg bij Valkenburg - onderdeel van de Rijnlandroute - zijn grote hoeveelheden Beaumix gebruikt. Al tijdens de werkzaamheden ontstonden zorgen. Omwonenden troffen onder meer batterijen en plastic aan in het gebruikte materiaal.
Van Beaumix, een overblijfsel van verbrand restafval, is bekend dat er nog kleine hoeveelheden metalen en plastic in kunnen zitten.

Schriftelijke vragen

De Partij voor de Dieren Zuid-Holland heeft schriftelijke vragen over de situatie gesteld aan het college. De provincie besloot vorige week om het drainagewater dat in een kelder onder de weg wordt opgeslagen, voorlopig niet meer af te voeren richting het oppervlaktewater. De reden: er zijn vermoedelijk sporen van Beaumix in gevonden.
De gemeente Katwijk zegt bezorgd te zijn over de mogelijke risico's voor het milieu en de volksgezondheid. Het materiaal dat bij dit project is gebruikt, voldoet volgens aannemer Boskalis echter aan de wettelijke eisen.

'Onder de loep nemen'

De Partij voor de Dieren wil van de provincie onder meer weten wat er met het 'vervuilde' water onder de weg gaat gebeuren, wie verantwoordelijk is voor de schade en of Beaumix vaker gebruikt gaat worden voor provinciale projecten.
'Net zoals bij de situatie van Chemours blijkt ook hier dat de normen vaak te laag zijn', zegt fractievoorzitter Carla van Viegen. 'En later blijkt dat dit veel milieu- en gezondheidsschade oplevert voor mens en dier. Het Rijk moet echt haar verantwoordelijkheid nemen door de normering van zeer zorgwekkende stoffen extra onder de loep te nemen en aan te scherpen, want dit kan zo niet langer. Wij vragen aan het provinciaal bestuur om hierop aan te dringen bij het Rijk.'

Norm aanpassen

Het Rijk kondigde naar aanleiding van de onrust over de Tjalmaweg in 2021 al aan dat het gebruik van batterijen in bouwgrond verder aan banden moet worden gelegd.
In een brief aan de Tweede Kamer werd geschreven dat bodem-as nog maar voor één procent uit los metallisch ijzer mag bestaan. Eerst was dat drie procent.'