Aanleg nieuwe pijpleiding naar Den Haag, 120.000 huishoudens krijgen warmte uit haven

In Den Haag is men inmiddels ook begonnen met de aanleg van de warmteleiding
In Den Haag is men inmiddels ook begonnen met de aanleg van de warmteleiding © Warmtelinq
DEN HAAG - Aanstaande vrijdag gaat de eerste pijpleiding van de veelbesproken warmteleiding tussen Rotterdam en Den Haag de Haagse grond in. De 23 kilometer lange leiding komt vanuit de Rotterdamse Haven en de laatste vier kilometer ligt onder Den Haag. Via de pijpleiding moeten 120.000 huizen en bedrijven worden voorzien van warmte.
Dat moet een win-win-situatie worden, want nu verdwijnt de warmte nog vaak in de lucht of het water van de Rotterdamse haven. Met de pijpleiding leidt het eind 2025 tot 180.000 ton CO2-reductie per jaar, omdat de warmte niet verloren gaat maar in Den Haag wordt gebruikt.
Volgens Martin Warmerdam, omgevingsmanager bij Warmtelinq, het bedrijf dat de pijpleiding aanlegt, moeten bewoners rekenen op overlast door het aanleggen van de leiding. 'Dat kan ik niet ontkennen', vertelt hij.
Hier wordt WarmtelinQ aangelegd
Hier wordt WarmtelinQ aangelegd © Omroep West
De politiek in Den Haag heeft zich in het verleden verzet tegen het warmtetransport. Volgens de Haagse Stadspartij zou de 'smeerpijp' met warmte uit het Rotterdamse havengebied onacceptabel zijn.
Ook Hart voor Den Haag heeft zich lange tijd verzet, omdat er door de aanleg van de warmtewaterleiding veel bomen moeten worden gekapt en de werkzaamheden voor ondernemers een groot drama zou worden. Ook verdwijnen er parkeerplekken door de aanleg van de pijpleiding.
De aanleg van de nieuwe warmtetransportleiding is al in volle gang. De lengte van de leiding is ruim 23 kilometer en doorkruist zes gemeenten: Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland, Delft, Rijswijk en Den Haag. Het hoofdtracé loopt straks van het Rotterdamse havengebied tot aan de energiecentrale aan het De Constant Recqueplein in Den Haag.
Eerder zag de gemeente Den Haag de warmteleiding ook niet zitten, omdat een groot deel van de stad erdoor op de schop moet, maar uiteindelijk werden alle bezwaren door de Raad van State van tafel geveegd.

Geen vies water

Dat het water in de pijpleiding heel vies zou zijn, ontkent Tako Keja, projectdirecteur WarmtelinQ. 'Het is heel schoon water, dus het is geen smeerpijp. Maar je moet het niet als drinkwater zien.'
Om bewoners en ondernemers goed te informeren over de werkzaamheden, communiceert Warmtelinq in vier talen: Nederlands, Engels, Arabisch en Turks. 'Dat komt omdat er in Transvaal veel diversiteit is en niet iedereen Nederlands spreekt. We willen er zeker van zijn dat iedereen begrijpt wat er gebeurt in hun straat.'

Bewoners en ondernemers compenseren

Ook wil het bedrijf meedenken met de problemen die bewoners en ondernemers kunnen ervaren door de warmteleiding. 'Als de aangewezen parkeerplaatsen bijvoorbeeld te ver zijn, vind ik het ook prima om kaartjes voor het openbaar vervoer te verschaffen.'
Ook kunnen getroffen ondernemers zich beroepen tot de nadeelcompensatie vanuit de gemeente. 'We zien vaak dat die wordt afgewezen, omdat het een vrij ingewikkeld proces is, dus wij zouden graag willen helpen indien dit nodig is.'

Meer bomen

De gekapte bomen waar Hart voor Den Haag zich tegen verzette, worden volgens Warmtelinq ruimschoots gecompenseerd: 'Er zullen 113 bomen worden gekapt, maar we gaan er 134 bomen voor in de plaats terugzetten.'