Belangrijke dijk is aan het verzakken, hoe houden drie miljoen mensen droge voeten?

De Hollandsche IJssel bij Gouderak
De Hollandsche IJssel bij Gouderak © ANP
REGIO - Van alle dijken in Nederland die versterkt moeten worden, ligt er één in onze regio. Het gaat om de Schielands Hoge Zeedijk langs de Hollandsche IJssel, die drie miljoen inwoners van de provincie Zuid-Holland beschermt tegen overstromingen.

Waarom deze dijk?

Allebei de kanten van de dijk verzakken steeds verder vanwege bodemdaling, vertelt Arie de Gelder van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Daarom moeten de dijken worden opgehoogd. In het verleden is dit ook al gebeurd. Daardoor zijn de dijken erg steil en verzakken ze.
De Schielands Hoge Zeedijk is een belangrijke dijk in Nederland en strekt zich uit vanaf de Schie bij Schiedam tot de Gouwe bij Gouda. In onze regio trekt de dijk langs Gouda, Gouderak, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Lageweg en Ouderkerk aan den IJssel. De Schielands Hoge Zeedijk beschermt een gebied met drie miljoen inwoners in Zuid-Holland tegen overstromingen.

Wat gaat er gebeuren?

Het hoogheemraadschap is bezig om de dijken te toetsen aan de nieuwe normen. Ook wordt rekening gehouden met nieuwe klimaatscenario's. Voor de Krimpenerwaard-kant (Gouderak, Lageweg, Ouderkerk aan den IJssel) zijn de plannen al klaar en gaat de versterking de komende jaren beginnen.
Het maken van plannen voor de andere kant, bij Nieuwerkerk en Moordrecht (Zuidplas), kan nog wel tien jaar duren. Om de dijken te versterken, worden brede, flauwe taluds gebouwd. Als dat niet kan, bijvoorbeeld omdat er huizen staan, kan ook een damwand worden aangebracht.
Dit monumentis ter nagedachtenis aan de nacht van de Watersnoodramp in 1953
Dit monumentis ter nagedachtenis aan de nacht van de Watersnoodramp in 1953 © ANP

Wat zijn de consequenties?

Als er niets gebeurt, houdt de regio op den duur geen droge voeten. Daarom wordt 12 miljard euro extra geïnvesteerd in dijkversterking. Het kost niet alleen geld, maar ook ruimte omdat dijken breder worden. Gemeenten moeten daarom zorgen dat er bij nieuwbouw voldoende ruimte overblijft.
In sommige gevallen zullen bestaande huizen moeten worden gesloopt, zegt het hoogheemraadschap. Maar waar mogelijk gebeurt dat niet en wordt een damwand geplaatst.
Minister Mark Harbers maakte deze week bekend dat zeker een kwart van de dijken in Nederland niet aan de strengere eisen voldoet die sinds 2017 zijn ingevoerd. Nu scherper in beeld is hoe het klimaat zich zal ontwikkelen tot 2050, is het volgens hem belangrijk dat de dijken hoog en breed genoeg zijn.