Commissaris van de Koning Jaap Smit van provincie Zuid-Holland vertrekt: 'Alles heeft zijn tijd'

Commissaris van de Koning Jaap Smit
Commissaris van de Koning Jaap Smit © ANP
REGIO - 'Zoals Prediker het zo mooi omschrijft in de bekende tekst over 'alles heeft zijn tijd', er is een tijd van komen en een tijd van gaan...', zei Jaap Smit (66), de Commissaris van de Koning vrijdag in de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland. Daarin kondigde hij zijn vertrek aan per 1 september volgend jaar.
'In januari 2014 trad ik aan als uw commissaris van de Koning', zegt Smit, 'En dit jaar sluit ik mijn tiende jaar in dit bijzondere ambt af. Dat stemt me tot nadenken en dat heeft bij mij geleid tot het besluit om vandaag aan te kondigen dat ik zal vertrekken per 1 september 2024.'
Smit bereikt in maart 2024 de pensioengerechtigde leeftijd en in september is het huidige provinciebestuur een jaar onderweg na de meest recente Provinciale Statenverkiezingen.
'Dat is een mooi moment om plaats te maken voor mijn opvolger', vindt Smit. Hij gunt de provincie voldoende tijd om een opvolger te vinden alvorens 'tijd en energie aan andere zaken te gaan besteden en meer tijd te hebben voor mijn dierbaren'.

'Voor nu: aan de slag'

Geboren Gelderlander Jaap Smit begon zijn loopbaan als predikant en geestelijk verzorger bij Defensie. Hij stapte over naar de consultancy, werd directeur van Slachtofferhulp en in 2010 voorzitter van de christelijke vakbond CNV.
In januari 2014 werd de CDA'er beëdigd en in 2019 voor een tweede termijn herbenoemd als commissaris. van de Koning. Dat maakt hem voorzitter van zowel het parlement (Provinciale Staten) als het bestuur (Gedeputeerde Staten) van Zuid-Holland, de grootste en dichtst bevolkte provincie van het land.
Jaap Smit in de stoel van de voorzitter van Provinciale Staten
Jaap Smit in de stoel van de voorzitter van Provinciale Staten © ANP
Jaap Smit gaat daar het komend jaar ook nog volop mee door. 'Er liggen grote opgaven op ons bord waarin de provincie een belangrijke rol speelt', zegt Smit. Te weten zaken als het stikstofdossier, woningbouw en de selectie van nieuwe burgemeesters, bijvoorbeeld in Leiden. 'En wat mij betreft voor nu: aan de slag.'
GroenLinks-Pvda, de grootste fractie in de Provinciale Staten, hoopt dat Smit opgevolgd wordt door een vrouw. BBB wil graag iemand die 'jong van geest' is en 'neutraliteit uitstraalt'. De PVV zoekt 'een verbinder met hart voor de Staten'.

Krachtig boegbeeld

Vanuit de Staten klonk vooral lof voor de afzwaaiende commissaris, die ook voorzitter is van koepelorganisatie IPO (het Interprovinciaal Overleg). 'Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet voor onze mooie provincie', zegt de VVD. 'Hij was voor ons een krachtig boegbeeld van de provincie Zuid-Holland', zegt CDA-fractievoorzitter Michel Rogier. 'Hij ging grote problemen niet uit de weg en heeft altijd aandacht voor kleine dorpskernen.'
De leden van Provinciale Staten gaan in de komende maanden een profielschets opstellen voor een opvolger van Smit. Fractievoorzitter Sinan Özkaya van GroenLinks-PvdA wil daarin nadrukkelijk het thema diversiteit opnemen. 'Zuid-Holland is de meest diverse provincie van Nederland. De commissaris vervult een belangrijke functie, als afgezant van de regering. Er komt nu vers bloed. Ik hoop op een jonger iemand, die recht doet aan de diversiteit. Vanuit mijn partijoogpunt het liefste een vrouw.'